Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 8 Xoves, 12 de xaneiro de 2023 Páx. 3606

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2022 pola que se recoñecen as persoas deportistas de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base de Galicia e diferentes colectivos deportivos, así como as solicitudes rexeitadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e na adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa Comunidade Autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia. A estes seranlles de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, e a Orde do 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnico-deportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e os criterios deportivos para o recoñecemento dos núcleos de adestramento deportivo especializado, e se lle atribúe, así mesmo, á Comisión Galega de Avaliación do Alto Nivel Deportivo e do Alto Rendemento Deportivo de Base, que elevará a proposta de resolución da relación de deportistas galegos de alto nivel á persoa titular do órgano competente en materia de deporte.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 15 de decembro de 2022, pola Secretaría Xeral para o Deporte, con base no informe da Comisión de Valoración, a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento, rendemento deportivo de base de Galicia, de árbitros, técnicos e deportistas recoñecidos vitalicios que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes rexeitadas e a causa que se relaciona no anexo II desta resolución.

Terceiro. Publicar a relación de deportistas vixentes no anexo III.

Cuarto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interporse un recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigo 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, un recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2022

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANEXO I

Persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento
e rendemento deportivo de base

Apelido 1

Apelido 2

Nome

DNI

Modalidade

Proposto

Vixencia

1

Agulla

Fernández

Carolina

***4892**

Fútbol sala

Deportista de alto nivel

6.10.2023

2

Ares

Filloy

Jaime

***5023**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

3

Balsa

Val

Antón

***5506**

Remo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

4

Barreiro

López

José

***1533**

Piragüismo

Deportista de alto rendemento

27.12.2027

5

Bello

Blanco

Gabriel

***0656**

Remo

Deportista de alto rendemento

20.6.2026

6

Buba

Sopko

Ricardo Martín

***4828**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

9.1.2027

7

Cabezas

Colinas

Elsa

***1639**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

18.7.2026

8

Caeiro

Mariño

Isabel

***0463**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

27.12.2027

9

Campos

Andrade

Manuel

***5758**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

10

Cardama

Báez

Carmela

***9987**

Atletismo

Deportista de alto nivel

13.12.2026

11

Carlés

Fontán

Marta

***4657**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

12

Carral

García

Alejandro

***0699**

Judo e D.A.

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

13

Carrera

Fernández

Iago

***8095**

Vela

Deportista de alto nivel

27.12.2027

14

Cereijo

García

Unai

***0035**

Patinaxe

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

15

Cid

Rancaño

Nicolás

***4827**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

27.12.2027

16

Cillero

Seoane

Antón

***3877**

Atletismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

17

Comparada

González

Alex

***3136**

Fútbol

Deportista de alto nivel

27.12.2027

18

Costa

Figueiras

Pedro

***3379**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

19

Couce

Filgueiras

Aldara

***6518**

Remo

Deportista de alto rendemento

27.12.2027

20

Da Rocha

Gómez

David

***0962**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

21

Estévez

Gómez

Daniel

***5734**

Fútbol

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

22

Fajardo

Sampedro

Alissa

***2797**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

23

Fernández

Arias

Diego Indalecio

***3829**

Orientación

Deportista de alto nivel

11.12.2026

24

Ferreiro

Naranjo

Manuel

***0515**

Fútbol

Deportista de alto nivel

9.2.2027

25

Filgueira

López

Pablo

***3620**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

27.12.2027

26

Filgueiras

Barcenilla

María

***2448**

Ciclismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

27

Fontán

Martínez

Anxela

***4860**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

28

García

Valle

Irene

***5090**

Remo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

29

Gómez

Lorenzo

Xavi

***6325**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

27.12.2027

30

González

Esteban

Paula Cristina

***4324**

Vela

Deportista de alto nivel

28.12.2023

31

González

Esteban

Míriam

***4715**

Vela

Deportista de alto nivel

27.12.2027

32

Lama Pereira

Lage

Álvaro

***9466**

Billar

Deportista de alto nivel

27.12.2027

33

Lestón

Pérez

Tania

***2590**

Remo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

34

López

Lamas

Iago

***0483**

Patinaxe

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

35

López

Del Río

Eugenio

***1725**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

36

López

Rey

Anxo

***2401**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

37

López

Gallego

Ana

***8344**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

28.11.2026

38

Martínez

Pernas

Candela

***4133**

Remo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

39

Martínez

Domínguez

Xela

***8607**

Atletismo

Deportista de alto nivel

8.6.2027

40

Méndez

Seijo

Eric

***8907**

Atletismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

41

Mesejo

Martínez

Pedro

***7040**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

42

Negreira

Mariño

Luís

***5626**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

43

Otero

García

Diego

***1380**

Remo

Deportista de alto nivel

30.5.2027

44

Paz

Iglesias

Rocío

***3191**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

45

Pazos

Guiance

Nicolás

***2819**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

46

Pensado

Albertí

Brais

***7996**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

47

Pensado

Albertí

Lluc

***7102**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

48

Peña

Vior

Carlota

***2281**

Remo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

49

Pereiro

Rodríguez

Carolina

***8973**

Natación

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

50

Pérez

Bacelar

Martín

***6282**

Remo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

51

Piñeiro

Pérez

Felipe

***8604**

Bolos

Deportista de alto nivel

27.12.2027

52

Piñeiro

Bermúdez

Blanca

***4559**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

53

Rey

Fernández

Diego

***5072**

Billar

Deportista de alto nivel

6.2.2027

54

Rodríguez

García

Cristina

***1221**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

27.12.2027

55

Rodríguez

Ramos

Darío

***3954**

Piragüismo

Deportista de alto rendemento

27.12.2027

56

Serrat

Seoane

Antonio

***8944**

Tríatlon

Deportista de alto nivel

27.12.2027

57

Soneira

Balado

Sara

***6021**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

58

Suárez

Jamardo

Aroa

***3173**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

59

Torreiro

Guillín

Helena

***0705**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

60

Torreiro

Guillín

Lara Casilda

***0705**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

18.7.2026

61

Touceda

Lourido

Laura

***2736**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.12.2023

62

Vázquez

Fernández

Laura

***9892**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

27.12.2027

63

Vázquez

Basteiro

Pablo

***0586**

Piragüismo

Deportista de alto rendemento

27.12.2027

64

Vieito

Cobián

Juan

***6373**

Vela

Deportista de alto nivel

10.10.2025

65

Wizner

Pérez-Lafuente

Jaime

***6643**

Vela

Deportista de alto nivel

27.12.2027

66

Wizner

Pérez-Lafuente

Martín

***6643**

Vela

Deportista de alto nivel

27.12.2027

ANEXO II

Solicitudes rexeitadas e a causa

Apelido 1

Apelido 2

Nome

DNI

Causa

1

Alonso

González

Eduardo

***3528**

Por non acreditar mérito deportivo conforme o anexo I da Orde de xuño de 2021

2

Arosa

Otero

Martín

***1078**

Por non acreditar mérito deportivo suficiente

3

González

Esteban

Paloma

***7229**

Por non acreditar mérito deportivo suficiente

4

Insua

Iglesias

Andrea

***1366**

Non, por non acadar mérito deportivo suficiente, por idade non pode ser de base

5

Rodríguez

Colferai

Gabriel

***9970**

O campionato por comunidades autónomas non é valorable

6

Suárez

Gómez

Julio

***9926**

Por non acreditar mérito deportivo suficiente, os campionatos universitarios non son valorables

ANEXO III

Persoas deportistas e colectivos deportivos vixentes

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Vixencia

1

Abal Nartallo

José Antonio

***1338**

Orientación

4.4.2027

2

Abalde Díaz

Alberto

***6814**

Baloncesto

4.4.2027

3

Abalo Arias

Daniel

***3197**

Taekwondo

9.6.2023

4

Abelleira Rey

Amy

***3066**

Halterofilia

12.11.2026

5

Abuín Ares

Uxío

***3519**

Tríatlon e péntatlon moderno

7.5.2023

6

Acevedo Gómez

Ana

***4718**

Boxeo

2.11.2027

7

Agudo Torrado

Sócrates

***2799**

Karate e D.A.

7.5.2023

8

Alava Montenegro

Javier

***3045**

Bádminton

12.11.2026

9

Alejos Alonso

Agustín

***4091**

Deporte adaptado

4.4.2027

10

Allegue Pena

Óscar

***3812**

Piragüismo

15.11.2027

11

Alonso Alonso

Damián

***0144**

Remo

8.2.2025

12

Alonso Aradas

Camila Beatriz

***2387**

Tríatlon e péntatlon moderno

7.5.2023

13

Alonso Lage

Iván

***7398**

Piragüismo

4.4.2027

14

Alonso Pérez

Noa

***6401**

Patinaxe

7.5.2023

15

Alonso Vilariño

María Victoria

***7081**

Deporte adaptado, cadeira de rodas

7.5.2023

16

Alonso Villar

Denís

***6768**

Patinaxe

13.8.2023

17

Álvarez Rodríguez

Iria

***1092**

Remo

12.11.2026

18

Álvarez Domínguez

Carlos

***7297**

Balonmán

30.6.2026

19

Álvarez Domínguez

David

***8091**

Boxeo

12.11.2026

20

Álvarez Domínguez

Pablo

***9654**

Piragüismo

12.11.2026

21

Álvarez Durán

Iago

***8310**

Piragüismo

31.7.2026

22

Álvarez Falque

Verónica

***7895**

Kickboxing

22.7.2023

23

Álvarez Falque

Sofía

***4824**

Kickboxing

11.5.2024

24

Álvarez Fernández

Diego

***0137**

Taekwondo

13.8.2023

25

Álvarez Leira

Tomás

***2649**

Salvamento e socorrismo

7.5.2023

26

Álvarez Rodríguez

Lara

***1091**

Remo

12.11.2026

27

Álvarez Suárez

Laura

***6371**

Taekwondo

4.4.2023

28

Álvarez Vázquez

Carlos

***8697**

Piragüismo

7.5.2023

29

Álvarez Vázquez

Alejandro

***5371**

Tríatlon e péntatlon moderno

7.5.2023

30

Álvarez Yates

Tania Elizabeth

***7822**

Piragüismo

12.11.2026

31

Alvariño García

Miguel

***4122**

Tiro con arco

2.11.2027

32

Alves Domínguez

Samuel

***8966**

Taekwondo

7.5.2023

33

Ameneiro Amezaga

Pedro Ramón

***5071**

Vela

11.7.2024

34

Amiama Costas

Xoaquín

***1314**

Kung Fu

7.5.2023

35

Amoedo Fernández

Uxía

***5104**

Salvamento e socorrismo

20.7.2026

36

Antañón Vieites

Lucas

***7336**

Fútbol

17.6.2027

37

Añón Puente

Daniel

***4628**

Fútbol

29.6.2026

38

Arancibia Murillo

Dariana Abigail

***0524**

Halterofilia

29.6.2026

39

Araújo Avendaño

Jorge Alejandro

***9632**

Surf

27.9.2025

40

Araújo Rodríguez

Yago

***2130**

Atletismo

15.10.2023

41

Arboleya Vega

Román

***9286**

Balonmán

12.11.2026

42

Arcay Fernández

David

***0438**

Pesca e cásting

12.11.2026

43

Areáns Gregs

Daniel

***8837**

Taekwondo

4.4.2027

44

Ares Maneiro

Jesús

***9902**

Fútbol

2.11.2027

45

Ares Maseda

Ana Vanessa

***3750**

Kickboxing

15.11.2027

46

Ares Roel

Iván

***2115**

Automobilismo

1.12.2025

47

Arévalo López

Carlos

***3825**

Piragüismo

Vitalicio

48

Ayude López

José Manuel

***9160**

Kickboxing

26.11.2024

49

Ayude Pallas

Cora

***0036**

Kickboxing

12.12.2025

50

Ayude Pallas

Nahum

***0036**

Kickboxing

29.6.2026

51

Baccani

Gianmarco

***4494**

Kickboxing

12.11.2026

52

Bajo Borlán

Laura

***9713**

Judo e D.A.

5.12.2025

53

Balboa López

María

***1721**

Patinaxe

7.5.2023

54

Baldomar Domínguez

Hugo

***1839**

Fútbol

3.11.2026

55

Barcia Rama

Daniel

***0845**

Fútbol

29.6.2026

56

Bardelás Rivera

Alex

***6505**

Pesca e cásting

2.11.2027

57

Barreira Salgado

María Teresa

***7590**

Orientación

26.6.2026

58

Barreiro Baliño

Martín

***8630**

Piragüismo

4.9.2026

59

Barreiro Hermelo

David

***1329**

Piragüismo

30.7.2026

60

Barreiro Malvido

Antonio

***4099**

Piragüismo

29.6.2026

61

Barreras Sanjurjo

Esperanza

***7207**

Surf

23.12.2025

62

Barro Casanova

Malena

***2131**

Remo

20.12.2025

63

Barros Castro

Mª Pilar

***1504**

Actividades subacuáticas

7.5.2023

64

Basadre López

Alberto

***6236**

Vela

27.8.2026

65

Basanta Fouz

Esteban

***7836**

Tríatlon e péntatlon moderno

7.5.2023

66

Bastos Novelle

Yolanda

***1071**

Vela

12.11.2026

67

Batán Álvarez

Rubén

***5964**

Kickboxing

29.6.2026

68

Batista Emboirik

Edgar

***4287**

Taekwondo

4.4.2027

69

Bautista García

Fernando David

***7955**

Piragüismo

12.11.2026

70

Bautista Maestre

María

***6305**

Taekwondo

12.11.2026

71

Becerra Bernárdez

Yoel

***8187**

Piragüismo

12.11.2026

72

Bellas Prieto

Lucía

***4082**

Remo

2.11.2023

73

Bello Álvarez

Saúl

***9767**

Loita e D.A.

29.6.2026

74

Bello Armada

Andrea

***4173**

Salvamento e socorrismo

23.7.2025

75

Ben Montenegro

Adrián

***9230**

Atletismo

31.8.2026

76

Benedetti González

Julia

***1318**

Patinaxe

22.8.2024

77

Benito Díaz

Jesús

***9827**

Taekwondo

4.4.2027

78

Benito Rey

Javier

***7922**

Piragüismo

7.5.2023

79

Berdullas Calviño

Saúl

***0002**

Tenis

30.10.2026

80

Bernárdez Rodríguez

David

***1179**

Piragüismo

19.9.2026

81

Blanco Piñeiro

Isaac

***2420**

Taekwondo

7.12.2025

82

Blanco Prol

Samuel

***6281**

Ciclismo

13.11.2025

83

Blanco Prol

Paula

***1011**

Kickboxing

12.5.2024

84

Blanco Tarela

Irene

***1405**

Halterofilia

15.11.2025

85

Boudjenane Liñares

Mateo

***2626**

Taekwondo

2.11.2027

86

Boullosa Zarraquiños

Ira

***2909**

Patinaxe

7.5.2023

87

Bouza Pregal

José Luis

***7518**

Piragüismo

7.5.2023

88

Bouzón García

Víctor

***9048**

Tríatlon e péntatlon moderno

4.4.2027

89

Braña Barreiros

Alejandra

***4950**

Ximnasia

20.12.2025

90

Braña Jallas

Rubén

***3924**

Ximnasia

11.7.2026

91

Brea Abreu

Joselyn Daniely

***6477**

Tríatlon e péntatlon moderno

15.10.2023

92

Brea González

Santiago

***6372**

Ximnasia

18.11.2026

93

Brea Mariño

Uxía

***4370**

Loita e D.A.

9.6.2027

94

Bueno López

Guillermo

***8280**

Fútbol

29.6.2026

95

Bugallo Arriola

Luis

***5797**

Vela

4.4.2027

96

Cabana del Amo

Pablo

***1396**

Natación

4.8.2026

97

Cabello Ortiz

Javier

***3525**

Judo e D.A.

15.10.2023

98

Cabrera González

Pedro

***6852**

Remo

20.6.2026

99

Calviño Rabón

Roi

***4528**

Hípica

7.5.2023

100

Camino Fernández

Carolina

***3670**

Voleibol

4.4.2027

101

Campos García

Manuel Antonio

***2925**

Piragüismo

12.11.2026

102

Campos Méndez

Ignacio

***5826**

Vela

12.11.2026

103

Cancelas Fandiño

Javier

***1481**

Halterofilia

21.11.2025

104

Candán Illán

Jorge Juan

***0024**

Actividades subacuáticas

7.5.2023

105

Canosa Maceiras

Pedro

***1586**

Piragüismo

5.9.2026

106

Caparrós Diéguez

Gonzalo

***4695**

Loita e D.A.

15.11.2027

107

Carballo González

Sofía

***6317**

Natación

15.11.2027

108

Carballo López

Javier

***6625**

Salvamento e socorrismo

7.5.2023

109

Carbón Castro

Ana

***9484**

Bádminton

26.5.2024

110

Caride García

David

***1389**

Piragüismo

31.7.2026

111

Carracedo Robelo

Guillermo

***0696**

Surf

4.4.2027

112

Carrera Amandi

Óscar

***7365**

Piragüismo

7.5.2023

113

Carrera Estévez

Cándido

***1477**

Automobilismo

4.4.2027

114

Carrera Quintana

Raquel

***6417**

Baloncesto

20.8.2026

115

Carrón Muíña

Carla

***7303**

Natación

4.4.2027

116

Casal Rodas

Óscar

***2633**

Tiro con arco

12.1.2025

117

Casales Carrasco

Jorge

***1833**

Motociclismo

31.12.2024

118

Cascallar Giadás

Marcos

***5556**

Piragüismo

7.5.2023

119

Castedo Potente

Esther

***5341**

Baloncesto

7.5.2023

120

Castelo Mejuto

Mónica

***6458**

Rugby

30.3.2024

121

Castiñeira Etcheverría

Tania María

***5796**

Taekwondo

25.8.2026

122

Castro Barcala

Daniel

***4310**

Tiro con arco

2.11.2027

123

Castro Freire

Salvador

***1922**

Remo

2.11.2027

124

Castro Mariño

Víctor

***7584**

Halterofilia

14.11.2025

125

Castro Nogueira

María Saleta

***1786**

Tríatlon e péntatlon moderno

7.5.2023

126

Castro Pena

Mónica

***8484**

Remo

7.5.2023

127

Castro Santos

Natalia

***1425**

Tríatlon e péntatlon moderno

12.11.2026

128

Castro Sas

Catarina

***0645**

Patinaxe

7.5.2023

129

Castro Suárez

Nuria

***9257**

Boxeo

2.11.2027

130

Cendán Lloréns

Andrés

***9426**

Tríatlon e péntatlon moderno

8.6.2027

131

Cernadas Ageitos

Nuria

***2526**

Taekwondo

22.8.2026

132

Cernadas González

Ana

***2175**

Natación

12.11.2026

133

Cerqueira Atares

Tirso

***4704**

Vela

27.7.2024

134

Cerqueiro López

José

***8062**

Balonmán

29.6.2026

135

Cerviño Ruíz

Celia

***8291**

Tenis

2.11.2027

136

Chacón Álvarez

Alejandro

***5380**

Salvamento e socorrismo

12.11.2026

137

Chamorro García

Xoel

***7487**

Orientación

4.4.2027

138

Chamosa Dacasa

Antía

***6518**

Atletismo

31.12.2026

139

Chamosa Dacasa

Daniel

***6518**

Atletismo

31.12.2026

140

Cid Acevedo

Carla

***0557**

Halterofilia

4.4.2027

141

Clouston Juane

Nicolás Kenneth

***0560**

Fútbol

29.6.2026

142

Cobas Pena

Judith

***3207**

Tenis de mesa

1.7.2026

143

Coello Berreco

Sergio

***4432**

Atletismo

16.2.2027

144

Collazo Castro

Luis Manuel

***7311**

Hípica

13.8.2023

145

Colmenares Díaz

Miguel Ángel

***3877**

Tiro olímpico

30.12.2024

146

Conde Lamela

José Luis

***2524**

Automobilismo

29.11.2026

147

Conde Rodríguez

Naiara

***9972**

Salvamento e socorrismo

2.11.2027

148

Conde Romero

Rodrigo

***1016**

Piragüismo

20.6.2026

149

Corcobado Pagán

Miguel

***0532**

Pesca e cásting

10.8.2024

150

Corral Alonso

Alberto

***0152**

Orientación

12.12.2026

151

Corrales Ferreiroa

Daniel

***6720**

Taekwondo

12.11.2026

152

Cortegoso Lima

Sara

***5895**

Taekwondo

12.11.2026

153

Cortizo de Dios

Sara

***1310**

Salvamento e socorrismo

20.7.2026

154

Costa Bouzada

David

***7762**

Piragüismo

12.11.2026

155

Costa Estévez

Eduardo

***4831**

Balonmán

30.6.2026

156

Costa Fernández

Lucas

***8632**

Natación

18.6.2026

157

Costas González

Alberto

***4039**

Caza

4.4.2027

158

Cotón Vázquez

Anderson Dibaris

***2319**

Judo e D.A.

2.11.2027

159

Couce Insua

Sofía

***3928**

Tenis de mesa

2.11.2023

160

Couto Fernández

Claudia

***8348**

Piragüismo

12.11.2026

161

Crespo Penas

Pablo

***1945**

Piragüismo

7.5.2023

162

Cruz Gómez

Lorena

***1454**

Voleibol

2.11.2027

163

Cuba Vázquez

José

***4686**

Loita e D.A.

28.11.2025

164

Da Costa Piñeiro

Raquel

***9683**

Piragüismo

31.7.2026

165

Da Costa Piñeiro

Lucía

***9683**

Piragüismo

15.11.2027

166

Dapena García

Aintzane

***5902**

Ximnasia

9.12.2024

167

Dapena González

Pablo

***1195**

Tríatlon e péntatlon moderno

21.9.2026

168

Dasilva Ferreia

Daiane

***3252**

Boxeo

20.6.2026

169

Dasilva Freiría

Rubén

***0905**

Piragüismo

31.7.2026

170

Davite Aguiar

David

***5111**

Tiro olímpico

4.4.2027

171

De la Gándara Paz

Javier

***9287**

Vela

15.11.2027

172

De la Puente Riobó

Martín

***8661**

Tenis cadeira de rodas

12.11.2026

173

De Moura Álvarez

André

***2922**

Balonmán

29.6.2026

174

De Valdés Álvarez

María

***3120**

Natación

31.12.2026

175

De la Torre Carabelos

Paula

***6034**

Atletismo

4.7.2026

176

Delgado Curbelo

Sebastián

***3910**

Piragüismo

14.7.2023

177

Devesa Barreiro

Carme

***4846**

Piragüismo

4.4.2027

178

Diallo Chao

Diaou

***1839**

Atletismo

12.11.2026

179

Díaz Cortón

Rocío

***0232**

Hípica

9.6.2027

180

Díaz Fernández

Asheber

***3268**

Atletismo

2.11.2023

181

Díaz-Caneja Pérez-Colomer

Ignacio

***2781**

Fútbol

9.6.2027

182

Diéguez Buceta

Aarón

***6323**

Piragüismo

12.11.2026

183

Do Carmo Silva

Carlos

***2218**

Fútbol

28.7.2026

184

Domínguez Álvarez

Iago

***4732**

Tenis

4.4.2027

185

Domínguez Casabella

Andrea

***8647**

Natación

18.6.2026

186

Domínguez Castro

Mario

***1179**

Fútbol

12.11.2026

187

Domínguez Fernández

Marta

***8827**

Squash

29.6.2026

188

Domínguez Figueira

Mauro

***8917**

Piragüismo

15.11.2027

189

Domínguez Martín

Noel

***0271**

Piragüismo

7.5.2023

190

Domínguez Martín

Diego

***0271**

Piragüismo

12.11.2026

191

Domínguez Torres

Enrique

***8034**

Balonmán

29.6.2026

192

Domuro Arias

Lucas

***6451**

Ximnasia

26.11.2024

193

Dono Arias

Nicolás

***2930**

Piragüismo

7.7.2024

194

Dos Santos Souto

Teresa

***7935**

Voleibol

17.6.2027

195

Dosil Gago

Ana

***2562**

Taekwondo

12.4.2023

196

Duro Pichel

Jaime

***6024**

Piragüismo

12.11.2026

197

Echegoyen Domínguez

Tamara

***8364**

Vela

Vitalicio

198

Embid Pérez

Álvaro Luís

***4850**

Fútbol

3.11.2026

199

Enríquez Gómez

Stella Maris

***1032**

Vela

6.4.2026

200

Escariz Mella

Carmen

***9330**

Atletismo

9.6.2027

201

Estévez Fernández

Nerea

***9867**

Patinaxe

7.5.2023

202

Estévez Martínez

Raúl

***1710**

Piragüismo

12.11.2026

203

Expósito Teixeira

Miguel

***9272**

Remo

20.6.2026

204

Ezquerro Fernández

María

***5883**

Atletismo

12.11.2026

205

Faña Guerrero

Wilker Isidro

***2134**

Boxeo

13.8.2023

206

Fariña Mallón

Aitana

***9529**

Taekwondo

12.11.2026

207

Faro Martínez

Yoel

***7585**

Natación

2.11.2023

208

Faye Faye

Ngagne

***7224**

Kung Fu

15.10.2023

209

Feijoo Alberte

Iván

***9904**

Ciclismo

7.5.2023

210

Feijoo Gómez

Eva

***5912**

Salvamento e socorrismo

28.2.2025

211

Feijoo Pérez

Lara

***0976**

Piragüismo

12.11.2026

212

Felpeto González

Mª Luisa

***2966**

Orientación

12.11.2026

213

Felpeto Lamas

Marta

***1953**

Piragüismo

7.8.2026

214

Fente Pena

Tania

***5621**

Fútbol

1.7.2026

215

Fernández Araico

Amanda

***4561**

Salvamento e socorrismo

7.7.2026

216

Fernández Baltar

Manuel

***5702**

Fútbol

2.11.2027

217

Fernández Bouza

David

***2106**

Vela

4.4.2027

218

Fernández Eiras

Pablo

***6255**

Taekwondo

7.5.2023

219

Fernández Enríquez

Ignacio

***9454**

Bádminton, parabádminton

12.11.2026

220

Fernández Ferreiro

Gabriel

***8670**

Bádminton

5.11.2025

221

Fernández Ferreiro

Jacobo

***8670**

Bádminton

5.11.2025

222

Fernández Fraga

Alicia

***1806**

Balonmán

28.12.2023

223

Fernández Freire

Iván

***4659**

Piragüismo

13.8.2023

224

Fernández Fuertes

Marcos

***5414**

Vela

21.12.2026

225

Fernández Galloso

Aitor

***0567**

Atletismo

2.11.2027

226

Fernández García

Rubén

***9880**

Motociclismo

12.6.2026

227

Fernández García

Tania

***5605**

Piragüismo

30.12.2026

228

Fernández García

Ignacio

***6795**

Vela

13.8.2023

229

Fernández González

Ramón

***8245**

Piragüismo

31.7.2026

230

Fernández Justo

Paula

***9682**

Tiro olímpico

12.11.2026

231

Fernández Labarta

Luis Emiliano

***3730**

Tenis

7.5.2023

232

Fernández Lago

David

***4801**

Deporte adaptado, cegos

2.11.2027

233

Fernández López

Saleta

***7692**

Atletismo

31.8.2024

234

Fernández López

José Luis

***8018**

Pesca e cásting

9.6.2027

235

Fernández López

Manuel

***5337**

Surf

31.7.2026

236

Fernández López

María del Carmen

***0855**

Tiro con arco

7.5.2023

237

Fernández López

Juan

***5337**

Surf

1.2.2026

238

Fernández López

Javier

***8662**

Balonmán

4.4.2027

239

Fernández Moscoso

Anxo

***5645**

Judo e D.A.

15.10.2023

240

Fernández Pereira

Luis

***8276**

Piragüismo

26.9.2026

241

Fernández Pérez

David

***8498**

Ciclismo

13.9.2025

242

Fernández Ramallo

Carla

***3726**

Piragüismo

12.11.2026

243

Fernández Sacristán

Pedro

***9948**

Vela

4.4.2027

244

Fernández Vasco

Miguel

***7632**

Vela

15.11.2027

245

Fernández Vázquez

Gabriel

***7599**

Pesca e cásting

15.11.2027

246

Fernández-Herrerín

Tomás

***2932**

Taekwondo

13.8.2023

247

Ferreiro Domínguez

María

***3129**

Taekwondo

13.8.2023

248

Ferrer Doporto

Lucía

***4321**

Atletismo

13.9.2025

249

Ferrer Fernández

David

***2200**

Atletismo

27.6.2026

250

Ferrón Gutiérrez

Juan

***9829**

Natación cegos

13.8.2023

251

Figueroa Gómez

Mauro

***2403**

Fútbol

12.11.2026

252

Flores Ferreiro

Mónica

***2331**

Tríatlon e péntatlon moderno, xuíz paratríatlon

28.8.2026

253

Flórez Marriaga

Josué

***2963**

Halterofilia

27.4.2024

254

Fraga Corredoira

Nicolás

***8195**

Tiro olímpico

12.11.2026

255

Franco Cucucovich

Santiago

***1164**

Montañismo

28.10.2026

256

Franco de Pablo

Samuel

***3617**

Piragüismo

4.4.2027

257

Franco Herrero

Alba

***9959**

Patinaxe

7.5.2023

258

Franco Martínez

Borja Domingo

***2522**

Taekwondo

12.11.2026

259

Franco Martínez

Tomasa

***2521**

Taekwondo

2.11.2023

260

Franco Ojea

Manuel

***8409**

Tenis

24.7.2026

261

Freije Torneiro

Martín

***8494**

Tiro olímpico

4.4.2027

262

Freire Rodríguez

Manuel

***7509**

Piragüismo

2.11.2027

263

Fuentefría Sánchez

Ruth

***0777**

Halterofilia

22.11.2025

264

Fuentes Silva

Diego

***8865**

Fútbol

29.6.2026

265

García Arias

Belén

***9664**

Atletismo

18.10.2025

266

García Castro

Mateo

***0036**

Natación

2.11.2027

267

García de Castro

Marco

***4573**

Balonmán

29.6.2026

268

García García

Sergio

***2741**

Loita e D.A.

12.11.2026

269

García García

Pablo

***8196**

Loita e D.A.

2.3.2024

270

García García

Ángel

***6945**

Orientación

24.7.2026

271

García Maestu

Xoel

***4572**

Montañismo

2.11.2026

272

García Naveiro

Natalia

***6086**

Piragüismo

25.8.2024

273

García Otero

Carolina

***7884**

Piragüismo

7.5.2023

274

García Pereira

Enrique

***1987**

Boxeo

2.11.2027

275

García Pérez

Jéssica María

***1000**

Baile deportivo

4.4.2027

276

García Portela

Pablo

***6237**

Vela

12.11.2026

277

García Puga

Uxía

***8391**

Voleibol

2.11.2027

278

García Rodríguez

Lucas

***2820**

Piragüismo

31.8.2024

279

García Rodríguez

María

***7319**

Salvamento e socorrismo

18.7.2026

280

García Rodríguez

Ainhoa

***5914**

Taekwondo

13.8.2023

281

García Silva

Antía

***8439**

Salvamento e socorrismo

15.12.2024

282

García Souto

Hugo

***8068**

Atletismo

2.11.2027

283

García Suárez

Noelia

***0429**

Halterofilia

21.7.2023

284

García Torné

David

***7274**

Judo e D.A.

13.8.2023

285

García Torres

Rocío

***9937**

Judo e D.A.

15.10.2023

286

García Vidal

Yeray

***9869**

Piragüismo

7.5.2023

287

García Vidal

Mirian

***6063**

Taekwondo

22.5.2026

288

García Villaverde

Anxo

***6066**

Piragüismo

15.11.2027

289

Garrido Barbosa

Manuel

***7593**

Piragüismo

12.11.2026

290

Garrido Brun

Jacobo

***8839**

Deporte adaptado, natación

21.8.2026

291

Garrido Cabello

Cristina

***6664**

Atletismo

9.6.2027

292

Gastaldo Ariza

Raimon

***6066**

Piragüismo

12.11.2026

293

Golán Santín

Borja

***2923**

Squash

25.8.2024

294

Gómez Costas

Irene

***9033**

Atletismo

4.7.2026

295

Gómez Eiras

Diego

***8903**

Tiro olímpico

4.4.2027

296

Gómez Martiñán

Raúl

***7985**

Fútbol

29.6.2026

297

Gómez Mesías

Alba

***1701**

Salvamento e socorrismo

4.4.2027

298

Gómez Noya

Javier

***0123**

Tríatlon e péntatlon moderno

13.8.2023

299

Gómez Otero

Silvestre

***7250**

Boxeo

4.4.2027

300

Gómez Pérez

Diego

***4737**

Fútbol

3.11.2026

301

Gontán Iglesias

Ainoa

***9611**

Tríatlon e péntatlon moderno

20.6.2026

302

González Villares

Santiago

***9644**

Tiro con arco

2.11.2027

303

González Álvarez

Jesús

***6748**

Remo

20.6.2026

304

González Bocero

Adrián

***3406**

Tiro olímpico

2.2.2025

305

González Caride

Martín

***4523**

Kung Fu

15.10.2023

306

González Dacosta Evangelista

Noa

***9394**

Judo e D.A.

2.11.2027

307

González Díaz

Marcos

***7400**

Piragüismo

12.11.2026

308

González Diz

Aarón

***1026**

Boxeo

12.11.2026

309

González Gil

Carlota

***6087**

Remo

31.12.2026

310

González González

Zulema

***9873**

Fútbol

12.11.2026

311

González Meixus

Pablo

***4749**

Fútbol

2.11.2027

312

González Muíños

Nadia

***5074**

Salvamento e socorrismo

7.5.2023

313

González Muíños

Alejandro

***5074**

Salvamento e socorrismo

7.5.2023

314

González Silva

David

***3253**

Loita e D.A.

17.10.2025

315

Graña Alonso

Pablo

***0954**

Piragüismo

7.5.2023

316

Graña Blanco

Óscar

***4163**

Piragüismo

3.1.2026

317

Graña Galván

Lucía

***7763**

Piragüismo

12.11.2026

318

Guerra Vázquez

Víctor

***0317**

Fútbol

9.2.2027

319

Guerrero Mouriz

Lucía

***2778**

Karate e D.A.

9.6.2027

320

Guimarey Longo

Laura

***9842**

Karate e D.A.

7.5.2023

321

Guiotto Sánchez

Marco

***7484**

Natación

13.8.2023

322

Guisande Vieito

Carla

***1472**

Tríatlon e péntatlon moderno

18.10.2025

323

Guzmán Bitar

Johan Sebastian

***0129**

Patinaxe

9.6.2027

324

Henderson

John

***2108**

Tiro olímpico

15.10.2023

325

Hermelo Rodríguez

Ada

***1663**

Taekwondo

2.11.2023

326

Hernández Cubas

Yeremay

***9455**

Fútbol

12.11.2026

327

Hernández Martín

Carla

***7628**

Voleibol

2.11.2027

328

Hernández Núñez

María de los Ángeles

***1576**

Halterofilia

22.11.2025

329

Hernández Núñez

Álvaro José

***1576**

Halterofilia

5.10.2024

330

Herrero Baspino

César

***7372**

Vela

2.11.2027

331

Herrero Valcárce

Lucía

***3579**

Karate e D.A.

13.8.2023

332

Horta Pombo

Caetano Xosé

***9564**

Remo

7.5.2023

333

Hurtado Sanjurjo

Manuel

***4978**

Atletismo

7.5.2023

334

Iemma

Alessandro

***0352**

Loita e D.A.

9.6.2027

335

Iglesias Campos

Nerea

***8963**

Loita e D.A.

17.10.2025

336

Iglesias Forneiro

Adiaratou

***2120**

Atletismo, discap.

7.5.2023

337

Iglesias Garnelo

Paula

***0652**

Atletismo

30.6.2024

338

Iglesias Gómez

Sara

***7848**

Salvamento e socorrismo

3.11.2025

339

Iglesias Gómez

Carolina

***9533**

Vela

4.4.2027

340

Iglesias Pascual

Luis

***3153**

Tiro olímpico

15.10.2023

341

Iglesias Rial

Martín

***1041**

Kickboxing

12.5.2024

342

Iglesias Rial

Cloe

***6321**

Taekwondo

5.10.2024

343

Iglesias Rodríguez

Joaquín

***2223**

Piragüismo

31.12.2024

344

Iglesias Sobrino

Ana

***8221**

Rugby

31.12.2026

345

Iglesias Sousa

Ángela

***8645**

Kickboxing

12.11.2026

346

Insua Iglesias

Noelia

***1366**

Judo e D.A.

13.8.2023

347

Jácome Couto

Antía

***8184**

Piragüismo

25.8.2024

348

Jácome Couto

Martín

***8184**

Piragüismo

7.5.2023

349

Jarama Díaz

Iria

***7352**

Remo

7.5.2023

350

Jorge Vázquez

Roi

***5933**

Ciclismo

22.11.2026

351

Lago Andrade

Xiana

***2934**

Atletismo

12.11.2026

352

Lago Cobas

Nerea

***2536**

Remo

28.7.2026

353

Lago Misa

Blanca

***7077**

Bolos

5.9.2026

354

Lalín Canda

Noelia

***6058**

Loita e D.A.

2.3.2024

355

Landeira Noya

Antía

***5533**

Piragüismo

12.11.2026

356

Larramendi Balladares

Tiago

***7339**

Halterofilia

4.4.2027

357

Lasarte Fernández

Marta

***2283**

Salvamento e socorrismo

20.7.2026

358

Lasarte Fernández

Irene

***2282**

Salvamento e socorrismo

7.5.2023

359

Lata Cagiao

Irene

***4530**

Piragüismo

14.7.2024

360

Leira Vidal

Sandra

***1917**

Piragüismo

12.11.2026

361

Lema Soto

José Antonio

***2594**

Tiro olímpico

16.8.2025

362

Lima Luaces

Celia

***6637**

Salvamento e socorrismo

2.11.2027

363

Liste Viaño

Martín

***0784**

Halterofilia

14.11.2025

364

Logroño Ferro

Rafael

***5044**

Balonmán

29.6.2026

365

Lois García

Lara

***6596**

Ciclismo

7.5.2023

366

López Antonio

Nahir

***5451**

Esgrima

2.11.2027

367

López de la Fuente

Noel

***9397**

Fútbol

29.6.2026

368

López Durán

Rubén

***3381**

Fútbol

8.12.2026

369

López Fernández

David

***0601**

Baile deportivo

4.4.2027

370

López Fernández

Nuria

***7041**

Deporte adaptado

20.3.2025

371

López Fernández

Lara

***6122**

Salvamento e socorrismo

30.12.2026

372

López Formoso

Julia

***2527**

Bolos

23.2.2026

373

López Formoso

Miguel

***2527**

Bolos

26.9.2026

374

López González

Fernando

***9057**

Fútbol

17.6.2027

375

López González

Nicolás

***3648**

Orientación

21.12.2026

376

López Iglesias

Elian Numa

***1028**

Atletismo

20.6.2026

377

López Iglesias

Roberto

***1486**

Montañismo

1.8.2026

378

López López

Sara

***0611**

Atletismo

24.6.2023

379

López Mora

Diego

***8245**

Balonmán

30.6.2026

380

López Moral

Carlos

***9933**

Atletismo

18.10.2024

381

López Rodríguez

Andrea

***9263**

Patinaxe

7.5.2023

382

López Romero

Lucía

***2245**

Halterofilia

22.11.2025

383

López Sheriff

Estrella

***0941**

Judo e D.A.

7.5.2023

384

Lorenzo Colinas

Xoel

***7452**

Salvamento e socorrismo

27.7.2025

385

Lorenzo Colinas

Roi

***7453**

Salvamento e socorrismo

20.7.2026

386

Losada García

Alejandro

***9575**

Taekwondo

7.5.2023

387

Losada Rodríguez

Alejandro

***9904**

Taekwondo

12.11.2026

388

Loureiro Serrano

Noelia

***2534**

Salvamento e socorrismo

7.5.2023

389

Louro Ramos

Tomás

***9106**

Remo

20.6.2026

390

Maciel Andrés

Jorge

***8911**

Vela

4.4.2027

391

Mallo Pena

Iago

***9111**

Taekwondo

2.11.2027

392

Malov Castro

Alexander

***7086**

Tenis de mesa

9.6.2023

393

Marín Martínez

Rosalía

***2935**

Salvamento e socorrismo

12.11.2026

394

Mariño Blanco

María Jesús

***1944**

Esgrima

5.6.2026

395

Marti Roura

Albert

***7435**

Piragüismo

7.5.2023

396

Martínez Bobo

Candela

***7384**

Ximnasia

12.11.2026

397

Martínez Castillo

Júnior

***4412**

Taekwondo

7.5.2023

398

Martínez García

Aarón

***4989**

Kung Fu

15.10.2023

399

Martínez Gómez

Sofía

***5731**

Orientación

4.4.2023

400

Martínez Nogueira

Yago

***8450**

Motociclismo

12.11.2026

401

Martínez Novoa

Miguel

***1785**

Natación

12.11.2026

402

Martínez Pachón

Gabriel

***5849**

Piragüismo

20.12.2024

403

Martínez Santiago

Irene

***5022**

Halterofilia

14.11.2025

404

Mata Diéguez

Brian

***0486**

Halterofilia

22.11.2025

405

Mateo Rego

Daniel

***5880**

Kickboxing

12.5.2024

406

Mateo Rego

Paula

***5880**

Kickboxing

12.5.2024

407

Mato Gómez

Daniel

***7349**

Atletismo

3.7.2026

408

Matos Paes

Nathan

***8462**

Volei praia

12.11.2026

409

Mayo Fraga

Antía

***0124**

Fútbol

9.6.2023

410

Meaños Asensi

Raquel

***3464**

Atletismo

7.7.2024

411

Medín López

Paula

***0043**

Rugby

30.3.2024

412

Meilán García

Aldara

***8451**

Atletismo

2.11.2027

413

Meilán Irago

Samuel

***1931**

Taekwondo

2.11.2027

414

Mella Boullón

David

***9224**

Fútbol

28.7.2026

415

Mendes

Seydiba

***4301**

Fútbol

9.6.2027

416

Mendes Andrade

Estefanía

***6415**

Boxeo

21.7.2024

417

Méndez García

Adrián

***4265**

Piragüismo

15.9.2024

418

Méndez Leis

Samuel

***2229**

Taekwondo

2.10.2026

419

Méndez Ortiz

Alejandro

***2119**

Halterofilia

17.4.2026

420

Méndez Puga

Mario

***8822**

Natación

12.11.2026

421

Meneses Hinajeros

Santiago Andrés

***7579**

Halterofilia

23.10.2026

422

Merino Ruíz

Daniel

***0083**

Judo e D.A.

13.8.2023

423

Mijares Grobas

Pablo

***0283**

Vela

24.7.2024

424

Millán Rodríguez

Rubén

***7413**

Piragüismo

12.11.2026

425

Millares Sieira

Clara Mª

***8501**

Boxeo

2.11.2027

426

Mira Juárez

Laura Mª

***1614**

Ciclismo

9.6.2027

427

Molares Molina

José

***8077**

Bádminton

12.11.2026

428

Monteagudo Leal

Jonathan

***1097**

Tríatlon e péntatlon moderno

1.9.2023

429

Monteagudo Moraña

Iago

***0059**

Piragüismo

7.5.2023

430

Montemuíño Martínez

Irene

***9722**

Taekwondo

6.7.2024

431

Montes Lale

Alejandro

***1679**

Salvamento e socorrismo

18.7.2026

432

Moreira Alonso

Adrián

***9424**

Orientación

4.4.2027

433

Moreira Pazos

Yago

***1918**

Fútbol

2.11.2023

434

Moreno Campo

June

***2985**

Judo e D.A.

2.11.2023

435

Mosquera Rial

Adrián

***9767**

Piragüismo discap.

7.5.2023

436

Mourelos Buezas

Marta

***6027**

Piragüismo

4.4.2027

437

Mouro Periscal

Joaquín

***7224**

Salvamento e socorrismo

17.6.2027

438

Mouro Periscal

Ricardo

***7224**

Salvamento e socorrismo

15.11.2027

439

Muíños González

Roberto

***3400**

Salvamento e socorrismo

7.5.2023

440

Muñoz Fole

Pedro

***8840**

Karate e D.A.

25.10.2024

441

Nájera León

Mario

***2133**

Fútbol

3.11.2026

442

Navarrete Santana

Esther

***9376**

Atletismo

1.9.2024

443

Naveira Filgueiras

Roberto Antonio

***9969**

Judo e D.A.

8.8.2024

444

Neira Rodríguez

Marta

***7534**

Atletismo

12.11.2026

445

Neo Suárez

Xurxo

***6954**

Motociclismo

9.6.2023

446

Nieto Pérez

Lorena

***8473**

Piragüismo

4.4.2027

447

Nieves Campelo

Gustavo

***5249**

Atletismo, discap.

15.10.2023

448

Nogueira Patiño

José Miguel

***6317**

Taekwondo

4.4.2027

449

Nogueras Marentes

José Manuel

***7759**

Orientación

9.6.2027

450

Nogueras Porto

Sara

***8868**

Orientación

9.6.2023

451

Noriega Figueroa

Jairo

***0305**

Fútbol

12.11.2026

452

Novas Bonet

David

***1365**

Piragüismo

12.11.2026

453

Noya Cardona

Erik Paulo

***3016**

Montañismo

2.11.2026

454

Ochoa Fernández

Manuel

***7998**

Piragüismo

8.8.2026

455

Ochoa Ruíz

Martín

***7937**

Fútbol

9.6.2027

456

Okutu Kouletio

Jean Marie

***6026**

Atletismo

12.9.2025

457

Onggarov

Bekbol

***7908**

Loita e D.A.

9.6.2027

458

Ortiz Benito

Arlet

***9457**

Taekwondo

13.8.2023

459

Osco Abreu

Aimara

***9178**

Loita e D.A.

9.6.2027

460

Otero Fernández

Paula

***1855**

Natación

29.6.2026

461

Otero Martínez

Marta

***5962**

Voleibol

13.8.2023

462

Otero Padín

Mario

***2097**

Piragüismo

12.11.2026

463

Otero Santiago

Antía

***6490**

Piragüismo

27.9.2025

464

Otero Sousa

Javier

***0552**

Taekwondo

4.4.2027

465

Ouzande Iturralde

Sara

***7730**

Piragüismo

12.11.2026

466

Pacheco Rodal

Esther

***1578**

Ximnasia

2.11.2027

467

Padín Garrido

Hugo

***0115**

Fútbol

29.6.2026

468

Palmas Reguera

Antonio

***0736**

Piragüismo

2.11.2027

469

Parada Novo

Iván

***3655**

Karate e D.A.

27.4.2024

470

Pardavila Lorenzo

Mauro

***1421**

Piragüismo

12.11.2026

471

Pardavila Lorenzo

Samuel

***1421**

Piragüismo

4.4.2027

472

Pardo dos Santos

Lorena

***7024**

Taekwondo

9.3.2024

473

Pardo Pernas

Martín

***6166**

Natación

7.5.2023

474

Parga Basanta

Lucía

***5526**

Orientación

29.9.2026

475

Pastoriza Queimaño

Mario

***6343**

Piragüismo

4.9.2026

476

Paz Alborés

Alejandro

***9867**

Taekwondo

6.7.2024

477

Paz Bobadilla

Nathalia Andrea

***5686**

Halterofilia

7.5.2023

478

Paz Romero

Manuel Alejandro

***3399**

Taekwondo

20.12.2024

479

Pazos Amoedo

Alex

***8372**

Taekwondo

2.11.2027

480

Peleteiro Brión

Ana

***8817**

Atletismo

7.5.2023

481

Peleteiro Herrero

Alejandra

***9309**

Vela

6.8.2026

482

Pena Díaz

Julián

***5613**

Tiro olímpico

23.9.2025

483

Pena Vicente

Elsa

***8405**

Tríatlon e péntatlon moderno

15.10.2023

484

Penas Fernández

Naiara

***4271**

Kickboxing

2.7.2026

485

Penedo González

Yeray

***4974**

Tiro olímpico

30.10.2026

486

Peña Pita

Felipe

***3188**

Orientación

15.5.2026

487

Pereira Lorenzo

Lucía

***2977**

Ximnasia

28.11.2026

488

Pereira Millos

Sergio

***0717**

Motonáutica

7.5.2023

489

Pereira Rubín

Blanca

***6159**

Atletismo

12.11.2026

490

Pereira Salinas

Naiara

***6384**

Kickboxing

12.11.2026

491

Pérez Alonso

Marta

***1969**

Patinaxe

7.5.2023

492

Pérez Campo

Álvaro

***2413**

Fútbol

28.7.2026

493

Pérez Carrera

Francisco

***4654**

Deporte adaptado

7.6.2026

494

Pérez Cortegoso

Daniel

***8780**

Piragüismo

15.10.2023

495

Pérez Estévez

Noelia

***5351**

Taekwondo técnico

12.11.2026

496

Pérez Fernández

Alex

***2493**

Karate e D.A.

24.10.2024

497

Pérez Garaboa

Pablo

***4481**

Fútbol

29.9.2026

498

Pérez Gómez

Aida

***1557**

Volei praia

12.11.2026

499

Pérez Longa

Miguel

***4524**

Balonmán

29.6.2026

500

Pérez López

Marina Artemia

***4662**

Atletismo

9.6.2023

501

Pérez Méndez

Hugo

***4653**

Balonmán

28.7.2026

502

Pérez Pacheco

Verónica

***1163**

Judo e D.A.

2.11.2027

503

Pérez Parada

Juan Manuel

***8272**

Karate e D.A.

27.4.2024

504

Pérez Reñones

José Ángel

***5106**

Golf

16.5.2026

505

Pérez Rial

Carlos

***3726**

Piragüismo

Vitalicio

506

Pérez Touriño

Lidia

***8072**

Loita e D.A.

2.3.2024

507

Pernas Río

Jonathan

***0352**

Loita e D.A.

29.6.2026

508

Picón Voces

Carlos Gutier

***4275**

Piragüismo

31.7.2026

509

Piedras González

Elísabeth

***1346**

Taekwondo

1.2.2025

510

Piña Estéves

Leticia

***7864**

Piragüismo

12.11.2026

511

Piña Refojos

Luis Alberto

***9201**

Tríatlon e péntatlon moderno

1.9.2024

512

Piñeiro Pereira

Diego

***7880**

Piragüismo

15.10.2023

513

Piñón Rodríguez

Martín

***9925**

Remo

20.6.2026

514

Piñón Sureda

Paula

***8414**

Atletismo

12.11.2026

515

Piroscia Penado

Darío

***2855**

Tiro olímpico

4.4.2027

516

Planas Otero

Luciano

***1112**

Boxeo

30.7.2026

517

Pombo Álvarez

Tomás

***5593**

Ciclismo

4.4.2023

518

Portela Diéguez

Álvaro

***8621**

Taekwondo

4.4.2027

519

Portela Rivas

María Teresa

***1670**

Piragüismo

Vitalicio

520

Prada Pérez

Adrián

***3578**

Piragüismo

21.12.2026

521

Prego Reguera

Alejandro

***6434**

Piragüismo

2.11.2027

522

Prieto Afonso

Christian

***3531**

Bolos

20.9.2025

523

Prieto Sapena

Claudia

***2277**

Surf

9.6.2027

524

Prieto Villar

Andrés

***0432**

Tríatlon e péntatlon moderno

4.4.2027

525

Punzón Herrero

Jorge

***0915**

Ciclismo

15.10.2023

526

Queimaño Vilaboy

Eva

***7595**

Atletismo

27.9.2025

527

Quereda Rodríguez

Almudena

***6379**

Deporte adaptado

2.11.2027

528

Ramilo Trigo

José Enrique

***0269**

Salvamento e socorrismo

23.9.2023

529

Ramos Salinas

Jorge Esteban

***7684**

Caza

4.4.2027

530

Ramos Sánchez

Damián Jaime

***6829**

Ciclismo adaptado

2.11.2027

531

Ramos Suárez

Ricardo

***9119**

Karate e D.A.

25.4.2024

532

Rebón Fedorova

Ekaterina

***4355**

Taekwondo

17.6.2023

533

Reclusa Muñoz

Tobías Victorio

***5823**

Fútbol

2.11.2027

534

Redondo Gago

Milagros

***5956**

Kickboxing

11.12.2025

535

Regozo Bournaud

Maxime

***4019**

Ciclismo

2.11.2023

536

Reimúndez Queimadelos

Yadira

***6202**

Taekwondo

12.11.2026

537

Repáraz Sánchez

Ainhoa

***9198**

Atletismo

12.11.2026

538

Rey Cuadrado

Carlos

***9854**

Taekwondo

1.7.2027

539

Reyes Pla

Enmanuelle

***4739**

Boxeo

15.10.2023

540

Riobó Hermelo

Martín

***6205**

Motociclismo

27.12.2023

541

Ríos Coto

Hugo

***9338**

Fútbol

12.11.2026

542

Riqueza Rea

Alfonso

***1995**

Kickboxing

12.11.2026

543

Rivadulla Lorenzo

Desirée

***1059**

Taekwondo

23.11.2026

544

Rivas Capeáns

Manuel

***5555**

Fútbol

3.11.2026

545

Rivas Iglesias

Iria

***9459**

Atletismo

6.12.2025

546

Rodríguez Baño

Lara

***2274**

Bolos

5.9.2026

547

Rodríguez Colferai

Gabriel

***9970**

Salvamento e socorrismo

4.4.2027

548

Rodríguez Díaz

Mateo

***2020**

Orientación

4.4.2027

549

Rodríguez Domenech

Airi

***3066**

Tiro olímpico

7.5.2023

550

Rodríguez Domínguez

Maikel

***7378**

Orientación

9.6.2027

551

Rodríguez Filgueira

Fátima

***8474**

Kickboxing

2.7.2026

552

Rodríguez Gacio

Susana

***3716**

Tríatlon e péntatlon moderno con discapacidade

Vitalicia

553

Rodríguez Galiano

Javier

***6483**

Fútbol

17.6.2027

554

Rodríguez García

Lucía

***8733**

Bádminton

5.11.2025

555

Rodríguez García-Paz

Nicolás

***6579**

Vela

7.5.2023

556

Rodríguez Huertas

Roi

***8146**

Piragüismo

2.11.2027

557

Rodríguez León

Jesús

***2823**

Piragüismo

18.8.2024

558

Rodríguez Lima

Juan

***8892**

Fútbol

9.6.2027

559

Rodríguez Menéndez

Judith María

***6326**

Deporte adaptado

2.11.2027

560

Rodríguez Montero

Vera

***2597**

Kickboxing

15.5.2026

561

Rodríguez Muñoz

Melania

***8613**

Ximnasia

4.4.2027

562

Rodríguez Naveira

Jacobo

***5639**

Kung Fu

15.10.2023

563

Rodríguez Novoa

Miguel

***8827**

Ciclismo

8.1.2026

564

Rodríguez Pernas

Raquel

***4544**

Remo

7.9.2025

565

Rodríguez Rilo

Alejandro

***2214**

Tríatlon e péntatlon moderno

31.10.2026

566

Rodríguez Rodríguez

Saúl

***4171**

Ximnasia

15.11.2027

567

Rodríguez Suárez

José Alfredo

***3762**

Fútbol

12.11.2026

568

Rodríguez Veloso

Sebastián

***0881**

Deporte adaptado

Vitalicio

569

Rojas Suárez

Dolores

***6023**

Atletismo

5.8.2026

570

Román Leiros

Jorge

***8795**

Atletismo

2.11.2027

571

Romero Azpitarte

Marcial

***5028**

Judo e D.A.

6.10.2026

572

Romero Fraga

Diego

***8311**

Piragüismo

31.7.2026

573

Romero Ourille

Antía

***9552**

Piragüismo

12.11.2026

574

Ropero García

María Teresa

***7675**

Billar

30.5.2026

575

Roza Fonticiella

Pelayo

***0896**

Piragüismo

25.8.2024

576

Roza Fonticiella

Pablo

***0896**

Piragüismo

6.7.2024

577

Ruíz Paz

Sergio

***3248**

Piragüismo

2.11.2027

578

Salanova Liste

Adrián

***9754**

Taekwondo

12.11.2026

579

Salanova Liste

Lucía

***0070**

Taekwondo

9.6.2023

580

Salas Cid

María

***6583**

Ximnasia

7.5.2023

581

Salgado Freire

Pedro

***8904**

Vela

7.5.2023

582

Salgado López

Iván

***9430**

Xadrez

4.4.2027

583

Salgueiro Montero

Jairo

***7779**

Atletismo, discap.

31.12.2024

584

Salvado Prieto

Eva

***7766**

Salvamento e socorrismo

27.7.2024

585

Sánchez Iglesias

Iago

***5005**

Caza

4.4.2027

586

Sánchez Novellas

Aida

***6478**

Kickboxing

12.5.2024

587

Sánchez Parrondo

Carmen

***0184**

Atletismo

15.10.2023

588

Sánchez Sáez

Alicia

***1427**

Kickboxing

12.11.2026

589

Sánchez Sánchez

José Manuel

***7143**

Piragüismo

12.11.2026

590

Sancosmed Vázquez

Juan José

***7270**

Orientación

4.4.2027

591

Sande Robles

Iago

***9135**

Taekwondo

2.11.2023

592

Sandino Ramos

Antonio Manuel

***2218**

Judo e D.A.

13.8.2023

593

Sanjurjo Rivas

Rodrigo

***6957**

Bádminton

12.11.2026

594

Sanromán Hermida

Silvia

***9440**

Patinaxe

7.5.2023

595

Santamaría Pérez

Carme

***2688**

Taekwondo

5.3.2027

596

Santomé Pontis

Gabrielle

***9594**

Taekwondo

30.12.2024

597

Santomé González

Manuel

***8043**

Caza

15.10.2023

598

Santos Bernal

Martín

***4611**

Balonmán

29.6.2026

599

Santos Orge

Alba Itziar

***5542**

Halterofilia

28.7.2026

600

Santos Veiga

Xavier

***6059**

Karate e D.A.

24.11.2024

601

Santos Villalón

Pedro Fikadu

***7433**

Atletismo

9.6.2027

602

Sanz Barreiro

Martín

***2410**

Piragüismo

12.11.2026

603

Seoane Alcaraz

Alberto

***7454**

Tenis de mesa

17.6.2023

604

Seoane Vaz

Bruno

***9583**

Salvamento e socorrismo

2.11.2027

605

Sieiro Barreiro

Adrián

***6203**

Piragüismo

7.5.2023

606

Sieiro Barreiro

Carla

***7985**

Piragüismo

15.11.2027

607

Sierra Malvar

Javier

***4751**

Balonmán

29.6.2026

608

Sierra Malvar

Miguel

***4751**

Balonmán

29.6.2026

609

Sío Seijo

Aroa

***7406**

Montañismo

27.7.2024

610

Sío Trillo

Hernán

***1023**

Ximnasia

2.11.2027

611

Sobrado González

Jaime

***1803**

Piragüismo

15.10.2023

612

Sobral Lusquiños

Claudia

***8174**

Vela

8.6.2027

613

Sobrinho de Souza

João Eduardo

***9618**

Kickboxing

1.5.2026

614

Soler Benito

Jacobo

***6787**

Atletismo

12.11.2026

615

Soneira Muíño

Santiago

***0491**

Tiro con arco

9.6.2027

616

Soutelo González

Lucía

***8372**

Piragüismo

12.11.2026

617

Souto Vigo

Jesús

***0532**

Tiro olímpico

3.10.2025

618

Suárez Barros

Christian

***1953**

Loita e D.A.

29.6.2026

619

Suárez Corral

Brais

***5411**

Fútbol

3.11.2026

620

Suárez González

Patricia

***9941**

Vela

15.10.2023

621

Sueiro Martínez

José Gregorio

***1441**

Boxeo

11.9.2026

622

Sureda Pardo

Uxía

***5671**

Atletismo

3.10.2025

623

Szabó Tatar

Ferenc

***3505**

Halterofilia

15.3.2023

624

Taboada Cid

Anxo

***6271**

Halterofilia

4.4.2027

625

Taibo González

Manuel

***0480**

Patinaxe

15.10.2023

626

Tarrío Ponte

Ander

***9108**

Tenis

4.4.2027

627

Tato Arjona

Roi

***1468**

Fútbol

17.6.2027

628

Tavares Sousa

Wilson Alberto

***7848**

Boxeo

2.11.2027

629

Teijeiro Prado

Xoel

***9241**

Natación

17.6.2023

630

Teijo Rico

Enrique

***5140**

Fútbol

3.11.2026

631

Tellado Rey

Daniel

***3800**

Piragüismo

2.11.2027

632

Tiebo Pérez

Rodrigo

***3628**

Piragüismo

12.11.2026

633

Tocuyo Mayorga

Jennifer

***0341**

Halterofilia

17.10.2025

634

Tomé de Bordóns

Yago

***9958**

Remo

15.11.2027

635

Toro Carballo

Cristian Isaac

***7940**

Piragüismo

Vitalicio

636

Toro Prieto-Puga

Sofía

***0253**

Vela

7.5.2023

637

Torres Gestal

Marta

***2399**

Vela

2.11.2023

638

Torres Taboada

José Ángel

***8640**

Taekwondo

12.4.2026

639

Torviso Berdeal

José Antonio

***9564**

Orientación

7.5.2023

640

Touriño Ferreirós

Mónica

***6278**

Deportes de inverno

15.10.2023

641

Triana López

Mauro

***0784**

Atletismo

13.9.2025

642

Trigo Martínez

Pablo

***7855**

Fútbol

8.12.2026

643

Trillo Valeiro

Sergio

***2099**

Judo e D.A.

30.11.2024

644

Troitiño Amoedo

Sergio

***1408**

Taekwondo

4.4.2027

645

Túñez Lema

Patricia

***0625**

Kickboxing

29.6.2026

646

Turcan

Ion

***1332**

Loita e D.A.

7.5.2023

647

Urdiales García

Hugo

***8932**

Fútbol

3.11.2026

648

Val Alonso

Brais

***6208**

Fútbol

29.6.2026

649

Vale Fernández

Araceli

***9686**

Montañismo

4.4.2027

650

Vale Fernández

Natalia

***9686**

Montañismo

4.4.2023

651

Valiña Seijas

Lucía

***5871**

Piragüismo

12.11.2026

652

Valiño García

Carolina

***5569**

Salvamento e socorrismo

2.11.2023

653

Valle Gómez

Néstor

***9268**

Fútbol sala

14.9.2024

654

Vallejo Esperón

Sergio

***6660**

Piragüismo

7.5.2023

655

Varela Paz

Borja

***5471**

Orientación

4.4.2027

656

Vázquez Bueno

Pedro

***6810**

Atletismo

12.11.2026

657

Vázquez Díaz

Tomás

***3836**

Kickboxing

12.11.2026

658

Vázquez Guerra

Irene

***5827**

Tiro olímpico

4.4.2023

659

Vázquez Hermida

Laura

***9709**

Taekwondo

12.11.2026

660

Vázquez Liste

David

***6347**

Automobilismo

31.12.2024

661

Vázquez Llenín

Pedro

***2704**

Piragüismo

12.11.2026

662

Vázquez Mesías

Ángela

***3061**

Remo

23.6.2024

663

Vázquez Pérez

Hugo

***0353**

Atletismo

4.4.2027

664

Vázquez Rodríguez

Gabriel

***4215**

Kung Fu

15.10.2023

665

Vázquez Vidal

Brais

***9639**

Remo

11.10.2025

666

Veiga Freire

Jesús Manuel

***5899**

Taekwondo

7.5.2024

667

Veira Quiñones

Tomás

***3116**

Salvamento e socorrismo

2.11.2023

668

Vicente Ferreira

Daniel

***0170**

Salvamento e socorrismo

9.6.2027

669

Vicente García

David

***4702**

Atletismo

27.7.2026

670

Vidal Álvarez

Alejandro

***3143**

Taekwondo, parataekwondo

4.4.2027

671

Vidal Iglesias

Alejandro

***1821**

Halterofilia

4.4.2027

672

Vidal Rodríguez

Anxo

***4397**

Kickboxing

2.7.2026

673

Vidal Torres

Anxo

***2847**

Taekwondo

2.10.2026

674

Videla Miguens

Andrea

***7292**

Taekwondo

17.6.2023

675

Vieiro Pérez

Roberto

***6138**

Atletismo

7.5.2023

676

Viéitez Mariño

Sara

***9310**

Loita e D.A.

3.11.2025

677

Vieito Cobián

Tomás

***6373**

Vela

20.9.2024

678

Vigo Sánchez

Noa

***9060**

Voleibol

2.11.2027

679

Vila Bargiela

Desirée

***9399**

Deporte adaptado

21.12.2026

680

Vila Veiga

Mercedes

***7915**

Péntatlon moderno

5.12.2025

681

Vilas Fernández

Julio Alberto

***0384**

Deporte adaptado

4.4.2027

682

Vilas Vidal

María

***8715**

Natación

7.5.2023

683

Villar González

Manuel

***2634**

Piragüismo

30.7.2026

684

Villar Varela

Carmen

***8842**

Piragüismo

7.5.2023

685

Villaverde Puente

Andrea

***5112**

Atletismo

9.6.2027

686

Virulegio Niño

Daniel

***2942**

Balonmán

28.7.2026