Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 202 Luns, 24 de outubro de 2022 Páx. 56192

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 13 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2022 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario na categoría de médico/a de familia de atención primaria.

De conformidade co previsto na base oitava da Resolución do 20 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 227, do 29 de novembro), pola que se aproban as bases do procedemento de concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario do Sistema público de saúde de Galicia, este centro directivo, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Declarar resolto definitivamente o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2022 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario licenciado sanitario, na categoría de médico/a de familia, coa adxudicación dos destinos que se indican no anexo desta resolución.

Segundo. As listas coas puntuacións e, de ser o caso, os destinos definitivos asignados, están publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a concursante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Terceiro. De conformidade co previsto na base novena da Resolución do 20 de novembro de 2017, os/as concursantes que obteñan praza neste proceso deberán cesar na que, de ser o caso, desempeñen, dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique esta resolución.

Por necesidades organizativas, e co obxecto de preservar o normal funcionamento das institucións sanitarias no proceso de incorporación dos/das profesionais como consecuencia da resolución deste proceso, os/as profesionais que estean a prestar os seus servizos no Sistema público de saúde de Galicia cesarán o primeiro día hábil seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. De conformidade co artigo 30, punto 2), do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, segundo a redacción efectuada pola Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas, a toma de posesión do novo destino obtido débese efectuar dentro dos dous días hábiles seguintes ao do cesamento, se a praza desempeñada e a adxudicada son da mesma área de saúde; no prazo de sete días hábiles, se as prazas son de distinta área de saúde dentro do Servizo Galego de Saúde, ou no prazo dun mes, se a praza desempeñada corresponde a outro servizo de saúde.

Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrición ou destino provisional ou comisión de servizos.

Non disporán de ningún dos prazos posesorios sinalados aqueles/as adxudicatarios/as de praza no concurso que xa estivesen ocupando praza con carácter definitivo no mesmo centro de destino ou en virtude de comisión de servizos ou reingreso provisional.

No caso de que a adxudicación da praza supoña o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

Quinto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpor recurso de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir da mesma data.

Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2022

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Destinos adxudicados médico/a de familia

Médico/a de familia de atención primaria.

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Titoría docente

***7167**

ABELLEIRA RAMOS, SILVIA SANDRA

1000541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Mañá

Ourense

-

***7461**

ANDRADE TATO, MARÍA LUISA

51900542

A.S. de Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

-

***2324**

BAÑALES MENDOZA, MARÍA TERESA

0T041300541

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros-Santa Cruz

Mañá

Oleiros

SI

***3441**

BARCA ROMERO, ANTONIO ROBERTO

919600541

A.S. de Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

SI

***4762**

BARREIRO CAMBEIRO, ALICIA

33400542

A.S. da Coruña e Cee

Monte Alto-A Torre

Tarde

Coruña, A

-

***9184**

BARRO GARCÍA, BEGOÑA

0T038900541

A.S. da Coruña e Cee

O Castrillón

Mañá

Coruña, A

SI

***1663**

BARTOLOMÉ GARCÍA, ESTRELLA

T033100541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

SI

***3037**

BELLO SOUTO, ANA MARÍA

0T039000541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

O Corgo

Mañá

Corgo, O

SI

***0057**

BLANCO ESTÉVEZ, CAROLINA

934500541

A.S. de Vigo

Mos

Mañá

Mos

SI

***8226**

BLANCO ROMERO, SARA

0T049600541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Mañá

Rianxo

SI

***7214**

CALVIÑO NAVEIRA, MICHELLE CRISTINA

46700541

A.S. da Coruña e Cee

Ponteceso

Mañá

Ponteceso

-

***6356**

CANEDA VIDAL, FRANCISCO JAVIER

939400541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

O Grove

Mañá

Grove, O

SI

***6006**

CARBALLO VICENTE, ANA

5300543

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Bertamiráns

Desprazable

Ames

-

***5947**

CASTRO LAGO, ANA

961900541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilanova de Arousa

Mañá

Vilanova de Arousa

SI

***8327**

CASTRO MACEIRA, MANUEL IGNACIO

902600543

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

SI

***6737**

CASTRO VÁZQUEZ, PAULA

36200541

A.S. de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

-

***3128**

CECILIO MONTERO, FRANCISCO JAVIER

51900542

A.S. de Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

-

***9183**

CELEMÍN COLOMINA, ISABEL

919700541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

SI

***7292**

CERDEIRA GREGORIO, MARÍA MERCEDES

15600541

A.S. de Vigo

Casco Vello

Mañá

Vigo

-

***8880**

CINZA SANJURJO, SERGIO

5400541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-O Milladoiro

Mañá

Ames

-

***9594**

CORRAL PERALBA, MARÍA ARÁNZAZU

987800541

A.S. da Coruña e Cee

O Portádego

Mañá

Culleredo

SI

***8900**

CRUZ FERRO, ELENA

24400543

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

As Fontiñas

Desprazable

Santiago de Compostela

-

***5622**

CUBELOS PASCUAL, MARÍA ISABEL

4400542

A.S. da Coruña e Cee

Abente y Lago

Tarde

Coruña, A

-

***3548**

CURROS PÉREZ, EZEQUIEL JAVIER

13700540

A.S. da Coruña e Cee

Cambre PAC

-

Cambre

-

***7235**

DEVESA GONZÁLEZ, ROBERTO ATILANO

928100541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Lérez

Mañá

Pontevedra

SI

***6513**

DÍAZ DÍAZ, SARA

953300541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

San Roque

Mañá

Lugo

SI

***4739**

DÍEZ PASCUAL, ROBERTO

951900541

A.S. de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

SI

***7232**

DOCASAR BARRERA, ANA ISABEL

T033100541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

SI

***8305**

DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, MARÍA NIEVES

940500541

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

SI

***4485**

ESTEVE LAFUENTE, JOSÉ RAMÓN

31500541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Melón

Mañá

Melón

-

***1931**

FERNÁNDEZ CARDAMA, EDUARDO

960900541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

SI

***2523**

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA ALONSO, INÉS MARÍA

948100541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Porto do Son

Mañá

Porto do Son

SI

***4383**

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA TERESA

953300541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

San Roque

Mañá

Lugo

SI

***2795**

FERRERO CABEZAS, MARÍA TERESA

62000541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Vilar de Barrio

Mañá

Vilar de Barrio

-

***1927**

FREIRE DOMÍNGUEZ, SARA

11800540

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Bueu PAC

-

Bueu

-

***0135**

GARCÍA CABANA, ANDRÉS ANTONIO

919700541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

SI

***7636**

GARCÍA DOVAL, ANA

0T038900541

A.S. da Coruña e Cee

O Castrillón

Mañá

Coruña, A

SI

***3023**

GARCÍA MARTÍNEZ, ROBERTO

3400540

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal PAC

-

Pobra do Caramiñal, A

-

***2840**

GARCÍA MORAL, MARÍA DEL PILAR

10500540

A.S. da Coruña e Cee

Betanzos PAC

-

Betanzos

-

***9195**

GARCÍA PAZOS, ALBERTO

955100541

A.S. de Vigo

Sárdoma

Mañá

Vigo

SI

***0688**

GARCÍA RUISE, SALVADOR

44000541

A.S. da Coruña e Cee

Paderne

Mañá

Paderne

-

***6442**

GARCÍA SEIJO, PAULA

49900540

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia PAC

-

Ribadavia

-

***5244**

GÓMEZ FERNÁNDEZ, PAULA MARÍA

15400540

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

-

***5657**

GONZÁLEZ ARAÚJO, ANTONIA

56400541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Taboadela

Mañá

Taboadela

-

***5873**

GONZÁLEZ ARIAS, LUZ CONSUELO

36900540

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Negreira PAC

-

Negreira

-

***8598**

GONZÁLEZ ESTÉVEZ, MARÍA JOSÉ

56200541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Soutomaior-Arcade

Mañá

Soutomaior

-

***6378**

GONZÁLEZ LEMOS, JOSÉ MIGUEL

48800540

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Quiroga PAC

-

Quiroga

-

***2872**

GONZÁLEZ PÉREZ, FRANCISCO

11200542

A.S. de Vigo

Bolivia

Tarde

Vigo

-

***1953**

GONZÁLEZ SIMÓN, INMACULADA

19700542

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

-

***4107**

IGLESIAS PÉREZ, EUGENIA

11400541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boqueixón-Forte

Mañá

Boqueixón

-

***2390**

IGLESIAS SIMÓN, MARÍA JOSEFA

46200541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Ponte Caldelas

Mañá

Ponte Caldelas

-

***0090**

LISTE MUÍÑO, ROCÍO

62700540

A.S. da Coruña e Cee

Vimianzo PAC

-

Vimianzo

-

***8627**

LOIS LÓPEZ, VÍCTOR MANUEL

23800541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Folgueiras-Calo

Mañá

Teo

-

***0957**

LÓPEZ AMEIJEIRAS, ANA MARÍA

13600541

A.S. da Coruña e Cee

Cambre

Mañá

Cambre

-

***5409**

LÓPEZ CARBAJALES, ESTHER

949300541

A.S. de Vigo

Redondela

Mañá

Redondela

SI

***3846**

LÓPEZ RUBAL, TERESA PILAR

13600541

A.S. da Coruña e Cee

Cambre

Mañá

Cambre

-

***3322**

MAAÑÓN DEL RIEGO, ADRIANA

55400540

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria PAC

-

Sarria

-

***2313**

MAQUIEIRA GÓMEZ, NURIA

T007700541

A.S. de Vigo

Baiona

Mañá

Baiona

SI

***6010**

MARTÍNEZ BOEDO, RUBÉN

40300542

A.S. da Coruña e Cee

O Temple

Tarde

Cambre

-

***2398**

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, GLORIA MERCEDES

959300541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Mañá

Ourense

SI

***0194**

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, PATRICIA

500541

A.S. de Ferrol

A Capela

Mañá

Capela, A

-

***7299**

MEIS BLANCO, BELINDA

13400540

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados PAC

-

Cambados

-

***0337**

MONTERO NOVOA, JOSÉ MANUEL

707900541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Castrelo do Val-Verín

Mañá

Castrelo do Val-Verín

-

***8537**

MUÍÑO VÁZQUEZ, VIRTUDES

T005300543

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Bertamiráns

Desprazable

Ames

SI

***3597**

MUÑIZ MARIÑO, MARÍA VANESA

51800543

A.S. de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

-

***5093**

NAVAZA DAFONTE, ANA MARÍA

48400541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Praza de Ferrol

Mañá

Lugo

-

***4440**

NAVEIRA SEOANE, LAURA

10500540

A.S. da Coruña e Cee

Betanzos PAC

-

Betanzos

-

***0138**

NAYA CENDÓN, CHELO

87800541

A.S. da Coruña e Cee

O Portádego

Mañá

Culleredo

-

***7670**

NOYA MEJUTO, JOSÉ ANTONIO

925200541

A.S. de Vigo

Gondomar

Mañá

Gondomar

SI

***3718**

OTERO PEÑA, ANTONIO

924300541

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

SI

***4377**

PACÍN CEBRAL, MARTA

30900540

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Meira PAC

-

Meira

-

***5828**

PARDO DIÉGUEZ, FRANCISCO JAVIER

6200541

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Mañá

Arteixo

-

***5191**

PARDO GARCÍA, NURIA

1200542

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Tarde

Estrada, A

-

***7796**

PARDO PLANAS, IRENE

939400541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

O Grove

Mañá

Grove, O

SI

***5825**

PASEIRO GARCÍA, MARÍA JOSÉ CARMEN

919700541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

SI

***2063**

PAZOS CRESPO, PATRICIA

17000541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova

Mañá

Celanova

-

***1589**

PENÍN ESPAÑA, SUSANA

25000541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Friol

Mañá

Friol

-

***8155**

PEREIRA REGUERAS, MARÍA JESÚS

31100541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Meis

Mañá

Meis

-

***7730**

PÉREZ TENREIRO, FRANCISCA MARINA

987800541

A.S. da Coruña e Cee

O Portádego

Mañá

Culleredo

SI

***7014**

PÉREZ VILLAR, MARÍA VANESSA

0T075600541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Porto do Son-Portosín

Mañá

Porto do Son

SI

***3056**

PORTELA VELASCO, UXÍA

37300541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia

Mañá

Noia

-

***2840**

PRADO DOMÍNGUEZ, JULIO ENRIQUE

711300541

A.S. de Vigo

Bouzas

Mañá

Vigo

-

***2560**

PRIETO FORMOSO, FERNANDO

40300541

A.S. da Coruña e Cee

O Temple

Mañá

Cambre

-

***8776**

PUGA BARRAU, LAURA

14700541

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

-

***9973**

QUINTÁNS CARBALLO, MARÍA DEL ROSARIO

33400543

A.S. da Coruña e Cee

Monte Alto-A Torre

Desprazable

Coruña, A

-

***9791**

REGAL FARALDO, MARÍA IZASKUN

32100541

A.S. de Vigo

Moaña-Domaio

Mañá

Moaña

-

***7934**

REGO OJEA, OTILIA

5400542

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-O Milladoiro

Tarde

Ames

-

***6346**

REY CHARLO, MANUELA

5200540

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz PAC

-

Allariz

-

***6946**

REY GAREA, NATALIA

911700541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

SI

***6176**

REY MUÍÑO, MARÍA CONCEPCIÓN

T005300541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Bertamiráns

Mañá

Ames

SI

***1026**

RIOS QUITO, GISELA LILIANA

33400542

A.S. da Coruña e Cee

Monte Alto-A Torre

Tarde

Coruña, A

-

***2198**

ROBLES CASTIÑEIRAS, AIDA

17700541

A.S. da Coruña e Cee

Cerceda-A Silva

Mañá

Cerceda

-

***1997**

RODRÍGUEZ CASTRO, EVA MARÍA

54700540

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela PAC

-

Santiago de Compostela

-

***3866**

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ BENITO

920300541

A.S. de Vigo

Coruxo

Mañá

Vigo

SI

***9789**

RODRÍGUEZ POSADA, MARÍA

60400540

A.S. de Vigo

Vigo PAC

-

Vigo

-

***5725**

ROMERO FRESCO, GABRIELA

956500541

A.S. de Vigo

Teis

Mañá

Vigo

SI

***7145**

RÚA DOMÍNGUEZ, MERCEDES

T005300541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Bertamiráns

Mañá

Ames

SI

***0837**

RUBIO SABUGUEIRO, ELENA BELÉN

0T062800541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

SI

***2080**

SANTOS BORDELLO, ALFONSO CARLOS

925200541

A.S. de Vigo

Gondomar

Mañá

Gondomar

SI

***7687**

SCHIPPERS, GLENN

8800541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Baños de Molgas

Mañá

Baños de Molgas

-

***5686**

SEGURA DOMÍNGUEZ, ANA

1100541

A.S. de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

-

***2456**

SEIJAS REBOREDO, RICARDO

924300541

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

SI

***7733**

SEOANE MATO, PAULO

64200541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xunqueira de Espadanedo

Mañá

Xunqueira de Espadanedo

-

***5164**

SERANTES POMBO, FRANCISCO JAVIER

30600541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Meaño

Mañá

Meaño

-

***7407**

SOMESO OROSA, MARÍA ELVIRA

37700541

A.S. da Coruña e Cee

Novo Mesoiro

Mañá

Coruña, A

-

***7023**

SOUSA VILA, ESTER

30000541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Maside-Dacón

Mañá

Maside

-

***0816**

VALERO PATERNAIN, MÓNICA

10400541

A.S. da Coruña e Cee

Betanzos

Mañá

Betanzos

-

***1376**

VALVERDE VALVERDE, MARINA

19200541

A.S. de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

-

***9060**

VARELA CASTRO, CARMEN SILVIA

40000541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

O Pino

Mañá

Pino, O

-

***5710**

VARELA ESTÉVEZ, MARÍA JOSÉ

8300543

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Barbadás-A Valenzá

Desprazable

Barbadás

-

***5567**

VÁZQUEZ CRESPO, MANUEL

923600541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Mañá

Lugo

SI

***9972**

VÁZQUEZ HERMIDA, SUSANA

58700540

A.S. de Vigo

Val Miñor PAC

-

Nigrán

-

***5354**

VÁZQUEZ PRADO, MÓNICA ANTONIA

926200541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

SI

***6291**

VÁZQUEZ SAAVEDRA, MARÍA DEL PILAR

33400541

A.S. da Coruña e Cee

Monte Alto-A Torre

Mañá

Coruña, A

-

***0027**

VECINO TRIGO, OLALLA

15400540

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

-

***7505**

VICENTE SENDÍN, MARÍA CRISTINA

940400541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

O Valadouro

Mañá

Valadouro, O

SI

***9730**

VIDAL RUIZ DE VELASCO, MARÍA ASUNCIÓN

40500541

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

-

***6036**

VIEIRO TAFALLA, CATALINA MARÍA

703100541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Forcarei-Soutelo

Mañá

Forcarei

-

***0498**

VILA ALONSO, MARÍA TERESA

0T002100541

A.S. da Coruña e Cee

A Laracha

Mañá

Laracha, A

SI

***7933**

VILLANUEVA MONTENEGRO, JOSÉ

0T062800541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

SI

***4538**

VILLAR FREIRE, JOSÉ MANUEL

58800541

A.S. de Ferrol

Valdoviño

Mañá

Valdoviño

-