Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 28 Xoves, 9 de febreiro de 2023 Páx. 12884

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2023 pola que se procede ao nomeamento como persoal funcionario en prácticas do corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, das persoas aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 224, do 25 de novembro).

Unha vez rematada a fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 224, do 25 de novembro) e modificada pola Resolución do 28 de xaneiro de 2021 (DOG núm. 24, do 5 de febreiro); e verificada a concorrencia dos requisitos exixidos nas bases da convocatoria, esta consellería, de acordo co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Decreto 95/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de selección de persoal da Administración da Xunta de Galicia e nas bases da convocatoria do proceso selectivo,

DISPÓN:

Primeiro. Nomear persoal funcionario en prácticas do corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, as persoas aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 224, do 25 de novembro) e modificada pola Resolución do 28 de xaneiro de 2021 (DOG núm. 24, do 5 de febreiro), que figuran no anexo ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos en prácticas os que figuran nel, unha vez celebrada a elección de destino en prácticas realizada consonte a Resolución do 19 de xaneiro de 2023 (DOG núm. 17, do 25 de xaneiro).

O nomeamento terá efectos, segundo establece a base III.1 da convocatoria, desde a data de inicio do período de prácticas regulamentado, segundo a base III.2 da convocatoria, na Resolución da Consellería de Facenda e Administración Pública do 7 de febreiro de 2023, isto é, o 15 de febreiro de 2023.

A situación xurídica das persoas aspirantes nomeadas persoal funcionario en prácticas será a prevista no Decreto 95/1991, do 20 de marzo, e demais disposicións concordantes.

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2023

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Nomeamento de persoal funcionario en prácticas e adxudicación de destinos en prácticas do corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2

DNI

Apelidos e nome

Posto

elixido

Código do posto

Denominación

Cons.

Centro destino

Centro directivo

Concello

Subgrupo

Niv.

Titulación

1

***1631**

Caulonga Rivadulla, Montserrat

184

MAK100000015770073

Auxiliar administrativo/a

MA

D.X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

Santiago de Compostela

C2

12

2

***7788**

Sampayo Fernández, María Elena

274

PSC991000027001089

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

3

***2024**

Martínez Calles, María de los Ángeles

255

PRC991000036001069

Posto base subgrupo C2 Rexistro e Información

PR

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

Horario especial

4

***9500**

Fernández Posada, Monserrat

12

EDC991000027001006

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

5

***9318**

Caamaño Gómez, Susana

292

SAC020000015770029

Posto base subgrupo C2

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

6

***6280**

Pereira González, María Gemma

154

PRC080000015770014

Posto base subgrupo C2

FC

D.X. de Avaliación e Reforma Administrativa

Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa

Santiago de Compostela

C2

12

7

***8718**

Rubín Moral, Javier

334

EDC991000015001009

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

8

***8912**

Seoane Mosquera, María Luisa

202

MRC050000015770035

Posto base subgrupo C2

MR

D.X. de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Santiago de Compostela

C2

12

9

***6892**

Méndez Ben, Beatriz

332

ED4020000215770058

Xefatura de grupo

ED

S.X. de Recursos Humanos

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

C1-C2

14

10

***2901**

Rodríguez Osinde, Víctor

39

EDC994020115190001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Monte Neme (Carballo)

Servizos periféricos

Carballo

C2

14

11

***9159**

Torres Alonso, Dolores

256

PRC991000036001080

Posto base subgrupo C2 Rexistro e Información

PR

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

Horario especial

12

***0713**

Rodríguez Lago, Carmen

40

EDC994020336001005

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

14

13

***3218**

Novo Castro, Sonia

20

EDC991000027001101

Xefatura de grupo

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1-C2

14

14

***6252**

Conde Castro, Francisco J.

318

SAC991010132001058

Posto base subgrupo C2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

15

***0774**

Amarelo Calvo, Rosa Ana

316

SAC991010115001085

Posto base subgrupo C2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

16

***1319**

Barreiro López, Fernando

50

EDC994030215570002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES María Casares (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

C2

14

17

***2733**

Regueiro Roca, Josefina

338

EDC991000027001003

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

18

***2326**

Fernández Docasal, Natalia

283

PSC994080036560530

Posto base subgrupo C2

PS

Complexo Residencial de Atención A Persoas Dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

19

***7141**

Magariños Abal, Ramona Elena

36

EDC994010136390006

Auxiliar administrativo/a

ED

CPI Domingo Fontán (Portas)

Servizos periféricos

Portas

C2

14

20

***0793**

Rochela Vilar, María Teresa

63

EDC994050115770001

Auxiliar administrativo/a

ED

Escola Oficial de Idiomas (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

14

21

***3602**

Cabanas Grandío, Beatriz

258

PRC993000027640002

Xefatura de grupo

PR

Oficina Comarcal (Vilalba)

Servizos periféricos

Vilalba

C1-C2

14

22

***8301**

Fernández Riveiro, María Isabel

61

EDC994040136560004

Auxiliar administrativo/a

ED

Conservatorio Superior de Música (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

14

23

***3153**

Romero Gándara, Miguel Ángel

58

EDC994030636560001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Álvaro Cunqueiro (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

14

24

***9807**

Otero Otero, Olga

72

INO110000015770003

Secretario/a

EI

Xerencia

Instituto Galego de Consumo (Xerencia)

Santiago de Compostela

C1-C2

16

25

***7810**

Tubío Franco, María del Carmen

287

PSC994080215770060

Posto base subgrupo C2

PS

Residencia Asistida de Maiores Volta do Castro (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

12

26

***2374**

Crecente Reguera, María Jesús

317

SAC991010127001053

Xefatura de grupo

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C1-C2

14

27

***9912**

Ferreiro Casal, Óscar

151

FCC060000015770017

Posto base subgrupo C2

FC

D.X. da Función Pública

Dirección Xeral da Función Pública

Santiago de Compostela

C2

12

28

***7539**

Carreiras Cabado, José

98

EIC992090127640005

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Vilalba

Servizos periféricos

Vilalba

C2

12

29

***1136**

Pérez Señarís, María José

293

SAC020000015770031

Posto base subgrupo C2

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

30

***9849**

Canedo Añón, Katia

263

PSC020000015770050

Posto base subgrupo C2

PS

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

31

***2753**

Gómez Otero, Mónica

218

MRC992005127001025

Posto base subgrupo C2

MR

Oficina de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

32

***2324**

Alfonso Fernández, Judith

10

SAC020000415770001

Secretario/a
do/da subdirector/a xeral

SA

S.X. de Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1-C2

16

33

***4239**

Pol Fernández, Miguel Ángel

251

PRC991000027001060

Posto base subgrupo C2 Rexistro e Información

PR

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

Horario especial

34

***7014**

Almuíña González, María Fátima

64

EDC994080136560007

Auxiliar administrativo/a

ED

Centro Residencial Docente (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

14

35

***7622**

Monteagudo Diz, Paula

201

MRA113300336001007

Posto base subgrupo C2

MR

Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra)

Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria (Agacal)

Pontevedra

C2

12

36

***6950**

Laíño Vázquez, Ramón Manuel

51

EDC994030215720002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Leliadoura (Ribeira)

Servizos periféricos

Ribeira

C2

14

37

***3648**

López Sampedro, Irene

144

FCC020000015770016

Posto base subgrupo C2

FC

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

C2

12

38

***8300**

Celeiro Crespo, Ana Belén

204

MRC050010215010007

Posto base subgrupo C2

MR

Laboratorio de Sanidade Animal (Mabegondo)

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Abegondo

C2

12

39

***0403**

Pérez Castrillón, Paula María

335

EDC991000015001021

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

40

***8419**

Villanueva García, Manuel Alberto

54

EDC994030336001001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES A Xunqueira I (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

14

41

***1339**

Rei Gómez, Almudena

288

PX2010000115770045

Xefatura

Negociado I

PX

S.X. de Xestión e Coordinación de Medios

Secretaría Xeral de Medios

Santiago de Compostela

A2-C1-C2

18

42

***1709**

Hernández Rodríguez, Tania María

59

EDC994030815001001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Monte das Moas (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

14

43

***4540**

López-Quiroga Núñez, Jesús

 Renuncia

44

***1220**

Iglesias Casas, David

240

PRC060000115770002

Secretario/a
do/da subdirector/a xeral

PR

S.X. de Planificación e Protección Civil

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Santiago de Compostela

C1-C2

16

Horario especial

45

***6694**

Viéitez Prieto, Isabel

129

FCA291000015001050

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

46

***2472**

Calvo Rial, Miguel

148

FCC030003015001040

Posto base subgrupo C2

FC

Intervención Territorial A Coruña

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

A Coruña

C2

12

47

***3810**

Martínez Pulgar, Esther

13

EDC991000027001008

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

48

***8758**

Alonso Tejada, Carlos

212

MRC991000032001070

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

49

***2553**

González García, Alba

329

CUA110000115770036

Posto base subgrupo C2

ED

Departamento de Xestión

Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

Santiago de Compostela

C2

12

50

***2843**

Barral Otero, Marlén

155

PRO100000015770004

Posto base subgrupo C2

FC

Escola Galega de Administración Pública

Escola Galega de Administración Pública

Santiago de Compostela

C2

12

51

***2925**

Domínguez Riobó, Beatriz

315

SAC991000536001007

Xefatura de grupo

SA

Servizo de Control de Riscos Ambientais (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C1-C2

14

52

***7495**

Cruz Lorenzo, María Eugenia

319

SAC991010136560084

Posto base subgrupo C2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

53

***0841**

Maroño Vilaboa, Carlos Alberto

331

ED2010000215770072

Xefatura de grupo

ED

S.X. de Coordinación Económica e Contratación

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1-C2

14

54

***4101**

Outeiral Rial, Patricia

140

FCA291000036560031

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Vigo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Vigo

C2

12

55

***1266**

Gómez Pérez, Daniel

60

EDC994040115001003

Auxiliar administrativo/a

ED

Conservatorio Superior de Música (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

14

56

***9968**

López Pena, Daniel

164

IVC991000027001044

Posto base subgrupo C2

IV

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

57

***0580**

García Mosquera, Sandra

65

EDC995010115001012

Posto base subgrupo C2

ED

Biblioteca da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

Xornada mañá ou tarde

58

***0302**

Lorenzo Gómez, Verónica

225

MRC995018036380010

Posto base subgrupo C2

MR

Distrito Forestal: XVIII-Vigo-O Baixo Miño

Servizos periféricos

O Porriño

C2

12

59

***4702**

Eiras Espiña, María Ángeles

35

EDC994010127200007

Auxiliar administrativo/a

ED

CPI Doutor López Suárez (Friol)

Servizos periféricos

Friol

C2

14

60

***3909**

Fernández Álvarez, Sara

104

EIC992090136560020

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de López Mora (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

61

***7790**

Pinto da Cunha, Irene

177

MAC991000032001047

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

62

***8622**

Casal Suárez, Juan Antonio

74

INO110000015770080

Auxiliar administrativo/a

EI

Xerencia

Instituto Galego de Consumo (Xerencia)

Santiago de Compostela

C2

12

63

***4882**

Novoa Ramos, Francisco

53

EDC994030315001002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Agra do Orzán (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

14

64

***6840**

Guerra Rivas, Carolina

234

PEC993000036590018

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Comarcal de Vilagarcía

Servizos periféricos

Vilagarcía de Arousa

C2

12

65

***9843**

Ballesteros Díaz, Eva

112

EIO291010136440027

Posto base subgrupo C2

EM

Centro Territorial do Issga en Pontevedra

Servizos periféricos-Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

Redondela

C2

12

66

***9438**

Portela Tejero, Raquel

259

PRC994000036560036

Posto base subgrupo C2 Rexistro e Información

PR

Edificio Administrativo (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

Horario especial

67

***3342**

Vidal Lago, Rafael

223

MRC992014336380018

Posto base subgrupo C2 (O Porriño)

MR

Oficina do Porriño

Servizos periféricos

O Porriño

C2

12

68

***8281**

Santos Garrido, José Antonio

55

EDC994030436001002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES A Xunqueira II (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

14

69

***9204**

Iglesias García, María Isabel

34

EDC994010115840006

Auxiliar administrativo/a

ED

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz (Touro)

Servizos periféricos

Touro

C2

14

70

***1798**

Blanco Pedreira, María Pilar

215

MRC992002415170011

Posto base subgrupo C2 (Cambre)

MR

Oficina de Cambre

Servizos periféricos

Cambre

C2

12

71

***1426**

Faya Martínez, Fernando

266

PSC070000015770032

Posto base subgrupo C2

PS

D.X. de Xuventude, Participación e Voluntariado

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Santiago de Compostela

C2

12

72

***1396**

Cabeceiro Castro, Daniel

213

MRC991000036001057

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

73

***3274**

Piñeiro González, Martín

228

PEC030000215770002

Secretario/a
do/da subdirector/a xeral

PE

S.X. de Pesca e Mercados da Pesca

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Santiago de Compostela

C1-C2

16

74

***8939**

Rodríguez Silva, Mª Cruz

227

PEC010000115770002

Secretario/a
do/da subdirector/a xeral

PE

Subdirección Xeral Gardacostas de Galicia

Gabinete do conselleiro/a

Santiago de Compostela

C1-C2

16

75

***3690**

Cela Núñez, María Carmen

21

EDC991000027001187

Xefatura de grupo

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1-C2

14

76

***5298**

Lorenzo Rico, Benito

49

EDC994030215170004

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Alfonso X O Sabio (Cambre)

Servizos periféricos

Cambre

C2

14

77

***9526**

Sánchez Díaz, María Natividad

320

SAC991010136560086

Posto base subgrupo C2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

78

***3991**

Vázquez Hermo, María Elena

233

PEC993000036590015

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Comarcal de Vilagarcía

Servizos periféricos

Vilagarcía de Arousa

C2

12

79

***9136**

Guimarey Formoso, Antía

70

EDC995030136001012

Posto base subgrupo C2

ED

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

Xornada mañá ou tarde

80

***2809**

Pernas Carneiro, María José

3

MRC060000115770011

Xefatura de grupo

MR

S.X. de Infraestruturas Agrarias

Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural

Santiago de Compostela

C1-C2

14

81

***9080**

Rey Ríos, María Dolores

291

PXA200000115770002

Secretario/a xerente

PX

Xerencia

Axencia Turismo de Galicia

Santiago de Compostela

C1-C2

16

82

***7435**

Grela Ángel, César

105

EIC992090136560022

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de López Mora (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

83

***0703**

Santiso Quintela, María Leonor

149

FCC060000015770011

Posto base subgrupo C2

FC

D.X. da Función Pública

Dirección Xeral da Función Pública

Santiago de Compostela

C2

12

84

***6676**

Míguez Quindimil, Vanessa

44

EDC994030115310001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Curtis (Curtis)

Servizos periféricos

Curtis

C2

14

85

***4453**

Moirón Cacharrón, Estefanía

19

EDC991000027001018

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

86

***0440**

Pazo Vila, María Esther

103

EIC992090136090005

Axudante administración

EM

Oficina de Emprego da Cañiza

Servizos periféricos

A Cañiza

C1-C2

16

87

***9386**

Noriega Morrondo, Miguel

229

PEC040000015770012

Posto base subgrupo C2

PE

D.X. de Desenvolvemento Pesqueiro

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Santiago de Compostela

C2

12

88

***9768**

Comesaña Martínez, Juan José

141

FCA291000036560032

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación de Vigo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Vigo

C2

12

89

***7473**

Álvarez Vázquez, Raquel

88

EIC991000036560038

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial de Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

90

***8380**

Martín Vicente, José Manuel

62

EDC994040227001001

Auxiliar administrativo/a

ED

Conservatorio de Danza (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C2

14

91

***0407**

Saavedra Casais, Ana

81

EI5020000315770120

Posto base subgrupo C2

EM

S.X. das Cualificacións

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

C2

12

92

***7777**

Taboada Maquieira, José Alberto

308

SAC991000036001023

Posto base subgrupo C2

SA

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

93

***7296**

García Fernández, Ana María

173

MAC991000015001039

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

94

***4935**

López Sande, Alberto

150

FCC060000015770012

Posto base subgrupo C2

FC

D.X. da Función Pública

Dirección Xeral da Función Pública

Santiago de Compostela

C2

12

95

***8594**

Sebastián Rodríguez, Jesús

142

FCA291000036560033

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación de Vigo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Vigo

C2

12

96

***7661**

Castro Castro, Carolina

237

PRC030000115770003

Secretario/a
do/da subdirector/a xeral

PR

S.X. de Persoal da Administración de Xustiza

Dirección Xeral de Xustiza

Santiago de Compostela

C1-C2

16

97

***5881**

Penas Roibas, María de los Ángeles

172

MAA992000027001013

Auxiliar administrativo/a

IV

Demarcación Bacías Intercomunitarias (Lugo)

Augas de Galicia (servizos periféricos)

Lugo

C2

12

98

***7149**

Seijo García, Concepción

 Renuncia

99

***3737**

Naveiro González, Eva

52

EDC994030215770003

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Plurilingüe Rosalía de Castro (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

14

100

***6863**

Sabarís Diz, Diego

235

PEC993000036590019

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Comarcal de Vilagarcía

Servizos periféricos

Vilagarcía de Arousa

C2

12

101

***4758**

Figueroa Martínez, Eva María

102

EIC992090136030010

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Baiona

Servizos periféricos

Baiona

C2

12

102

***7674**

Alonso Gómez, Laura

143

FCA291000036560043

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación de Vigo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Vigo

C2

12

103

***5491**

González Fernández, Estefanía

99

EIC992090132001017

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Ourense-Centro

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

104

***7777**

Carreira Méndez, Iván

323

SAC991010227300002

Posto base subgrupo C2

SA

Inspección Sanitaria (Monforte de Lemos)

Servizos periféricos

Monforte de Lemos

C2

12

105

***1393**

Regueiro Tato, David

11

SAS020000215770001

Secretario/a

do/da vicexerente/a

SA

Vicexerencia (Sergas)

Xerencia do Servizo Galego de Saúde

Santiago de Compostela

C1-C2

16

106

***9537**

Cid Pozo, Valme

 Renuncia

107

***6143**

Villar París, Iván

89

EIC991000036560040

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial de Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

108

***4341**

Cela Santín, María del Mar

275

PSC991000027001464

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

109

***2195**

Aller Coucheiro, María Silvia

260

PRO200000136170014

Posto base subgrupo C2

PR

Secretaría Xeral

Academia Galega de Seguridade Pública

A Estrada

C2

12

110

***3159**

Fernández Núñez, Blanca María

14

EDC991000027001009

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

111

***6251**

Pérez Martínez, Camilo

246

PRC991000015001107

Posto base subgrupo C2 Rexistro e Información

PR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

Horario especial

112

***5841**

Lobo García, César

336

EDC991000015001022

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

113

***1565**

Castro Vázquez, Beatriz

282

PSC994010115080010

Posto base subgrupo C2

PS

Complexo Xuvenil As Mariñas

Servizos periféricos

Bergondo

C2

12

114

***6488**

Expósito Mateo, Adrián

47

EDC994030127001003

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Lucus Augusti (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C2

14

115

***2782**

Rodríguez Vázquez, Jessica

115

TRI010000015770013

Auxiliar administrativo/a

EM

Consello Galego de Relacións Laborais

Consello Galego de Relacións Laborais

Santiago de Compostela

C2

12

116

***4416**

Maceda Casas, Irene

90

EIC991000036560044

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial de Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

117

***5572**

Anido García, Tania

22

EDC991000027001518

Posto base subgrupo C2

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

118

***9370**

Jácome Belay, Alejandro

221

MRC992013136240027

Posto base subgrupo C2 (Lalín)

MR

Oficina de Lalín

Servizos periféricos

Lalín

C2

12

119

***6962**

Penelas González, Lorena

56

EDC994030515001005

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Ramón Menéndez Pidal (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

14

120

***7325**

Ferreiros Camiña, Paula

25

EDC991000036001003

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

121

***7211**

Campos Diz, Adriana

37

EDC994010215050001

Auxiliar administrativo/a

ED

CEIP de Arteixo

Servizos periféricos

Arteixo

C2

14

122

***6872**

Ruíz Nieto, Ramón

196

MAO191000032001020

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial de Ourense

IGVS/áreas provinciais

Ourense

C2

12

123

***2767**

Rodríguez Rodríguez, Blanca

314

SAC991000232001008

Posto base subgrupo C2 (Tarxeta Sanitaria)

SA

Servizo de Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

124

***3538**

Esmorís Lema, Jairo

66

EDC995010115001013

Posto base subgrupo C2

ED

Biblioteca da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

Xornada mañá ou tarde

125

***6599**

Santamaría Búa, Iria

197

MAO191000036001017

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial de Pontevedra

IGVS/áreas provinciais

Pontevedra

C2

12

126

***9742**

García Cardama, Olaya

262

PX4010000215770002

Secretario/a

do/da subdirector/a xeral

PR

S.X. de Plans e Programas

Secretaría Xeral para o Deporte

Santiago de Compostela

C1-C2

16

127

***6070**

Mosquera Caldas, Ariadna

294

SAC020000015770032

Posto base subgrupo C2

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

128

***2279**

Diéguez Carballo, Margarita

187

MAO110000115770015

Posto base subgrupo C2

MA

Secretaría Xeral do IGVS

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

129

***4690**

Sicre González, María del Mar

91

EIC991000036560049

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial de Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

130

***1579**

Fernández Montero, Ana Isabel

337

EDC991000015001522

Posto base subgrupo C2

ED

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

131

***8633**

Carles Rabuñal, Digna

4

FCA200000015770022

Xefatura de grupo

FC

Axencia Tributaria de Galicia

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

C1-C2

14

132

***9535**

Varela Vázquez, Adrián

145

FCC030000015770010

Posto base subgrupo C2

FC

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C2

12

133

***3202**

Montoiro González, Alba

238

PRC040000015770007

Posto base subgrupo C2

PR

D.X. de Administración Local

Dirección Xeral de Administración Local

Santiago de Compostela

C2

12

134

***0417**

Cornide González, Amanda María

41

EDC994030115050001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Manuel Murguía (Arteixo)

Servizos periféricos

Arteixo

C2

14

135

***9038**

Rodríguez Naveira, Rubén

156

PRO100000015770005

Posto base subgrupo C2

FC

Escola Galega de Administración Pública

Escola Galega de Administración Pública

Santiago de Compostela

C2

12

136

***7239**

Fernández Estévez, María de los Ángeles

139

FCA291000036001043

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación de Pontevedra

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Pontevedra

C2

12

137

***3478**

Abalo Chouza, Narciso

200

MRA112100315120013

Xefatura de grupo

MR

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude (A Coruña)

Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria (Agacal)

Boqueixón

C1-C2

14

Xornada especial

138

***7229**

Gómez López, Inmaculada Concepción

166

IVC991000032001049

Posto base subgrupo C2

IV

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

139

***5671**

Gamallo Vilar, José Ramón

113

EM6010090115770023

Posto base subgrupo C2

EM

Centro de Novas Tecnoloxías

Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación

Santiago de Compostela

C2

12

140

***4796**

Iglesias Louzao, Sandra María

330

ED2010000015770033

Auxiliar administrativo/a

ED

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

141

***4698**

Portela Rubiños, Laura

171

MAA992000027001012

Auxiliar administrativo/a

IV

Demarcación Bacías Intercomunitarias (Lugo)

Augas de Galicia (servizos periféricos)

Lugo

C2

12

142

***4839**

Gandoy Bran, Jesús

211

MRC991000027001061

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

143

***1446**

Raindo Varela, David

161

IVC020000015770041

Posto base subgrupo C2

IV

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

144

***5854**

Carril Nogueiras, Patricia

131

FCA291000032001025

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación de Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

C2

12

145

***3628**

Graña Abad, María

206

MRC991000015001041

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

146

***1671**

Taboada Vázquez, Belén

75

INO110020015001032

Auxiliar administrativo/a

EI

Laboratorio de Consumo de Galicia (A Coruña)

Instituto Galego de Consumo (Xerencia)

A Coruña

C2

12

147

***3870**

Fernández Fontaíña, Sara

199

MAO191000036001024

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial Pontevedra

IGVS/áreas provinciais

Pontevedra

C2

12

148

***7394**

Pardal Pardal, Natividad

5

FCA200000015770023

Xefatura de grupo

FC

Axencia Tributaria de Galicia

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

C1-C2

14

149

***0769**

López Orois, Eva María

222

MRC992013336580011

Posto base subgrupo C2 (Vila de Cruces)

MR

Oficina de Vila de Cruces

Servizos periféricos

Vila de Cruces

C2

12

150

***6343**

Baltar Iglesias, Rodrigo Alejandro

100

EIC992090132001019

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Ourense-Centro

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

151

***9591**

Muñoz González, Idrialis

6

FCA200000415770026

Xefatura de grupo

FC

Área de Recadación

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

C1-C2

14

152

***7737**

Rodríguez Pazo, Octavio

57

EDC994030536001002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Gonzalo Torrente Ballester (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

14

153

***5381**

Menor Grande, María Lourdes

92

EIC991000036560050

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial de Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

154

***4370**

Parapar Seijas, Iván

165

IVC991000027001049

Posto base subgrupo C2

IV

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

155

***4755**

Muñiz Rodríguez, María Lorena

339

EDC991000027001004

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

156

***4774**

Ramos Arias, Iris

313

SAC991000227001009

Posto base subgrupo C2 (Tarxeta Sanitaria)

SA

Servizo de Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

157

***8778**

Carrera Rodríguez, Rocío

93

EIC991000036560550

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial de Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

158

***6652**

García Formoso, Diana

167

IVC991000032001050

Posto base subgrupo C2

IV

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

159

***6549**

Aballe Rodríguez, Rubén

310

SAC991000036560036

Posto base subgrupo C2

SA

Xefatura Territorial de Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

160

***3482**

Blanco Carballeira, Alejandro

174

MAC991000015001040

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

161

***3527**

López Varela, Denís

276

PSC991000036560067

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

162

***9900**

Pardo-Ciorraga Meléndrez, Elsa

69

EDC995030115001028

Posto base subgrupo C2

ED

Arquivo do Reino de Galicia

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

Xornada mañá ou tarde

163

***8392**

Hombre Tuñas, Luz

 Renuncia

164

***1891**

Lores Guiance, Ana

26

EDC991000036001005

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

165

***4560**

Blanco Freire, Francisco José

295

SAC020000015770033

Posto base subgrupo C2

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

166

***3941**

Meijide Losada, Patricia

152

FCC060000015770122

Posto base subgrupo C2

FC

D.X. da Función Pública

Dirección Xeral da Función Pública

Santiago de Compostela

C2

12

167

***4977**

Rial Barroso, Zoraida

333

ED5010000315770030

Posto base subgrupo C2

ED

Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC)

Secretaría Xeral de Cultura

Santiago de Compostela

C2

12

168

***6749**

Emparanza Barrenengoa, Amaya

193

MAO110000515770012

Posto base subgrupo C2

MA

Dirección Técnica de Xestión Económica e Orzamentos

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

169

***8105**

Triñanes Romero, Sara

116

FCA200000015770039

Auxiliar administrativo/a

FC

Axencia Tributaria de Galicia

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

C2

12

170

***6573**

Lema Suárez, Manuel

247

PRC991000015001111

Posto base subgrupo C2 Rexistro e Información

PR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

Horario especial

171

***5236**

López Vázquez, José Ricardo

194

MAO191000015001012

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial da Coruña

IGVS/áreas provinciais

A Coruña

C2

12

172

***0055**

Torres Manteiga, Francisco Javier

73

INO110000015770040

Auxiliar administrativo/a

EI

Xerencia

Instituto Galego de Consumo (Xerencia)

Santiago de Compostela

C2

12

173

***1345**

Míguez Míguez, Jesús Manuel

261

PX4010000015770018

Posto base subgrupo C2

PR

Secretaría Xeral para o Deporte

Secretaría Xeral para o Deporte

Santiago de Compostela

C2

12

174

***9725**

Blanco Yáñez, Raquel

232

PEC991000027650009

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Territorial de Lugo (Celeiro)

Servizos periféricos

Viveiro

C2

12

175

***6640**

Pérez Sánchez, Concepción

207

MRC991000015001047

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

176

***6594**

Troncoso Lorenzo, Francisco

306

SAC991000032001022

Posto base subgrupo C2

SA

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

177

***7540**

Novoa del Valle, Andrea

146

FCC030000015770011

Posto base subgrupo C2

FC

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C2

12

178

***2583**

Fontenla Cerviño, Lara

278

PSC991000036560085

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

179

***8785**

Varela Vázquez, Julia

117

FCA291000015001025

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación da Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

180

***9189**

García Anello, María Elena

236

PRC030000015770011

Posto base subgrupo C2

PR

D.X. de Xustiza

Dirección Xeral de Xustiza

Santiago de Compostela

C2

12

181

***4858**

Vázquez Santos, Balbi

15

EDC991000027001012

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

182

***4647**

Vázquez Seoane, Eva

252

PRC991000027001070

Posto base subgrupo C2 Rexistro e Información

PR

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

Horario especial

183

***4917**

Gómez Pereira, Patricia

158

IVA100000015770060

Posto base subgrupo C2

IV

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

C2

12

184

***3120**

Rodríguez Brocos, Vanesa

188

MAO110000115770018

Posto base subgrupo C2

MA

Secretaría Xeral do IGVS

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

185

***0877**

Núñez Sánchez, Cristina

79

EI5010000015770034

Posto base subgrupo C2

EM

S.X. de Emprego

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

C2

12

186

***4666**

Deus Sande, Iván

175

MAC991000015001041

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

187

***6711**

Bravo Ogea, Graciela

277

PSC991000036560071

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

188

***6074**

Fernández Acebedo, Pablo

24

EDC991000027001520

Posto base subgrupo C2

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

189

***5541**

Canedo Facal, María Otilia

118

FCA291000015001026

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación da Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

190

***4310**

López Berdeal, María Mónica

219

MRC992007227190008

Posto base subgrupo C2 (Foz)

MR

Oficina de Foz

Servizos periféricos

Foz

C2

12

191

***6137**

Regueira Fernández, Noemí

191

MAO110000415770006

Posto base subgrupo C2

MA

Dirección Técnica de Solo, Edificación e Calidade

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

192

***3108**

Guldrís Rodríguez, Raquel

176

MAC991000015001056

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

193

***5627**

Martínez Pérez, José Ramón

132

FCA291000032001027

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación de Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

C2

12

194

***0488**

Martínez Álvarez, Alba

178

MAC991000036001041

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

195

***8065**

Núñez Valverde, Javier

136

FCA291000036001033

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación de Pontevedra

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Pontevedra

C2

12

196

***7919**

Briz Cid, Jonathan

307

SAC991000032001023

Posto base subgrupo C2

SA

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

197

***2990**

Franco Carreira, Ángeles

17

EDC991000027001014

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

198

***3577**

Martínez Sánchez, Paula

114

PRV200000015770010

Posto base subgrupo C2

EM

Secretaría Xeral da Igualdade

Secretaría Xeral de Igualdade

Santiago de Compostela

C2

12

199

***4871**

Veiga Piñeiro, Irene

16

EDC991000027001013

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

200

***4003**

Vivero González, Marta

303

SAC030020127001020

Posto base subgrupo C2

SA

Laboratorio de Saúde Pública de Galicia (Lugo)

Dirección Xeral de Saúde Pública

Lugo

C2

12

201

***6945**

Martínez Banet, Begoña

27

EDC991000036001009

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

202

***9035**

Quinteiro Ben, Susana

300

SAC030000015770019

Posto base subgrupo C2

SA

Dirección Xeral de Saúde Pública

Dirección Xeral de Saúde Pública

Santiago de Compostela

C2

12

203

***3364**

Cotelo Pose, Rosa Ana

96

EIC992090115190005

Axudante administración

EM

Oficina de Emprego de Carballo

Servizos periféricos

Carballo

C1-C2

16

204

***4832**

Román Castro, Aurora

67

EDC995010115001015

Posto base subgrupo C2

ED

Biblioteca da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

Cando sexa vacante pasar a xornada de mañá ou tarde

205

***9780**

Pozo dos Santos, Tamara

133

FCA291000032001029

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación de Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

C2

12

206

***4606**

Bacariza Goiri, Natalia

208

MRC991000015001058

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

207

***6926**

Vigo Caamaño, Míriam

119

FCA291000015001027

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación da Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

208

***6366**

Santiago Limeres, Alejandra

28

EDC991000036001010

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

209

***7446**

Ojea Vázquez, Tania

18

EDC991000027001016

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

210

***3643**

Rodas Rodríguez, Eva María

290

PX5991000036001010

Posto base subgrupo C2

PX

Gabinete Territorial de Pontevedra

Gabinetes Xurídicos-Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

Pontevedra

C2

12

211

***0391**

Pérez Carral, David

101

EIC992090136001018

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Pontevedra Concello

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

212

***7711**

Álvarez Rodríguez, Marta

29

EDC991000036001012

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

213

***4485**

Montero Torreiro, María Inés

157

PRO100000015770023

Posto base subgrupo C2

FC

Escola Galega de Administración Pública

Escola Galega de Administración Pública

Santiago de Compostela

C2

12

214

***7265**

Andrade Regos, Yolanda

147

FCC030000015770012

Posto base subgrupo C2

FC

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C2

12

215

***1026**

Amedo Otero, Álvaro

309

SAC991000036001024

Posto base subgrupo C2

SA

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

216

***1064**

Couce Sousa, Leticia

209

MRC991000015001060

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

217

***7669**

Freijeiro Villar, Claudio

82

EIC991000015001040

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

218

***4254**

Furelos Couselo, Judit Rocío

189

MAO110000315770004

Posto base subgrupo C2

MA

Dirección Técnica de Xestión Patrimonial, Fianzas e Inspección

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

219

***6044**

Gómez Rodríguez, Lucía

134

FCA291000032001030

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación de Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

C2

12

220

***4420**

Díez Castro, Andrea

30

EDC991000036001016

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

221

***0957**

Rivera Puerta, Alberto

195

MAO191000015001019

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial da Coruña

IGVS/áreas provinciais

A Coruña

C2

12

222

***9759**

Lago Fernández, Carmen María

83

EIC991000015001041

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

223

***0765**

Rodríguez Quintián, Samuel

190

MAO110000315770005

Posto base subgrupo C2

MA

Dirección Técnica de Xestión Patrimonial, Fianzas e Inspección

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

224

***8929**

Pose Castro, Manuel

214

MRC992002215920010

Posto base subgrupo C2 (Baio)

MR

Oficina de Baio

Servizos periféricos

Zas

C2

12

225

***0751**

Giráldez Carracedo, Ana

253

PRC991000036001011

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

226

***8920**

González Iglesias, Lourdes

153

PRC080000015770013

Posto base subgrupo C2

FC

D.X. de Avaliación e Reforma Administrativa

Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa

Santiago de Compostela

C2

12

227

***7507**

Rodríguez Escribano, Felipe

31

EDC991000036001017

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

228

***0256**

Aguín Iglesias, Rebeca

32

EDC991000036001018

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

229

***7923**

González Castro, José Antonio

179

MAC991000036001043

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

230

***3312**

Vázquez Núñez, María Luisa

159

IVA100000015770069

Posto base subgrupo C2

IV

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

C2

12

231

***4631**

Martínez Hervés, Alicia

111

EIO291000015001024

Posto base subgrupo C2

EM

Centro Territorial do Issga na Coruña

Servizos periféricos-Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

A Coruña

C2

12

232

***2697**

Martínez Abastida, Eva María

296

SAC020000315770056

Posto base subgrupo C2

SA

S.X. de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

233

***4263**

Fernández Menéndez, Beatriz

226

MRC995019036001014

Posto base subgrupo C2

MR

Distrito Forestal: XIX-Caldas-O Salnés

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

234

***3674**

Devesa Rarís, Víctor Hugo

265

PSC050000015770059

Posto base subgrupo C2

PS

D.X. de Maiores e Persoas con Discapacidade

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

C2

12

235

***9797**

Míguez de Francisco, Manuel

137

FCA291000036001035

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación de Pontevedra

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Pontevedra

C2

12

236

***4700**

Eiras Díaz, Jenifer

107

EIC992090227001032

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Lugo-Sur

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

237

***6008**

Suárez-Noguerol Calvet, Sandra Noemí

168

MAA010000115770011

Auxiliar administrativo/a

IV

S.X. de Xestión do Dominio Público Hidráulico

Augas de Galicia

Santiago de Compostela

C2

12

238

***0690**

Matesanz Salgado, María de los Ángeles

138

FCA291000036001036

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación de Pontevedra

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Pontevedra

C2

12

239

***7169**

Blanco Calviño, Alba

77

EI2010000015770055

Posto base subgrupo C2

EM

S.X. Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

240

***8425**

Forneas Rey, Francisco José

203

MRC050010127001049

Posto base subgrupo C2

MR

Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia (Lugo)

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Lugo

C2

12

241

***7227**

Chan Nieto, Laura

239

PRC040000015770010

Posto base subgrupo C2

PR

D.X. de Administración Local

Dirección Xeral de Administración Local

Santiago de Compostela

C2

12

242

***1482**

Prado Croas, María del Carmen

23

EDC991000027001519

Posto base subgrupo C2

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

243

***4904**

Taboada Otero, Uxía

264

PSC020000015770061

Posto base subgrupo C2

PS

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

244

***8451**

Fernández Rodríguez, Pablo

135

FCA291000032001032

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación de Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

C2

12

245

***8455**

García Lorenzo, Sabela

304

SAC991000015001028

Posto base subgrupo C2

SA

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

246

***6756**

Saa Pazo, Clemente

281

PSC993010315770051

Posto base subgrupo C2

PS

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

12

247

***8568**

Álvarez Caamaño, Jessica

270

PSC991000015001120

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

248

***4596**

Fernández Díaz, Mónica

71

EIC991000027001041

Posto base subgrupo C2

EI

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

249

***3520**

Vila Vázquez, Rubén José

180

MAC991000036001063

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

250

***7491**

Pérez Fernández, Sarai

245

PRC991000015001029

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

251

***0329**

Curras González, María Dolores

289

PX5991000027001008

Posto base subgrupo C2

PX

Gabinete Territorial de Lugo

Gabinetes Xurídicos-Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

Lugo

C2

12

252

***3516**

Veloso Pérez, Roi

181

MAC991000036001064

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

253

***0358**

Mourelle Schusselin, Stefani

160

IVA191000015001036

Posto base subgrupo C2

IV

Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas da Coruña

Axencia Galega de Infraestruturas (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

254

***8850**

Loureda González, María del Rocío

94

EIC992090115001014

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego A Coruña-Monelos

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

255

***8828**

Losada Vidal, Álvaro

220

MRC992010332240020

Posto base subgrupo C2 (Celanova)

MR

Oficina de Celanova

Servizos periféricos

Celanova

C2

12

256

***5312**

Pereira Fernández, Sandra María

325

SAC991010236001018

Posto base subgrupo C2

SA

Inspección Sanitaria (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

257

***9717**

Fernández González, Patricia

286

PSC994080132230007

Posto base subgrupo C2

PS

Residencia de Maiores (Castro Caldelas)

Servizos periféricos

Castro Caldelas

C2

12

258

***5720**

Becerra López, Ángel David

68

EDC995010127001015

Posto base subgrupo C2

ED

Biblioteca de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

Xornada mañá ou tarde

259

***9921**

Bouza Rodríguez, Carlos

241

PRC991000015001021

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

260

***7405**

Manzano Pérez, Alejandra

254

PRC991000036001013

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

261

***4327**

García Méndez, María Dolores

231

PEC991000027650007

Auxiliar Información á Cidadanía

PE

Xefatura Territorial de Lugo (Celeiro)

Servizos periféricos

Viveiro

C2

12

262

***8893**

Rama Varela, Lorena

38

EDC994010315190001

Auxiliar administrativo/a

ED

CEIP Bergantiños (Carballo)

Servizos periféricos

Carballo

C2

14

263

***3649**

Lobeiras Seijo, Ángela María

182

MAK100000015770070

Auxiliar administrativo/a

MA

D.X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

Santiago de Compostela

C2

12

264

***7391**

Beiro Figueira, Jessica María

242

PRC991000015001025

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

265

***0613**

Fontao García, Ana

183

MAK100000015770071

Auxiliar administrativo/a

MA

D.X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

Santiago de Compostela

C2

12

266

***3276**

Taboada Camba, Isaac

284

PSC994080115570074

Posto base subgrupo C2

PS

Residencia Asistida de Maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

C2

12

267

***9743**

Río Friol, Romina María

120

FCA291000015001029

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación da Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

268

***2058**

Losada Acero, María Goretti

84

EIC991000015001043

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

269

***7081**

Abalde González, Jorge Javier

268

PSC991000015001080

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

270

***0595**

Martínez Villate, Daniel

169

MAA992000015770013

Auxiliar administrativo/a

IV

Demarcación Galicia-Centro (Santiago de Compostela)

Augas de Galicia (servizos periféricos)

Santiago de Compostela

C2

12

271

***9127**

Romagnoli Gil, María del Sol

80

EI5020000015770031

Posto base subgrupo C2

EM

D.X. de Orientación e Promoción Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

C2

12

272

***1910**

Calo Jabois, Beatriz

185

MAK100000015770079

Auxiliar administrativo/a

MA

D.X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

Santiago de Compostela

C2

12

273

***6367**

González Díaz, María Loreto

248

PRC991000027001014

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

274

***6126**

Gesteira Cardoso, Marta

298

SAC030000015770011

Posto base subgrupo C2

SA

Dirección Xeral de Saúde Pública

Dirección Xeral de Saúde Pública

Santiago de Compostela

C2

12

275

***6571**

Goberna Otero, Ángel

186

MAK100000015770080

Auxiliar administrativo/a

MA

D.X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

Santiago de Compostela

C2

12

276

***4856**

Eguren García, Olalla

326

SAS020000015770018

Posto base subgrupo C2

SA

Xerencia do Servizo Galego de Saúde

Xerencia do Servizo Galego de Saúde

Santiago de Compostela

C2

12

277

***0046**

Juncal Froján, Evaristo

170

MAA992000015770014

Auxiliar administrativo/a

IV

Demarcación Galicia-Centro (Santiago de Compostela)

Augas de Galicia (servizos periféricos)

Santiago de Compostela

C2

12

278

***2769**

Soto Fernández, Luis Ángel

305

SAC991000015001032

Posto base subgrupo C2

SA

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

279

***1617**

Gil Vázquez, Rubén

297

SAC020000515770020

Posto base subgrupo C2 (Tarxeta Sanitaria)

SA

S.X. de Planificación Sanitaria e Aseguramento

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

280

***6162**

López García, Sonia

299

SAC030000015770015

Posto base subgrupo C2

SA

Dirección Xeral de Saúde Pública

Dirección Xeral de Saúde Pública

Santiago de Compostela

C2

12

281

***1972**

Cribeiro Malvido, Aurea

301

SAC030000015770023

Posto base subgrupo C2

SA

Dirección Xeral de Saúde Pública

Dirección Xeral de Saúde Pública

Santiago de Compostela

C2

12

282

***6466**

Martín Oreiro, Lorena

280

PSC993010315770050

Posto base subgrupo C2

PS

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

12

283

***5587**

Seguín Outeiriño, Leticia

321

SAC991010215770011

Posto base subgrupo C2

SA

Inspección Sanitaria (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

12

284

***9054**

López Castro, David

249

PRC991000027001018

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

285

***2949**

Portela Leiro, Bruno

327

SAS040000015770017

Posto base subgrupo C2

SA

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Santiago de Compostela

C2

12

286

***3127**

Santoalla Lorenzo, Ruth

243

PRC991000015001026

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

287

***7016**

González del Río, Laura

302

SAC030000015770024

Posto base subgrupo C2

SA

Dirección Xeral de Saúde Pública

Dirección Xeral de Saúde Pública

Santiago de Compostela

C2

12

288

***7377**

Fernández Pérez, Guadalupe

121

FCA291000015001031

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación da Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

289

***2557**

Domínguez Carballo, María Teresa

97

EIC992090115580003

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Ordes

Servizos periféricos

Ordes

C2

12

290

***7461**

Díaz Justo, Antía

328

SAS040000015770019

Posto base subgrupo C2

SA

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Santiago de Compostela

C2

12

291

***3997**

Fernández Losada, Ángela

162

IVC991000015001045

Posto base subgrupo C2

IV

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

292

***4870**

Roel Agrelo, Lorena

322

SAC991010215770013

Posto base subgrupo C2

SA

Inspección Sanitaria (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

12

293

***4235**

Pérez Taboada, Mirian

267

PSC991000015001078

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

294

***1359**

Arnoso Fernández, Sandra

163

IVC991000015001047

Posto base subgrupo C2

IV

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

295

***8243**

García Fabello, Daniel

48

EDC994030132620001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Xermán Ancochea Quevedo (A Pobra de Trives)

Servizos periféricos

A Pobra de Trives

C2

14

296

***6798**

Roibal Vales, Enrique

85

EIC991000015001048

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

297

***7916**

Martínez Couce, Silvia

244

PRC991000015001028

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

298

***4862**

Rama Uruburu, Rocío

217

MRC992004615550012

Posto base subgrupo C2 (Negreira)

MR

Oficina de Negreira

Servizos periféricos

Negreira

C2

12

299

***0186**

Pazos Rodríguez, Vanesa

86

EIC991000015001051

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

300

***6162**

Iglesias Lores, José Ramón

230

PEC991000015001025

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

301

***4327**

Pedreira Casas, Patricio

122

FCA291000015001033

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación da Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

302

***4502**

Pérez Farto, Marta

95

EIC992090115001015

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego A Coruña-Monelos

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

303

***4595**

Gómez Cerreda, María Montserrat

46

EDC994030115450002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES de Melide

Servizos periféricos

Melide

C2

14

304

***6618**

Armesto Fernández, Monserrat

250

PRC991000027001021

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

305

***5659**

Puente Blanco, Alberto

130

FCA291000027001020

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación de Lugo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Lugo

C2

12

306

***4704**

Cendán Teijeiro, César

272

PSC991000015001466

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

307

***6117**

Miranda López, Rocío

273

PSC991000027001083

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

308

***1727**

Novas Garrido, María Isabel

269

PSC991000015001103

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

309

***5380**

Castro Martínez, Pablo

106

EIC992090215001017

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego A Coruña-Centro

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

310

***4242**

López López, Lorena

108

EIC992090315001013

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Tornos (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

311

***3686**

García Pérez, Noe

123

FCA291000015001034

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación da Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

312

***8064**

Franesqui Fernández, Eva María

109

EIC992090315001020

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Tornos (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

313

***4169**

Fraga Romero, Verónica

271

PSC991000015001465

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

314

***8769**

López Rodríguez, Manuel

216

MRC992003715600005

Posto base subgrupo C2 (Ortigueira)

MR

Oficina de Ortigueira

Servizos periféricos

Ortigueira

C2

12

315

***2164**

Amorín Gallego, María de los Ángeles

110

EIC992090315001040

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Tornos (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

316

***5541**

Fernández Díaz, Marcos Joaquín

285

PSC994080132001029

Posto base subgrupo C2

PS

Residencia de Maiores Nª Sª dos Miragres (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

317

***0535**

Casal García, Paula

311

SAC991000215001022

Posto base subgrupo C2 (Tarxeta Sanitaria)

SA

Servizo de Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

318

***3537**

Carro Mariño, Alejandro

124

FCA291000015001038

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación da Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

319

***9074**

Crespo Castro, Alexandre

128

FCA291000015001047

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación da Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12