Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 199 Mércores, 19 de outubro de 2022 Páx. 55508

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 4 de outubro de 2022 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2022/23.

Mediante a Orde do 11 de maio de 2022 (DOG do 30 de maio), a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades convocou o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2022/23.

Reunida a Comisión de Valoración prevista no artigo décimo primeiro da devandita orde, de acordo coa proposta formulada por ela e de conformidade cos artigos primeiro, segundo e décimo segundo da orde de referencia,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as contías que se sinalan nos anexos I, II e III aos centros públicos incluídos no Plan de mellora de bibliotecas escolares durante o curso 2021/22, vistas as memorias de actividades levadas a cabo durante o devandito ano académico, así como as liñas prioritarias de actuación presentadas para o período 2022/23.

Segundo. Integrar no Plan de mellora de bibliotecas escolares, para o curso 2022/23, os 25 novos centros públicos seleccionados, que se relacionan no anexo IV.

Terceiro. Asignar, por un importe total de 1.590.000,00 €, as contías que se detallan nos devanditos anexos, destinadas a apoiar os procesos de transformación das bibliotecas en centros creativos de lectura, información e aprendizaxe, favorecer as actividades de fomento da lectura e de educación no acceso e uso da información (para o correcto desenvolvemento dos proxectos lectores de centro e apoio ao tratamento do currículo), e de acordo coas liñas prioritarias de actuación presentadas.

Cuarto. Os gastos realizados xustificaranse segundo o previsto no punto 1 do artigo décimo cuarto da Orde de 11 de maio de 2022, antes do 10 de xuño de 2023. Con ese mesmo límite de datas deberá cubrirse un formulario web sobre distintos aspectos relacionados coa situación da biblioteca e as actividades desenvolvidas durante o curso 2022/23, segundo o previsto no artigo 14, punto 2, da orde de convocatoria do Plan de mellora. O acceso a este formulario web-memoria seralle remitido desde a unidade de seguimento do Plan de mellora (Asesoría de Bibliotecas Escolares) coa suficiente antelación.

Quinto. Para a cualificación final das actuacións da biblioteca escolar durante o curso 2022/23 terase en conta toda a información recollida neste formulario web. O feito de non remitir o formulario, cuberto na súa totalidade, no prazo sinalado (10 de xuño de 2023) poderá ser causa de revogación das cantidades asignadas, e o centro deberá reintegrar a cantidade percibida, sen prexuízo das responsabilidades que se lle poidan exixir. Da mesma forma, o incumprimento total ou parcial dos programas ou das condicións que se tiveron en conta para a súa concesión, poderá dar lugar á anulación ou modificación da contía do importe concedido.

Sexto. Tanto a inspección educativa como as persoas responsables en materia de bibliotecas escolares da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa poderán supervisar e avaliar o funcionamento das bibliotecas adscritas ao Plan de mellora de bibliotecas escolares.

Sétimo. A participación do profesorado implicado neste programa de innovación educativa, en calidade de responsable da biblioteca escolar, con funcións de coordinación do equipo de apoio á biblioteca, e pola especial dedicación que require, recibirá unha certificación de innovación, equivalente a 30 horas de formación do profesorado por ano académico, ao abeiro do artigo 37 da Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado de Galicia.

Oitavo. Os centros incluídos no Plan de mellora de bibliotecas escolares en virtude desta resolución están obrigados a integrar o logo oficial deste programa nos seus espazos web e nos documentos que difundan actividades da biblioteca escolar, para o que lles será remitido o correspondente arquivo desde a unidade de seguimento do programa. Da mesma forma, a páxina web do centro deberá incluír entre a información das súas instalacións, imaxes e unha descrición mínima da biblioteca escolar, así como dos seus principais recursos e servizos á comunidade educativa.

Santiago de Compostela, 4 de outubro de 2022

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional
e Universidades

ANEXO I

Centros integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares en convocatorias de 2005 a 2007 e de 2013 a 2022 (artigo 1.3.a.1º) da Orde do 11 de maio de 2022)

Convocatorias 2005 a 2007 e 2013 a 2020. Asignación de fondos €

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos

15000016

CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

A Coruña

1.570,00

15027125

IES de Viós

Abegondo

A Coruña

1.220,00

15000107

CEIP A Maía

Ames

A Coruña

1.520,00

15025220

CEP Plurilingüe de Ventín

Ames

A Coruña

1.270,00

15027721

IES Plurilingüe de Ames

Ames

A Coruña

1.270,00

15032807

IES do Milladoiro

Ames

A Coruña

1.420,00

15026637

CEIP de Barouta

Ames

A Coruña

1.070,00

15023302

IES Manuel Murguía

Arteixo

A Coruña

1.420,00

15027733

IES de Arzúa

Arzúa

A Coruña

1.070,00

15001070

CPI de Cruz do Sar

Bergondo

A Coruña

1.320,00

15001148

IES As Mariñas

Betanzos

A Coruña

1.270,00

15001136

IES Francisco Aguiar

Betanzos

A Coruña

1.630,00

15023338

IES Praia Barraña

Boiro

A Coruña

1.520,00

15021500

CEIP Santa Baia

Boiro

A Coruña

1.270,00

15001471

CEIP Praia Xardín

Boiro

A Coruña

1.220,00

15026698

IES Espiñeira

Boiro

A Coruña

1.070,00

15027851

IES Plurilingüe A Cachada

Boiro

A Coruña

1.520,00

15032571

CRA de Boqueixón-Vedra Neira Vilas

Boqueixón

A Coruña

920,00

15026352

IES Brión

Brión

A Coruña

1.520,00

15001926

CPI As Revoltas

Cabana de Bergantiños

A Coruña

1.320,00

15027861

IES Plurilingüe Pedra da Aguia

Camariñas

A Coruña

1.070,00

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

A Coruña

1.270,00

15027873

IES Afonso X O Sabio

Cambre

A Coruña

1.420,00

15026704

IES David Buján

Cambre

A Coruña

1.520,00

15025554

CEIP Emilio González López

Cambre

A Coruña

1.320,00

15020969

CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro

Capela, A

A Coruña

1.170,00

15021354

CEIP Bergantiños

Carballo

A Coruña

1.270,00

15002591

IES Monte Neme

Carballo

A Coruña

1.430,00

15021524

CEIP Plurilingüe A Cristina

Carballo

A Coruña

1.430,00

15027393

CEIP Xesús San Luís Romero

Carballo

A Coruña

1.070,00

15011661

CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

A Coruña

1.070,00

15002761

CEIP Plurilingüe de Carnota

Carnota

A Coruña

1.220,00

15032959

CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

A Coruña

1.520,00

15032923

IES de Carral

Carral

A Coruña

1.070,00

15003054

CEIP Nicolás del Río

Cedeira

A Coruña

1.630,00

15026376

IES Punta Candieira

Cedeira

A Coruña

1.570,00

15003224

IES Fernando Blanco

Cee

A Coruña

1.070,00

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

A Coruña

1.270,00

15023375

CEIP José Cornide Saavedra

Coruña, A

A Coruña

1.280,00

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

Coruña, A

A Coruña

1.270,00

15005521

CEIP Ramón de la Sagra

Coruña, A

A Coruña

1.420,00

15005014

CEIP Raquel Camacho

Coruña, A

A Coruña

1.320,00

15025025

CEIP San Francisco Javier

Coruña, A

A Coruña

1.270,00

15025611

IES Monte das Moas

Coruña, A

A Coruña

1.270,00

15005269

IES Urbano Lugrís

Coruña, A

A Coruña

1.430,00

15005361

CEIP Rosalía de Castro

Coruña, A

A Coruña

1.070,00

15022607

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Coruña, A

A Coruña

1.630,00

15026716

IES Plurilingüe Adormideras

Coruña, A

A Coruña

1.420,00

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

Coruña, A

A Coruña

1.270,00

15023363

CEIP Plurilingüe Manuel Murguía

Coruña, A

A Coruña

1.430,00

15004964

CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

Coruña, A

A Coruña

1.420,00

15005233

IES Agra do Orzán

Coruña, A

A Coruña

1.270,00

15004991

CEIP Cidade Vella

Coruña, A

A Coruña

1.070,00

15021627

CEIP Emilia Pardo Bazán

Coruña, A

A Coruña

1.770,00

15004745

CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

Coruña, A

A Coruña

1.220,00

15005336

CEE Nosa Señora do Rosario

Coruña, A

A Coruña

920,00

15021792

CEIP Salgado Torres

Coruña, A

A Coruña

1.320,00

15004988

CEIP Eusebio da Guarda

Coruña, A

A Coruña

1.630,00

15005701

CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

Coruña, A

A Coruña

1.320,00

15005828

CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

A Coruña

1.520,00

15005749

IES Universidade Laboral

Culleredo

A Coruña

1.520,00

15021809

CEIP Sofía Casanova

Culleredo

A Coruña

1.320,00

15032480

CRA de Culleredo

Culleredo

A Coruña

1.280,00

15032935

IES Rego de Trabe

Culleredo

A Coruña

1.270,00

15027708

CEIP Plurilingüe Ría do Burgo

Culleredo

A Coruña

1.520,00

15005932

CEIP de Curtis

Curtis

A Coruña

1.430,00

15032081

IES de Fene

Fene

A Coruña

1.070,00

15025633

CEIP Plurilingüe Os Casais

Fene

A Coruña

1.280,00

15023405

CPI A Xunqueira

Fene

A Coruña

1.430,00

15022981

CEIP Plurilingüe de Centieiras

Fene

A Coruña

1.570,00

15006754

CIFP Ferrolterra

Ferrol

A Coruña

1.270,00

15006699

CEIP Plurilingüe Ángela Ruiz Robles

Ferrol

A Coruña

1.070,00

15024227

CEIP de Pazos

Ferrol

A Coruña

1.420,00

15006687

IES de Catabois

Ferrol

A Coruña

1.430,00

15006845

CEIP Isaac Peral

Ferrol

A Coruña

1.070,00

15021834

CEIP Manuel Masdías

Ferrol

A Coruña

1.070,00

15006730

IES Sofía Casanova

Ferrol

A Coruña

1.270,00

15006729

CEE Terra de Ferrol

Ferrol

A Coruña

920,00

15021858

CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

Ferrol

A Coruña

1.320,00

15021846

CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

Ferrol

A Coruña

1.220,00

15007400

CPI de Ponte Carreira

Frades

A Coruña

1.070,00

15007655

CEIP de Caión

Laracha, A

A Coruña

1.170,00

15007886

CEIP Ramón Otero Pedrayo

Laracha, A

A Coruña

1.630,00

15007621

CPI Plurilingüe Cabo da Area

Laxe

A Coruña

1.320,00

15026765

CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

A Coruña

1.570,00

15008805

CEIP de Melide Nº 1

Melide

A Coruña

1.070,00

15027526

CEIP Mestre Pastor Barral

Melide

A Coruña

1.220,00

15009071

CPI Castro Baxoi

Miño

A Coruña

1.270,00

15009241

CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

A Coruña

1.320,00

15024951

CEIP Plurilingüe de Louro

Muros

A Coruña

1.170,00

15024239

CEIP dos Muíños

Muxía

A Coruña

1.430,00

15025268

IES As Telleiras

Narón

A Coruña

1.420,00

15023740

CEIP A Solaina

Narón

A Coruña

1.520,00

15026455

IES Terra de Trasancos

Narón

A Coruña

1.070,00

15027216

IES Fernando Esquío

Neda

A Coruña

1.320,00

15026391

IES Xulián Magariños

Negreira

A Coruña

1.320,00

15010575

CEIP O Coto

Negreira

A Coruña

1.420,00

15010681

CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

Noia

A Coruña

1.220,00

15010812

IES Virxe do Mar

Noia

A Coruña

1.070,00

15027228

IES María Casares

Oleiros

A Coruña

1.270,00

15027952

IES Miraflores

Oleiros

A Coruña

1.420,00

15032911

CEIP Juana de Vega

Oleiros

A Coruña

1.220,00

15011026

CEIP Plurilingüe da Rabadeira

Oleiros

A Coruña

1.630,00

15027939

IES Plurilingüe Maruxa Mallo

Ordes

A Coruña

1.070,00

15011336

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

A Coruña

1.270,00

15011567

CEIP Plurilingüe de Sigüeiro

Oroso

A Coruña

1.070,00

15032509

CRA de Oroso

Oroso

A Coruña

1.070,00

15032868

CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

Oroso

A Coruña

1.320,00

15027976

IES Poeta Añón

Outes

A Coruña

1.070,00

15033101

CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

A Coruña

1.430,00

15012742

CEIP Flavia

Padrón

A Coruña

1.220,00

15012717

CEIP Rosalía de Castro

Padrón

A Coruña

1.320,00

15012730

IES Camilo José Cela

Padrón

A Coruña

1.070,00

15028002

CEIP de Pousada Carcacía

Padrón

A Coruña

920,00

15026406

IES Eduardo Pondal

Ponteceso

A Coruña

1.320,00

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

Pontes de García Rodríguez, As

A Coruña

1.520,00

15026194

CEIP Plurilingüe A Fraga

Pontes de García Rodríguez, As

A Coruña

1.320,00

15013928

CEIP Plurilingüe de Sobrado-Nebra

Porto do Son

A Coruña

920,00

15023430

CEP Xosé María Brea Segade

Rianxo

A Coruña

1.420,00

15014465

CEIP Plurilingüe de Palmeira

Ribeira

A Coruña

1.070,00

15021731

CEIP Plurilingüe de Frións

Ribeira

A Coruña

1.070,00

15025281

CEIP de Olveira

Ribeira

A Coruña

1.320,00

15014556

CIFP Coroso

Ribeira

A Coruña

1.420,00

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

Sada

A Coruña

1.270,00

15014829

CEIP Pedro Barrié de la Maza

Sada

A Coruña

1.270,00

15032686

CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

A Coruña

1.320,00

15026777

CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

A Coruña

1.280,00

15022589

CEIP Lamas de Abade

Santiago de Compostela

A Coruña

1.630,00

15016292

CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

Santiago de Compostela

A Coruña

1.070,00

15019359

CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

Santiago de Compostela

A Coruña

1.520,00

15015652

CEIP Apóstolo Santiago

Santiago de Compostela

A Coruña

1.320,00

15027502

CEE Manuel López Navalón

Santiago de Compostela

A Coruña

1.070,00

15027745

CEE A Barcia

Santiago de Compostela

A Coruña

920,00

15025074

CEIP O Marbán

Somozas, As

A Coruña

1.070,00

15017107

CEIP da Ramallosa

Teo

A Coruña

1.070,00

15027411

IES de Cacheiras

Teo

A Coruña

1.520,00

15025724

CEIP Plurilingüe Os Tilos

Teo

A Coruña

1.320,00

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

Teo

A Coruña

1.220,00

15017314

CEIP Plurilingüe de Toques

Toques

A Coruña

920,00

15017880

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

Touro

A Coruña

1.070,00

15020911

CPI Plurilingüe de Vedra

Vedra

A Coruña

1.420,00

15020921

CEIP de Présaras

Vilasantar

A Coruña

1.170,00

15026789

CEIP Baíñas

Vimianzo

A Coruña

1.070,00

15027368

IES Maximino Romero de Lema

Zas

A Coruña

1.320,00

15019281

CPI de Zas

Zas

A Coruña

1.070,00

27013922

CEIP Plurilingüe do Castro de Ouro

Alfoz

Lugo

920,00

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

Lugo

1.070,00

27016224

CEIP de San Cosme

Barreiros

Lugo

920,00

27000541

CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

Barreiros

Lugo

1.320,00

27000629

CEIP San Xoán

Becerreá

Lugo

1.220,00

27015751

CEIP Plurilingüe Vista Alegre

Burela

Lugo

1.430,00

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

Castro de Rei

Lugo

1.320,00

27001609

CEIP Ramón Falcón

Castro de Rei

Lugo

920,00

27001816

CEIP Veleiro-Docampo

Castro de Rei

Lugo

1.320,00

27002353

CPI de Cervantes

Cervantes

Lugo

1.170,00

27015301

CEIP de Cervo

Cervo

Lugo

1.430,00

27003151

IES Lama das Quendas

Chantada

Lugo

1.070,00

27013697

CEIP Plurilingüe Eloísa Rivadulla

Chantada

Lugo

1.220,00

27014847

CEIP Plurilingüe do Corgo

Corgo, O

Lugo

1.070,00

27002997

CPI Plurilingüe Virxe do Monte

Cospeito

Lugo

1.220,00

27003850

CEIP Plurilingüe Santa María

Fonsagrada, A

Lugo

1.070,00

27020562

IES de Foz

Foz

Lugo

1.070,00

27004519

CEIP Fondo Nois

Foz

Lugo

1.320,00

27016200

IES Poeta Díaz Castro

Guitiriz

Lugo

1.570,00

27005056

CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

Guitiriz

Lugo

920,00

27014008

CPI Plurilingüe Tino Grandío

Guntín

Lugo

1.320,00

27006383

CEIP A Ponte

Lugo

Lugo

1.430,00

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Lugo

Lugo

1.420,00

27016455

IES Sanxillao

Lugo

Lugo

1.520,00

27006048

CEIP Manuel Mallo Mallo

Lugo

Lugo

1.220,00

27006164

CEIP Albeiros

Lugo

Lugo

1.070,00

27006401

CEIP Sagrado Corazón

Lugo

Lugo

1.070,00

27015761

IES Ánxel Fole

Lugo

Lugo

1.270,00

27015955

EOI de Lugo

Lugo

Lugo

1.170,00

27016728

CEIP Illa Verde

Lugo

Lugo

1.270,00

27013673

CEIP de Casás

Lugo

Lugo

1.520,00

27006735

CEIP Plurilingüe Poeta Avelino Díaz

Meira

Lugo

1.320,00

27006954

CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

Lugo

1.320,00

27007259

IES Río Cabe

Monforte de Lemos

Lugo

1.570,00

27015311

IES A Pinguela

Monforte de Lemos

Lugo

1.070,00

27016421

EOI de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Lugo

1.280,00

27009050

CEIP Plurilingüe Monte Baliño

Pantón

Lugo

1.070,00

27016297

IES Enrique Muruais

Pontenova, A

Lugo

1.320,00

27015189

IES de Quiroga

Quiroga

Lugo

1.220,00

27013703

CEIP de Quiroga

Quiroga

Lugo

1.220,00

27011639

CEIP Otero Pedrayo

Rábade

Lugo

1.320,00

27020902

IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

Ribadeo

Lugo

1.520,00

27020690

EOI de Ribadeo

Ribadeo

Lugo

1.070,00

27012036

IES Gregorio Fernández

Sarria

Lugo

1.070,00

27012450

CPI Dr. López Suárez

Saviñao, O

Lugo

1.320,00

27012474

CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

Sober

Lugo

1.420,00

27013326

IES Lois Peña Novo

Vilalba

Lugo

1.070,00

27013314

IES Santiago Basanta Silva

Vilalba

Lugo

1.770,00

27013636

IES María Sarmiento

Viveiro

Lugo

1.420,00

27016170

CEIP Plurilingüe Santa Rita

Viveiro

Lugo

1.430,00

32000356

CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo

Amoeiro

Ourense

1.280,00

32001658

CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas

Barco de Valdeorras, O

Ourense

1.320,00

32015116

CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

Barco de Valdeorras, O

Ourense

1.430,00

32001671

CEIP Ramón Otero Pedrayo

Barco de Valdeorras, O

Ourense

1.220,00

32015906

CEIP Pena Corneira

Carballeda de Avia

Ourense

920,00

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

Carballiño, O

Ourense

1.430,00

32002951

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

Carballiño, O

Ourense

1.630,00

32003059

CEIP San Marcos

Cartelle

Ourense

1.070,00

32003771

CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

Celanova

Ourense

1.320,00

32016625

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

Celanova

Ourense

1.570,00

32014902

CEIP Santa María A Real

Entrimo

Ourense

920,00

32005305

CPI Plurilingüe Laureano Prieto

Gudiña, A

Ourense

920,00

32005408

CEIP Virxe da Pena da Sela

Irixo, O

Ourense

920,00

32006358

CEIP Plurilingüe do Xurés

Lobios

Ourense

1.170,00

32007272

CEIP Augusto Assía

Mezquita, A

Ourense

1.070,00

32008033

CEIP Plurilingüe de Luíntra

Nogueira de Ramuín

Ourense

920,00

32016765

CIFP Portovello

Ourense

Ourense

1.270,00

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

Ourense

Ourense

1.270,00

32015220

CEIP Vistahermosa

Ourense

Ourense

1.070,00

32015207

IES O Couto

Ourense

Ourense

1.270,00

32015190

CEIP Plurilingüe Albino Núñez

Ourense

Ourense

1.320,00

32008801

CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

Ourense

Ourense

1.070,00

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Ourense

Ourense

1.270,00

32008771

CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

Ourense

1.520,00

32008835

CEIP Curros Enríquez

Ourense

Ourense

1.220,00

32009131

IES Universidade Laboral

Ourense

Ourense

1.270,00

32016029

CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

Pereiro de Aguiar, O

Ourense

1.320,00

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

Pobra de Trives, A

Ourense

1.070,00

32010601

CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

Pobra de Trives, A

Ourense

1.320,00

32011135

CEIP Rogelio García Yáñez

Ramirás

Ourense

1.070,00

32015475

IES O Ribeiro

Ribadavia

Ourense

1.070,00

32011305

CEIP Plurilingüe Ribadavia

Ribadavia

Ourense

1.220,00

32011755

CEIP Manuel Respino

Rúa, A

Ourense

1.070,00

32016637

IES Cosme López Rodríguez

Rúa, A

Ourense

1.430,00

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

Verín

Ourense

1.520,00

32013521

CEIP Princesa de España

Verín

Ourense

1.220,00

32014801

IES Cidade de Antioquía

Xinzo de Limia

Ourense

1.430,00

32015232

IES Lagoa de Antela

Xinzo de Limia

Ourense

1.430,00

32005691

CEIP Padre Crespo

Xunqueira de Ambía

Ourense

1.430,00

36000031

CEIP Antonio Carpintero

Arbo

Pontevedra

1.070,00

36014374

EEI O Areal

Baiona

Pontevedra

920,00

36000341

CEIP Plurilingüe A Pedra

Bueu

Pontevedra

1.430,00

36015093

CEIP San Tomé

Cambados

Pontevedra

1.070,00

36000481

IES Ramón Cabanillas

Cambados

Pontevedra

1.070,00

36000685

CEIP Pedro Antonio Cerviño

Campo Lameiro

Pontevedra

1.070,00

36000934

CEIP do Castrillón-Coiro

Cangas

Pontevedra

1.430,00

36019475

IES de Rodeira

Cangas

Pontevedra

1.270,00

36001033

CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

Pontevedra

1.070,00

36001148

CPI da Cañiza

Cañiza, A

Pontevedra

1.630,00

36001550

CEIP Plurilingüe de Carballedo

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

1.280,00

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

Pontevedra

1.070,00

36014854

CEIP Plurilingüe de Oca

Estrada, A

Pontevedra

1.170,00

36002773

CEIP do Foxo

Estrada, A

Pontevedra

1.570,00

36002220

CEIP Cabada Vázquez

Estrada, A

Pontevedra

1.070,00

36002347

CEIP Pérez Viondi

Estrada, A

Pontevedra

1.270,00

36003170

CEIP de Soutelo de Montes

Forcarei

Pontevedra

920,00

36003111

CEIP Nosa Señora das Dores

Forcarei

Pontevedra

920,00

36017703

CEIP Plurilingüe Souto-Donas

Gondomar

Pontevedra

1.070,00

36018987

CRA Antía Cal

Gondomar

Pontevedra

1.070,00

36018631

CEP Xosé Neira Vilas

Gondomar

Pontevedra

1.070,00

36014878

CEIP Plurilingüe de Conmeniño

Grove, O

Pontevedra

1.320,00

36003832

CEIP Valle-Inclán

Grove, O

Pontevedra

1.570,00

36019232

IES Monte da Vila

Grove, O

Pontevedra

1.320,00

36003959

CEIP Manuel Rodríguez Sinde

Guarda, A

Pontevedra

1.320,00

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

Lalín

Pontevedra

1.520,00

36013758

IES Laxeiro

Lalín

Pontevedra

1.420,00

36004101

CEIP Xesús Golmar

Lalín

Pontevedra

1.270,00

36004149

CEIP Xoaquín Loriga

Lalín

Pontevedra

1.070,00

36004681

CEIP de Seixo

Marín

Pontevedra

1.430,00

36004460

CEIP de Ardán

Marín

Pontevedra

1.280,00

36015159

IES Chan do Monte

Marín

Pontevedra

1.320,00

36020301

IES de Meaño

Meaño

Pontevedra

1.430,00

36024604

CRA de Meis

Meis

Pontevedra

1.170,00

36018446

CEIP da Armenteira

Meis

Pontevedra

920,00

36016590

CEIP de Abelendo

Moaña

Pontevedra

920,00

36016607

CEIP de Quintela

Moaña

Pontevedra

1.621,00

36013552

CEIP de Seara

Moaña

Pontevedra

1.220,00

36004733

CEIP Plurilingüe de Reibón

Moaña

Pontevedra

1.320,00

36016796

EEI de Verducedo

Moaña

Pontevedra

920,00

36015378

CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

Pontevedra

1.070,00

36013564

CEIP Plurilingüe Pena de Francia

Mos

Pontevedra

1.430,00

36005245

CEIP Mestre Martínez Alonso

Mos

Pontevedra

1.220,00

36019441

CEIP de Petelos

Mos

Pontevedra

1.570,00

36005555

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

Neves, As

Pontevedra

1.320,00

36005956

CEIP Carlos Casares

Nigrán

Pontevedra

1.220,00

36005774

CEIP Humberto Juanes

Nigrán

Pontevedra

1.220,00

36016735

CEIP de Refoxos

Oia

Pontevedra

920,00

36006079

CPI Curros Enríquez

Pazos de Borbén

Pontevedra

1.070,00

36007060

CEIP Plurilingüe de Chancelas

Poio

Pontevedra

1.570,00

36007199

CEIP Plurilingüe Isidora Riestra

Poio

Pontevedra

1.070,00

36015536

CEIP Plurilingüe A Reigosa

Ponte Caldelas

Pontevedra

1.070,00

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

Pontevedra

1.220,00

36014520

IES Pedra da Auga

Ponteareas

Pontevedra

1.430,00

36016942

CEIP de Santiago de Oliveira

Ponteareas

Pontevedra

920,00

36024069

CRA A Picaraña

Ponteareas

Pontevedra

1.170,00

36006420

CEP Campolongo

Pontevedra

Pontevedra

1.270,00

36006833

CEIP San Martiño

Pontevedra

Pontevedra

1.320,00

36019611

CEP Marcos da Portela

Pontevedra

Pontevedra

1.220,00

36013837

EEI Fina Casalderrey

Pontevedra

Pontevedra

1.220,00

36006109

CEIP de Parada-Campañó

Pontevedra

Pontevedra

1.430,00

36006377

CEIP Álvarez Limeses

Pontevedra

Pontevedra

1.270,00

36006778

CEIP de Ponte Sampaio

Pontevedra

Pontevedra

1.320,00

36019621

ES de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia

Pontevedra

Pontevedra

920,00

36013761

IES A Xunqueira I

Pontevedra

Pontevedra

1.420,00

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

Pontevedra

Pontevedra

1.270,00

36016929

CEIP da Cruz-Budiño

Porriño, O

Pontevedra

1.070,00

36007709

CEIP Plurilingüe de Reboreda

Redondela

Pontevedra

1.220,00

36020325

IES Illa de San Simón

Redondela

Pontevedra

1.220,00

36008489

CEP Altamira

Salceda de Caselas

Pontevedra

1.420,00

36024318

CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

Pontevedra

1.070,00

36020337

IES de Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

Pontevedra

1.420,00

36014738

CEIP de Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

1.280,00

36016966

CEP Carlos Casares

Salvaterra de Miño

Pontevedra

1.170,00

36024070

CRA A Lagoa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

920,00

36008878

CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

Pontevedra

1.320,00

36019256

IES de Vilalonga

Sanxenxo

Pontevedra

1.630,00

36020349

IES de Sanxenxo

Sanxenxo

Pontevedra

1.070,00

36020350

IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

Silleda

Pontevedra

1.070,00

36025013

CEIP Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

Pontevedra

1.520,00

36009411

CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

Pontevedra

1.220,00

36019049

CEIP de Barrantes

Tomiño

Pontevedra

1.070,00

36009524

CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

Tomiño

Pontevedra

1.220,00

36009494

CEIP Plurilingüe de Tebra

Tomiño

Pontevedra

1.070,00

36019751

IES Antón Alonso Ríos

Tomiño

Pontevedra

1.630,00

36009846

CEIP Plurilingüe Nº 1

Tui

Pontevedra

1.570,00

36024112

CRA Mestra Clara Torres

Tui

Pontevedra

920,00

36018471

CEIP de Rebordáns

Tui

Pontevedra

1.320,00

36015020

CEIP de Randufe

Tui

Pontevedra

1.220,00

36020362

IES de Valga

Valga

Pontevedra

1.070,00

36011798

IES Alexandre Bóveda

Vigo

Pontevedra

1.270,00

36016051

CEIP Seis do Nadal

Vigo

Pontevedra

1.570,00

36010009

CEIP Virxe do Rocío

Vigo

Pontevedra

1.320,00

36010241

CEIP Illas Cíes

Vigo

Pontevedra

1.220,00

36015354

CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

Vigo

Pontevedra

1.070,00

36015366

CEIP Plurilingüe O Pombal

Vigo

Pontevedra

1.570,00

36009974

CEIP de Coutada-Beade

Vigo

Pontevedra

1.220,00

36010150

CEIP Mestres Goldar

Vigo

Pontevedra

1.070,00

36010228

CEIP A Paz

Vigo

Pontevedra

1.320,00

36010691

CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

Vigo

Pontevedra

1.320,00

36010711

CEP Dr. Fleming

Vigo

Pontevedra

1.520,00

36013448

CIFP Manuel Antonio

Vigo

Pontevedra

1.270,00

36010204

CEIP Plurilingüe Párroco Don Camilo

Vigo

Pontevedra

1.320,00

36018941

EOI de Vigo

Vigo

Pontevedra

920,00

36011592

IES Santa Irene

Vigo

Pontevedra

1.420,00

36010733

CEE Saladino Cortizo

Vigo

Pontevedra

1.070,00

36018461

IES República Oriental do Uruguai

Vigo

Pontevedra

1.270,00

36010071

CEIP Plurilingüe Santa Mariña

Vigo

Pontevedra

1.430,00

36010101

CEIP O Sello

Vigo

Pontevedra

1.170,00

36015627

CEIP García Barbón

Vigo

Pontevedra

1.270,00

36015810

CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

Vigo

Pontevedra

1.220,00

36020374

IES Valadares

Vigo

Pontevedra

1.770,00

36010423

CEIP Valle-Inclán

Vigo

Pontevedra

920,00

36016681

IES Carlos Casares

Vigo

Pontevedra

1.270,00

36011579

IES A Guía

Vigo

Pontevedra

1.070,00

36016085

CMUS Superior de Vigo

Vigo

Pontevedra

920,00

36013588

CPI do Toural

Vilaboa

Pontevedra

1.070,00

36015652

CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.070,00

36012742

CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.320,00

36013771

CIFP Fermín Bouza Brey

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.220,00

36012584

CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.070,00

36016772

CEE de Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.170,00

36024598

EOI de Vilagarcía

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.280,00

36013096

CEIP Plurilingüe de San Bartolomé

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.070,00

36019414

IES A Basella

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.320,00

36013059

CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.220,00

36015792

CEIP Plurilingüe Xulio Camba

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.070,00

36012985

CEIP de Sestelo-Baión

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.320,00

ANEXO II

Centros integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares nas convocatorias de 2008 a 2012 (artigo 1.3.a.2º) da Orde do 11 de maio de 2022)

Convocatorias 2008 a 2012. Asignación de fondos e mobiliario/equipamento €

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos

Mob./

equip.

Total

15032625

CEIP Agro do Muíño

Ames

A Coruña

1.580,00

1.665,00

3.245,00

15000338

CPI As Mirandas

Ares

A Coruña

1.220,00

1.265,00

2.485,00

15020933

EEI de Barrionovo

Arteixo

A Coruña

1.280,00

1.665,00

2.945,00

15032145

IES de Pastoriza

Arteixo

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

A Coruña

1.370,00

1.465,00

2.835,00

15023314

IES de Sabón

Arteixo

A Coruña

920,00

1.265,00

2.185,00

15000612

CEIP de Arzúa

Arzúa

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15001124

CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

A Coruña

1.580,00

1.665,00

3.245,00

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

Boimorto

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15027149

CEIP de Cespón

Boiro

A Coruña

1.220,00

1.465,00

2.685,00

15001616

CEIP de Escarabote

Boiro

A Coruña

1.220,00

1.465,00

2.685,00

15001665

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Boqueixón

A Coruña

1.320,00

1.565,00

2.885,00

15001847

CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

A Coruña

1.220,00

1.265,00

2.485,00

15002025

CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

Cabanas

A Coruña

1.220,00

1.465,00

2.685,00

15032426

CEIP Plurilingüe Graxal

Cambre

A Coruña

1.720,00

1.795,00

3.515,00

15027307

IES Isidro Parga Pondal

Carballo

A Coruña

1.220,00

1.265,00

2.485,00

15023077

CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15021755

IES Cabo Ortegal

Cariño

A Coruña

1.320,00

1.565,00

2.885,00

15027885

IES Lamas de Castelo

Carnota

A Coruña

920,00

1.265,00

2.185,00

15003212

IES Agra de Raíces

Cee

A Coruña

1.320,00

1.565,00

2.885,00

15003534

CEIP da Barqueira

Cerdido

A Coruña

920,00

1.265,00

2.185,00

15002670

CEIP Canosa-Rus

Coristanco

A Coruña

1.430,00

1.665,00

3.095,00

15003807

CEIP de Bormoio-Agualada

Coristanco

A Coruña

1.170,00

1.565,00

2.735,00

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

A Coruña

1.220,00

1.465,00

2.685,00

15005002

IES Ramón Otero Pedrayo

Coruña, A

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15005026

CEIP Torre de Hércules

Coruña, A

A Coruña

1.320,00

1.565,00

2.885,00

15027241

CEIP Juan Fernández Latorre

Coruña, A

A Coruña

1.220,00

1.265,00

2.485,00

15005579

IES Plurilingüe Elviña

Coruña, A

A Coruña

1.220,00

1.265,00

2.485,00

15021536

CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

Coruña, A

A Coruña

1.470,00

1.565,00

3.035,00

15026421

IES Plurilingüe Rafael Dieste

Coruña, A

A Coruña

1.370,00

1.465,00

2.835,00

15027770

IES A Sardiñeira

Coruña, A

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15005211

IES Salvador de Madariaga

Coruña, A

A Coruña

1.220,00

1.265,00

2.485,00

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Coruña, A

A Coruña

1.320,00

1.565,00

2.885,00

15019323

CEIP Alborada

Coruña, A

A Coruña

1.580,00

1.665,00

3.245,00

15021721

CEIP de Zalaeta

Coruña, A

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15004976

CEIP Curros Enríquez

Coruña, A

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15005245

IES Monelos

Coruña, A

A Coruña

1.370,00

1.465,00

2.835,00

15005518

CEIP María Pita

Coruña, A

A Coruña

1.220,00

1.265,00

2.485,00

15027253

CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

Culleredo

A Coruña

1.220,00

1.265,00

2.485,00

15022620

IES de Curtis

Curtis

A Coruña

1.320,00

1.565,00

2.885,00

15023399

CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

Dodro

A Coruña

1.320,00

1.565,00

2.885,00

15032492

CRA de Dodro

Dodro

A Coruña

920,00

1.265,00

2.185,00

15020982

CEIP Plurilingüe O Ramo

Fene

A Coruña

1.430,00

1.665,00

3.095,00

15024938

CEIP de Esteiro

Ferrol

A Coruña

1.430,00

1.665,00

3.095,00

15026546

EOI de Ferrol

Ferrol

A Coruña

1.070,00

1.465,00

2.535,00

15006742

IES Concepción Arenal

Ferrol

A Coruña

1.580,00

1.665,00

3.245,00

15026960

CEIP de Ponzos

Ferrol

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15006791

IES Saturnino Montojo

Ferrol

A Coruña

1.220,00

1.465,00

2.685,00

15027617

CMUS Profesional Xan Viaño

Ferrol

A Coruña

920,00

1.265,00

2.185,00

15027915

IES Fin do Camiño

Fisterra

A Coruña

1.170,00

1.565,00

2.735,00

15025256

CEIP Alfredo Brañas

Laracha, A

A Coruña

1.220,00

1.465,00

2.685,00

15008039

CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

Lousame

A Coruña

1.220,00

1.465,00

2.685,00

15008301

IES Urbano Lugrís

Malpica de Bergantiños

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15021861

CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

A Coruña

1.070,00

1.465,00

2.535,00

15008714

CPI Plurilingüe da Picota

Mazaricos

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15008490

CEIP Víctor Sáenz

Mazaricos

A Coruña

1.280,00

1.665,00

2.945,00

15008817

IES de Melide

Melide

A Coruña

1.220,00

1.265,00

2.485,00

15020854

CPI de Xanceda

Mesía

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15009081

CEIP de San Ramón

Moeche

A Coruña

1.170,00

1.565,00

2.735,00

15009391

CEIP Santiago Apóstolo

Mugardos

A Coruña

1.170,00

1.565,00

2.735,00

15009445

CEIP Plurilingüe Unión Mugardesa

Mugardos

A Coruña

1.430,00

1.665,00

3.095,00

15025657

IES de Mugardos

Mugardos

A Coruña

1.220,00

1.465,00

2.685,00

15009810

CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

Muros

A Coruña

1.430,00

1.665,00

3.095,00

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

Muros

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

A Coruña

1.430,00

1.665,00

3.095,00

15009597

CEIP de Vilarmide-Eduardo Noya

Muxía

A Coruña

920,00

1.265,00

2.185,00

15023508

CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

Narón

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15022577

CEIP de Maciñeira

Neda

A Coruña

1.220,00

1.465,00

2.685,00

15026731

IES Campo de San Alberto

Noia

A Coruña

1.430,00

1.665,00

3.095,00

15010848

CEIP Felipe de Castro

Noia

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15026121

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Oleiros

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15011105

CEIP de Mesón do Vento

Ordes

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15027782

IES Ordes

Ordes

A Coruña

1.470,00

1.565,00

3.035,00

15011981

CEIP José María Lage

Ortigueira

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15021780

CEIP Plurilingüe Bragade

Oza-Cesuras

A Coruña

920,00

1.265,00

2.185,00

15019347

CPI Camiño de Santiago

Pino, O

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15013163

EEI Fernández Varela

Pobra do Caramiñal, A

A Coruña

920,00

1.265,00

2.185,00

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

Pobra do Caramiñal, A

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15023417

CEP Pilar Maestu Sierra

Pobra do Caramiñal, A

A Coruña

920,00

1.265,00

2.185,00

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

Pobra do Caramiñal, A

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15024963

CEIP Plurilingüe de Andrade

Pontedeume

A Coruña

1.220,00

1.465,00

2.685,00

15013503

CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

A Coruña

1.320,00

1.565,00

2.885,00

15025682

CIFP Fraga do Eume

Pontedeume

A Coruña

920,00

1.265,00

2.185,00

15025694

IES Moncho Valcarce

Pontes de García Rodríguez, As

A Coruña

1.220,00

1.465,00

2.685,00

15013591

CEIP Plurilingüe Santa María

Pontes de García Rodríguez, As

A Coruña

1.570,00

1.795,00

3.365,00

15027691

IES de Porto do Son

Porto do Son

A Coruña

1.320,00

1.565,00

2.885,00

15014180

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

A Coruña

1.320,00

1.565,00

2.885,00

15026807

IES Félix Muriel

Rianxo

A Coruña

1.470,00

1.565,00

3.035,00

15027551

CRA de Rianxo

Rianxo

A Coruña

1.320,00

1.565,00

2.885,00

15014261

CEIP Heroínas de Sálvora

Ribeira

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15014544

CEIP Plurilingüe O Grupo

Ribeira

A Coruña

1.220,00

1.265,00

2.485,00

15014568

IES Nº 1

Ribeira

A Coruña

1.370,00

1.465,00

2.835,00

15014271

CEIP Plurilingüe de Artes

Ribeira

A Coruña

1.170,00

1.565,00

2.735,00

15014738

CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

A Coruña

1.220,00

1.465,00

2.685,00

15014799

CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

Rois

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15014957

CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

A Coruña

1.320,00

1.565,00

2.885,00

15026030

IES Terra de Xallas

Santa Comba

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15026753

IES A Pontepedriña

Santiago de Compostela

A Coruña

1.220,00

1.265,00

2.485,00

15016085

CEIP Arquitecto Casas Novoa

Santiago de Compostela

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15015688

CEIP Raíña Fabiola

Santiago de Compostela

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15024975

CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

A Coruña

1.370,00

1.465,00

2.835,00

15015676

CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

A Coruña

1.580,00

1.665,00

3.245,00

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

Santiago de Compostela

A Coruña

1.220,00

1.265,00

2.485,00

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

Santiago de Compostela

A Coruña

1.220,00

1.265,00

2.485,00

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

Santiago de Compostela

A Coruña

1.220,00

1.265,00

2.485,00

15027332

CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

A Coruña

1.370,00

1.465,00

2.835,00

15016012

CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

A Coruña

1.220,00

1.265,00

2.485,00

15021317

CPI Pecalama

Tordoia

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15018148

CPI de Atios

Valdoviño

A Coruña

1.220,00

1.265,00

2.485,00

15019372

CEIP Plurilingüe San Vicenzo

Vimianzo

A Coruña

1.220,00

1.465,00

2.685,00

15026418

IES Terra de Soneira

Vimianzo

A Coruña

1.070,00

1.265,00

2.335,00

15019086

CEIP Labarta Pose

Zas

A Coruña

1.220,00

1.465,00

2.685,00

27016315

IES de Becerreá

Becerreá

Lugo

1.220,00

1.465,00

2.685,00

27013958

IES Monte Castelo

Burela

Lugo

1.430,00

1.665,00

3.095,00

27002584

CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

Burela

Lugo

1.220,00

1.465,00

2.685,00

27013934

IES Perdouro

Burela

Lugo

1.320,00

1.565,00

2.885,00

27002249

CPI Plurilingüe de Castroverde

Castroverde

Lugo

1.220,00

1.465,00

2.685,00

27016509

IES Marqués de Sargadelos

Cervo

Lugo

1.070,00

1.265,00

2.335,00

27003655

CPI Poeta Uxío Novoneyra

Folgoso do Courel

Lugo

1.070,00

1.465,00

2.535,00

27004428

CEIP Plurilingüe de Foz nº 1

Foz

Lugo

1.430,00

1.665,00

3.095,00

27004635

CPI Dr. López Suárez

Friol

Lugo

1.070,00

1.265,00

2.335,00

27005020

CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

Lugo

1.220,00

1.465,00

2.685,00

27006449

CEIP Rosalía de Castro

Lugo

Lugo

1.070,00

1.265,00

2.335,00

27016704

IES Leiras Pulpeiro

Lugo

Lugo

1.470,00

1.565,00

3.035,00

27006531

IES Lucus Augusti

Lugo

Lugo

1.370,00

1.465,00

2.835,00

27016467

CEIP Menéndez Pelayo

Lugo

Lugo

1.220,00

1.265,00

2.485,00

27016303

IES Pedregal de Irimia

Meira

Lugo

1.070,00

1.265,00

2.335,00

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

Mondoñedo

Lugo

1.070,00

1.265,00

2.335,00

27014860

CEIP Plurilingüe A Gándara

Monforte de Lemos

Lugo

1.070,00

1.265,00

2.335,00

27007247

IES Francisco Daviña Rey

Monforte de Lemos

Lugo

1.220,00

1.465,00

2.685,00

27016662

CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Lugo

1.430,00

1.665,00

3.095,00

27016248

IES de Monterroso

Monterroso

Lugo

1.070,00

1.265,00

2.335,00

27009608

CEIP O Salvador

Pastoriza, A

Lugo

920,00

1.265,00

2.185,00

27010155

CEIP da Pobra de Brollón

Pobra do Brollón, A

Lugo

1.420,00

1.795,00

3.215,00

27010325

CEIP Plurilingüe da Pontenova

Pontenova, A

Lugo

1.070,00

1.465,00

2.535,00

27016613

IES Río Miño

Rábade

Lugo

1.070,00

1.265,00

2.335,00

27010891

CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

Lugo

1.220,00

1.465,00

2.685,00

27011032

CEIP de San Clodio

Ribas de Sil

Lugo

920,00

1.265,00

2.185,00

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

Sarria

Lugo

1.320,00

1.565,00

2.885,00

27012826

CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

Valadouro, O

Lugo

1.070,00

1.265,00

2.335,00

27015827

CEIP Terra Chá

Vilalba

Lugo

920,00

1.265,00

2.185,00

27013338

CEIP Antonio Insua Bermúdez

Vilalba

Lugo

1.320,00

1.565,00

2.885,00

27014094

EEI de Vilalba

Vilalba

Lugo

1.070,00

1.465,00

2.535,00

27016406

CEIP Plurilingüe de Covas

Viveiro

Lugo

1.430,00

1.665,00

3.095,00

27013387

CEIP de Celeiro

Viveiro

Lugo

1.320,00

1.565,00

2.885,00

27013648

IES Vilar Ponte

Viveiro

Lugo

1.070,00

1.265,00

2.335,00

27014100

EEI San Roque

Viveiro

Lugo

1.070,00

1.465,00

2.535,00

27016674

CEP Luís Tobío

Viveiro

Lugo

1.430,00

1.665,00

3.095,00

27005691

CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Xove

Lugo

1.070,00

1.265,00

2.335,00

27016625

IES Illa de Sarón

Xove

Lugo

920,00

1.265,00

2.185,00

32016339

IES de Allariz

Allariz

Ourense

1.070,00

1.265,00

2.335,00

32000058

CEIP Padre Feijoo

Allariz

Ourense

1.370,00

1.465,00

2.835,00

32000708

CEIP Virxe de Guadalupe

Avión

Ourense

920,00

1.265,00

2.185,00

32001002

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

Bande

Ourense

1.070,00

1.465,00

2.535,00

32020781

CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Barbadás

Ourense

1.430,00

1.665,00

3.095,00

32001725

IES Lauro Olmo

Barco de Valdeorras, O

Ourense

1.320,00

1.565,00

2.885,00

32001683

IES Martaguisela

Barco de Valdeorras, O

Ourense

1.070,00

1.265,00

2.335,00

32002122

CEIP Nosa Señora de Xuvencos

Boborás

Ourense

1.430,00

1.665,00

3.095,00

32003001

IES Nº 1

Carballiño, O

Ourense

1.070,00

1.265,00

2.335,00

32015682

CEIP Plurilingüe Raúl Fernández

Castrelo do Val

Ourense

920,00

1.265,00

2.185,00

32015918

CEIP Carmen García Carrasco

Cenlle

Ourense

920,00

1.265,00

2.185,00

32004118

CPI Antonio Faílde

Coles

Ourense

1.070,00

1.265,00

2.335,00

32006929

CPI Terras de Maside

Maside

Ourense

1.070,00

1.265,00

2.335,00

32008173

CEIP de Oímbra

Oímbra

Ourense

920,00

1.265,00

2.185,00

32009190

IES As Lagoas

Ourense

Ourense

1.580,00

1.665,00

3.245,00

32008951

IES Ramón Otero Pedrayo

Ourense

Ourense

1.470,00

1.565,00

3.035,00

32009360

CPI Plurilingüe José García García

Ourense

Ourense

1.070,00

1.265,00

2.335,00

32015463

CEE Miño

Ourense

Ourense

1.170,00

1.565,00

2.735,00

32008847

CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

Ourense

1.470,00

1.565,00

3.035,00

32015219

CEIP Manuel Sueiro

Ourense

Ourense

1.320,00

1.565,00

2.885,00

32016327

CEIP A Ponte

Ourense

Ourense

1.220,00

1.465,00

2.685,00

32009116

IES 12 de Outubro

Ourense

Ourense

1.430,00

1.665,00

3.095,00

32011032

CEIP Plurilingüe Carlos Cid Arregui

Rairiz de Veiga

Ourense

1.070,00

1.465,00

2.535,00

32020628

CRA Amencer

Ribadavia

Ourense

1.070,00

1.465,00

2.535,00

32011901

CEIP Plurilingüe Virxe do Camiño

Rubiá

Ourense

920,00

1.265,00

2.185,00

32012103

CPI Virxe da Saleta

San Cristovo de Cea

Ourense

1.320,00

1.565,00

2.885,00

32012711

CEIP Saco e Arce

Toén

Ourense

1.430,00

1.665,00

3.095,00

32016790

IES Castro de Baronceli

Verín

Ourense

1.070,00

1.265,00

2.335,00

32016777

IES Carlos Casares

Viana do Bolo

Ourense

1.070,00

1.265,00

2.335,00

32013661

CEIP Bibei

Viana do Bolo

Ourense

1.220,00

1.465,00

2.685,00

32014151

CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio

Vilar de Barrio

Ourense

1.280,00

1.665,00

2.945,00

32004829

CEIP Rosalía de Castro

Xinzo de Limia

Ourense

1.220,00

1.465,00

2.685,00

32004830

CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

Ourense

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36003480

CEIP de Agolada

Agolada

Pontevedra

1.070,00

1.465,00

2.535,00

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

Pontevedra

1.370,00

1.465,00

2.835,00

36018963

CEIP Plurilingüe de Belesar

Baiona

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36019657

IES Primeiro de Marzo

Baiona

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36014921

CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36000302

CEP de Sabarís

Baiona

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36000181

CEIP Amor Ruibal

Barro

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36019463

IES Johan Carballeira

Bueu

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36000326

CEIP Plurilingüe Montemogos

Bueu

Pontevedra

1.430,00

1.665,00

3.095,00

36000375

CEIP Plurilingüe da Torre-Cela

Bueu

Pontevedra

1.430,00

1.665,00

3.095,00

36020246

IES Illa de Ons

Bueu

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36016127

IES Plurilingüe Aquis Celenis

Caldas de Reis

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36000508

CEIP Plurilingüe de Castrelo

Cambados

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36000478

CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36019396

IES Francisco Asorey

Cambados

Pontevedra

1.220,00

1.265,00

2.485,00

36000648

CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36015950

CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán

Cangas

Pontevedra

1.430,00

1.665,00

3.095,00

36000922

IES María Soliño

Cangas

Pontevedra

1.220,00

1.265,00

2.485,00

36018501

IES Monte Carrasco

Cangas

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36018975

CEIP A Rúa

Cangas

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36000879

CEIP Nazaret

Cangas

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36001057

CEIP do Hío

Cangas

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36001252

CPI do Progreso

Catoira

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36001707

CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro

Crecente

Pontevedra

1.280,00

1.665,00

2.945,00

36013618

CEIP de Figueiroa

Estrada, A

Pontevedra

1.470,00

1.565,00

3.035,00

36020258

IES Nº 1

Estrada, A

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36002335

IES Manuel García Barros

Estrada, A

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36002359

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

Estrada, A

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36003388

CEIP Doutor Suárez

Fornelos de Montes

Pontevedra

920,00

1.265,00

2.185,00

36003662

CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

Gondomar

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36014672

CEIP Serra-Vincios

Gondomar

Pontevedra

1.430,00

1.665,00

3.095,00

36003807

CEIP Rosalía de Castro

Grove, O

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36020271

IES Plurilingüe As Bizocas

Grove, O

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36018653

CEIP Plurilingüe As Solanas-Nicolás Gutiérrez Campo

Guarda, A

Pontevedra

1.570,00

1.795,00

3.365,00

36019244

IES A Sangriña

Guarda, A

Pontevedra

1.470,00

1.565,00

3.035,00

36015135

CEIP A Sangriña

Guarda, A

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36020283

IES da Illa de Arousa

Illa de Arousa, A

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36013011

CEIP da Torre-Illa

Illa de Arousa, A

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36004095

CEIP Manuel Rivero

Lalín

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36004174

CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza

Lalín

Pontevedra

920,00

1.265,00

2.185,00

36014611

CEIP A Lama

Lama, A

Pontevedra

1.420,00

1.795,00

3.215,00

36004484

CEIP da Laxe

Marín

Pontevedra

1.430,00

1.665,00

3.095,00

36020295

IES Mestre Landín

Marín

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36004551

IES Illa de Tambo

Marín

Pontevedra

1.220,00

1.265,00

2.485,00

36004472

CEIP do Carballal

Marín

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36015871

CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas

Meaño

Pontevedra

1.621,00

1.825,00

3.446,00

36004691

CEIP de Coirón-Dena

Meaño

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36004708

CPI de Mosteiro-Meis

Meis

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36004711

CEIP Plurilingüe Domaio

Moaña

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36018999

IES As Barxas

Moaña

Pontevedra

1.220,00

1.265,00

2.485,00

36004745

IES Plurilingüe A Paralaia

Moaña

Pontevedra

1.370,00

1.465,00

2.835,00

36019438

CEIP A Guía

Moaña

Pontevedra

1.170,00

1.565,00

2.735,00

36004927

CPI de Mondariz

Mondariz

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36016619

CEIP de Atín-Cela

Mos

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36020131

IES de Mos

Mos

Pontevedra

1.370,00

1.465,00

2.835,00

36017648

CEIP Mestre Valverde Mayo

Mos

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36019402

IES Pazo da Mercé

Neves, As

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36005865

CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios

Nigrán

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36015160

EEI As Dunas Panxón

Nigrán

Pontevedra

920,00

1.265,00

2.185,00

36016620

CEIP da Cruz

Nigrán

Pontevedra

920,00

1.265,00

2.185,00

36018434

CEIP Mallón

Nigrán

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36024756

CEE de Panxón

Nigrán

Pontevedra

1.170,00

1.565,00

2.735,00

36006067

CEIP Mestre Manuel García

Oia

Pontevedra

1.430,00

1.665,00

3.095,00

36015895

CEIP de Espedregada

Poio

Pontevedra

1.170,00

1.565,00

2.735,00

36020143

IES de Poio

Poio

Pontevedra

1.220,00

1.265,00

2.485,00

36007242

CEIP de Viñas

Poio

Pontevedra

920,00

1.265,00

2.185,00

36015202

CEIP de Lourido

Poio

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36020313

IES de Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36007591

CEIP Manuel Cordo Boullosa

Ponte Caldelas

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36013692

IES Val do Tea

Ponteareas

Pontevedra

1.220,00

1.265,00

2.485,00

36016954

CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera

Ponteareas

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36007370

CEIP Feliciano Barrera

Ponteareas

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36007497

CEIP Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36007621

CPI de Pontecesures

Pontecesures

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36006353

CEIP de Vilaverde-Mourente

Pontevedra

Pontevedra

1.220,00

1.265,00

2.485,00

36006407

CEIP Plurilingüe Froebel

Pontevedra

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36018677

IES Luís Seoane

Pontevedra

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36018689

EOI de Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

920,00

1.265,00

2.185,00

36006390

CEIP Manuel Vidal Portela

Pontevedra

Pontevedra

1.430,00

1.665,00

3.095,00

36014994

EEI Concepción Crespo Rivas

Pontevedra

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36015172

CEIP A Xunqueira Nº 2

Pontevedra

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36018379

IES A Xunqueira II

Pontevedra

Pontevedra

1.220,00

1.265,00

2.485,00

36006195

CEIP A Carballeira

Pontevedra

Pontevedra

920,00

1.265,00

2.185,00

36006729

IES Valle-Inclán

Pontevedra

Pontevedra

1.220,00

1.265,00

2.485,00

36006122

CEIP A Xunqueira Nº 1

Pontevedra

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

Pontevedra

Pontevedra

1.370,00

1.465,00

2.835,00

36019608

CEIP de Marcón

Pontevedra

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36017661

CEIP Praza de Barcelos

Pontevedra

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36018690

CEIP de Cabanas

Pontevedra

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36018872

EPAPU Río Lérez

Pontevedra

Pontevedra

1.220,00

1.265,00

2.485,00

36007011

IES Pino Manso

Porriño, O

Pontevedra

1.470,00

1.565,00

3.035,00

36019529

IES Ribeira do Louro

Porriño, O

Pontevedra

1.220,00

1.265,00

2.485,00

36017685

CEIP Plurilingüe da Ribeira

Porriño, O

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36017715

CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

Porriño, O

Pontevedra

1.430,00

1.665,00

3.095,00

36007035

CPI Domingo Fontán

Portas

Pontevedra

1.430,00

1.665,00

3.095,00

36007710

CEP Santa Mariña

Redondela

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36007734

IES Mendiño

Redondela

Pontevedra

1.220,00

1.265,00

2.485,00

36014881

CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36015007

CEIP de Cedeira

Redondela

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36018410

CEIP Plurilingüe Quintela

Redondela

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36007631

CEIP Plurilingüe de Porto Cabeiro

Redondela

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36007643

CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36014817

CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela

Redondela

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36016656

IES Pedro Floriani

Redondela

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36016644

CEIP de Laredo

Redondela

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36024173

CRA María Zambrano

Rosal, O

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

Rosal, O

Pontevedra

1.430,00

1.665,00

3.095,00

36024628

IES Pedras Rubias

Salceda de Caselas

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36008751

CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

Pontevedra

1.370,00

1.465,00

2.835,00

36008866

CEIP Plurilingüe A Florida

Sanxenxo

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36019104

CEIP Plurilingüe Nantes

Sanxenxo

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36009032

CEIP Ramón de Valenzuela

Silleda

Pontevedra

1.430,00

1.665,00

3.095,00

36009135

CEIP Plurilingüe de Silleda

Silleda

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36015238

CEIP de Sobrada

Tomiño

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36024045

CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36009901

IES San Paio

Tui

Pontevedra

1.720,00

1.795,00

3.515,00

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

Tui

Pontevedra

1.370,00

1.465,00

2.835,00

36009895

CEIP Plurilingüe Nº 2

Tui

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36009755

CEIP de Pazos de Reis

Tui

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36014775

CEIP Plurilingüe de Guillarei

Tui

Pontevedra

920,00

1.265,00

2.185,00

36009913

CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36018161

CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo

Valga

Pontevedra

1.170,00

1.565,00

2.735,00

36010666

CEIP San Salvador

Vigo

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36010708

CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36011567

IES Castelao

Vigo

Pontevedra

1.220,00

1.265,00

2.485,00

36015251

CEIP Plurilingüe Frián-Teis

Vigo

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36017697

CEIP Escultor Acuña

Vigo

Pontevedra

1.430,00

1.665,00

3.095,00

36019670

IES do Castro

Vigo

Pontevedra

1.370,00

1.465,00

2.835,00

36010472

CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

Vigo

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36014601

IES Álvaro Cunqueiro

Vigo

Pontevedra

1.220,00

1.265,00

2.485,00

36009962

CEIP Otero Pedrayo

Vigo

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36010484

CEIP Eduardo Pondal

Vigo

Pontevedra

1.420,00

1.795,00

3.215,00

36015032

CEIP de Chans-Bembrive

Vigo

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36015068

CEIP Balaídos

Vigo

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36018185

CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

Pontevedra

1.470,00

1.565,00

3.035,00

36010083

CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

Vigo

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36010459

CEIP Josefa Alonso de Alonso

Vigo

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36010460

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

Pontevedra

1.570,00

1.795,00

3.365,00

36010587

CEIP de Sárdoma-Moledo

Vigo

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36015241

CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36009998

CEIP de Mosteiro-Bembrive

Vigo

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36010137

CEIP da Igrexa-Candeán

Vigo

Pontevedra

1.070,00

1.465,00

2.535,00

36010162

CEIP A Canicouva

Vigo

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36014787

EEI Monte da Guía

Vigo

Pontevedra

920,00

1.265,00

2.185,00

36012377

CEIP Plurilingüe de Cerdeiriñas

Vila de Cruces

Pontevedra

1.170,00

1.565,00

2.735,00

36020386

IES Marco do Camballón

Vila de Cruces

Pontevedra

1.430,00

1.665,00

3.095,00

36016991

CEP Plurilingüe de Riomaior

Vilaboa

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36012471

IES Castro Alobre

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.370,00

1.465,00

2.835,00

36019451

CEIP A Escardia

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36012419

CEIP Arealonga

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

36015263

CEIP Plurilingüe de Rubiáns

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.220,00

1.465,00

2.685,00

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.220,00

1.265,00

2.485,00

36012407

CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.470,00

1.565,00

3.035,00

36018380

IES O Carril

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.220,00

1.265,00

2.485,00

36024203

IES Faro das Lúas

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.320,00

1.565,00

2.885,00

36013023

CEIP de San Roque

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.070,00

1.265,00

2.335,00

ANEXO III

Centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares na convocatoria 2021 (artigo 1.3.a.3º) da Orde do 11 de maio de 2022)

Convocatoria 2021. Asignación de fondos, mobiliario/equipamento e gastos de funcionamento €

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos

Mob./

equip.

Gtos.

fto.B.E.

Total

15002581

IES Alfredo Brañas

Carballo

A Coruña

1.800,00

2.200,00

680,00

4.680,00

15019311

CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

Coruña, A

A Coruña

2.000,00

2.400,00

680,00

5.080,00

15025037

CEIP Sagrada Familia

Coruña, A

A Coruña

1.900,00

2.200,00

680,00

4.780,00

15023132

EOI da Coruña

Coruña, A

A Coruña

1.300,00

1.900,00

680,00

3.880,00

15010162

CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia

Narón

A Coruña

1.600,00

2.000,00

680,00

4.280,00

15025062

CEIP de Portosín

Porto do Son

A Coruña

1.600,00

2.000,00

680,00

4.280,00

15015238

CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza

Santa Comba

A Coruña

1.600,00

1.900,00

680,00

4.180,00

27000897

CEIP Virxe do Corpiño

Begonte

Lugo

1.200,00

1.800,00

680,00

3.680,00

27001087

CEIP Rosalía de Castro

Bóveda

Lugo

1.300,00

1.900,00

680,00

3.880,00

27014070

CEIP de Palas de Rei

Palas de Rei

Lugo

1.600,00

2.000,00

680,00

4.280,00

27011743

CEIP Antonio Fernández López

Sarria

Lugo

1.000,00

1.600,00

680,00

3.280,00

27014082

EEI Xela Arias

Sarria

Lugo

1.200,00

1.800,00

680,00

3.680,00

27012887

CEIP do Vicedo

Vicedo, O

Lugo

1.000,00

1.600,00

680,00

3.280,00

32008768

CEIP O Couto

Ourense

Ourense

1.600,00

1.900,00

680,00

4.180,00

32015177

CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

Ourense

1.000,00

1.600,00

680,00

3.280,00

32015256

CEIP das Vendas da Barreira

Riós

Ourense

1.200,00

1.800,00

675,00

3.675,00

32016285

IES de Vilamarín

Vilamarín

Ourense

1.300,00

1.700,00

680,00

3.680,00

36015861

CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar

Caldas de Reis

Pontevedra

1.500,00

1.900,00

680,00

4.080,00

36016103

CEIP de Corvillón

Cambados

Pontevedra

1.000,00

1.600,00

680,00

3.280,00

36001665

CEIP de Tenorio

Cerdedo- Cotobade

Pontevedra

1.600,00

2.000,00

680,00

4.280,00

36001343

CEIP San Xoán Bautista

Cerdedo- Cotobade

Pontevedra

1.000,00

1.600,00

675,00

3.275,00

36004496

CEP de Sequelo-Marín

Marín

Pontevedra

1.700,00

2.100,00

680,00

4.480,00

36019566

IES de Chapela

Redondela

Pontevedra

1.800,00

2.200,00

680,00

4.680,00

36009949

CEIP Plurilingüe Javier Sensat

Vigo

Pontevedra

1.500,00

1.900,00

680,00

4.080,00

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

Vigo

Pontevedra

2.000,00

2.400,00

680,00

5.080,00

36018173

IES de Teis

Vigo

Pontevedra

2.100,00

2.500,00

680,00

5.280,00

36024495

CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

Vilaboa

Pontevedra

1.200,00

1.800,00

680,00

3.680,00

ANEXO IV

Centros públicos que se incorporan ao Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2022/23 (artigo 1.3.b) da Orde do 11 de maio de 2022)

Convocatoria 2022. Asignación de fondos, mobiliario/equipamento e gastos de funcionamento €

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos

Mob./

equip.

Gtos.

fto.B.E.

Total

15005385

CEE María Mariño

A Coruña

A Coruña

2.200,00

2.800,00

866,00

5.866,00

15024902

CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

A Coruña

A Coruña

1.034,00

2.100,00

866,00

4.000,00

15033228

CEIP Novo Mesoiro

A Coruña

A Coruña

2.500,00

2.900,00

866,00

6.266,00

15023341

CEIP Santa María do Castro

Boiro

A Coruña

2.000,00

2.500,00

866,00

5.366,00

15025566

IES Ferrol Vello

Ferrol

A Coruña

2.000,00

2.600,00

866,00

5.466,00

15025670

CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Oleiros

A Coruña

1.700,00

2.500,00

866,00

5.066,00

15013761

CEIP Plurilingüe de Campanario

Porto do Son

A Coruña

1.034,00

2.100,00

866,00

4.000,00

15024771

CEP Plurilingüe de Carreira

Ribeira

A Coruña

1.034,00

2.100,00

866,00

4.000,00

15016000

CIFP Compostela

Santiago de Compostela

A Coruña

2.400,00

2.900,00

866,00

6.166,00

15023466

IES Lamas de Abade

Santiago de Compostela

A Coruña

2.100,00

2.800,00

866,00

5.766,00

27016649

IES Alfoz-Valadouro

Alfoz

Lugo

1.500,00

2.200,00

866,00

4.566,00

27020859

CEIP Península da Paz

Cervo

Lugo

2.300,00

2.600,00

866,00

5.766,00

27016388

CEIP Plurilingüe de Muimenta

Cospeito

Lugo

1.034,00

2.100,00

866,00

4.000,00

27015360

CEE Infanta Elena

Monforte de Lemos

Lugo

1.700,00

2.400,00

866,00

4.966,00

27007788

CPI Plurilingüe Navia de Suarna

Navia de Suarna

Lugo

1.200,00

2.100,00

866,00

4.166,00

27008513

CEIP Laverde Ruíz

Outeiro de Rei

Lugo

2.200,00

2.800,00

866,00

5.866,00

32009301

CEIP Plurilingüe de Seixalbo

Ourense

Ourense

2.200,00

2.800,00

866,00

5.866,00

32015797

CEIP Plurilingüe Amaro Refojo

Verín

Ourense

1.034,00

2.100,00

866,00

4.000,00

32013582

IES García-Barbón

Verín

Ourense

1.700,00

2.500,00

866,00

5.066,00

36016814

EEI do Con

Moaña

Pontevedra

1.034,00

2.100,00

866,00

4.000,00

36005142

CPI Plurilingüe Santa Lucía

Moraña

Pontevedra

1.700,00

2.500,00

866,00

5.066,00

36015184

IES Escolas Proval

Nigrán

Pontevedra

2.100,00

2.800,00

866,00

5.766,00

36006717

IES Sánchez Cantón

Pontevedra

Pontevedra

1.034,00

2.100,00

866,00

4.000,00

36008805

CEIP de Portonovo

Sanxenxo

Pontevedra

2.000,00

2.600,00

866,00

5.466,00

36018884

EPAPU Berbés

Vigo

Pontevedra

2.900,00

3.200,00

866,00

6.966,00