Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 46 Martes, 7 de marzo de 2023 Páx. 16572

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2023 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 23 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos, para os anos 2022 e 2023, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN417Y).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa, o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección

RESOLVE:

1. Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 23 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos, para os anos 2022 e 2023, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que figuran como anexo a esta resolución.

2. As axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industrial e servizos obxecto destas bases están suxeitas ás condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (Regulamento xeral de exención por categorías) publicado no DOUE L 187, do 26 de xuño de 2014. A presente convocatoria refírese ás axudas que aparecen definidas no capítulo III, sección 7, artigo 38. Axudas ao investimento destinadas a medidas de eficiencia enerxética. O citado Regulamento 651/2014, no artigo 1.3.b), establece que este non se aplicará ás axudas concedidas no sector da produción agrícola primaria coa excepción, entre outras, das axudas para a protección do ambiente.

Santiago de Compostela, 24 de febreiro de 2023

Pablo Fernández Vila
Director da Axencia Instituto Energético de Galicia

ANEXO I

Subvencións concedidas

Finalidade: subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos para os anos 2022 e 2023.

Aplicación orzamentaria: estas axudas fináncianse con cargo á aplicación orzamentaria 06.A3.733A.770.0, cun orzamento de 5.900.000,00 €.

Beneficiarios das axudas concedidas:

As subvencións concedidas aparecen ordenadas pola data e hora de presentación da solicitude de axuda.

I.1. Proxectos de aforro e eficiencia enerxética en pemes do sector industrial (PAEI-Peme).

Código do expediente

Persoa ou entidade solicitante

Axuda resolución concesión (€)

Data e hora de presentación

IN417Y-22A60

Maquinaria y Colaboraciones, S.L.

149.300,80

2.6.2022, 16.55.05.91

IN417Y-22A197

Grupo Ingemar, S.L.

245.927,25

3.10.2022, 14.00.43.07

IN417Y-22A215

Lavamar, S.A.

239.250,00

3.10.2022, 14.39.45.92

IN417Y-22A224

Lavamar, S.A.

19.717,50

3.10.2022, 15.25.27.11

IN417Y-22A219

Lavamar, S.A.

63.250,00

3.10.2022, 15.40.09.92

IN417Y-22A225

Minera de Rocas, S.L.U.

37.730,00

3.10.2022, 15.50.46.85

IN417Y-22A174

Kauman, S.A.

12.024,00

3.10.2022, 17.40.25.07

IN417Y-22A217

Mármoles y Granitos Bergantiños, S.L.

7.420,18

3.10.2022, 18.16.39.50

IN417Y-22A108

Marathon Diamond Tool, S.L.

7.037,25

5.8.2022, 12.58.13.89

IN417Y-22A103

Grafoplas del Noroeste, S.A.

5.634,00

5.8.2022, 20.11.27.31

IN417Y-22A7

Lacados de Galicia, S.L.

19.580,00

6.5.2022, 11.41.05.47

IN417Y-22A67

Minera de Rocas, S.L.U.

144.375,00

10.6.2022, 15.17.02.37

IN417Y-22A114

Herramientas Sharp, S.L.

5.318,84

11.8.2022, 10.03.51.93

IN417Y-22A70

Minera de Rocas, S.L.U.

89.925,00

16.6.2022, 12.58.25.63

IN417Y-22A39

Dimalnox, S.L.

199.588,50

18.5.2022, 09.27.10.42

IN417Y-22A38

Dimalnox, S.L.

396.900,00

19.5.2022, 11.27.23.53

IN417Y-22A42

Kalekoi, S.L.

3.587,88

19.5.2022, 11.29.04.52

IN417Y-22A43

Magnesitas de Rubián, S.A.

25.708,50

19.5.2022, 17.23.45.92

IN417Y-22A90

Blokdegal, S.A.

13.585,00

21.7.2022, 19.13.19.40

IN417Y-22A96

Blokdegal, S.A.

245.850,00

21.7.2022, 20.03.35.39

IN417Y-22A97

Blokdegal, S.A.

15.606,25

21.7.2022, 20.37.33.82

IN417Y-22A153

Dubraseda, S.L.

5.912,50

21.9.2022, 13.57.31.53

IN417Y-22A141

Hispaplasti, S.A.U.

6.613,23

23.9.2022, 09.44.06.98

IN417Y-22A48

Grupimar, S.L.U.

175.500,00

27.5.2022, 14.20.12.43

IN417Y-22A170

Selmark

22.877,82

27.9.2022, 12.37.53.00

IN417Y-22A85

PMA Nutrigas, S.A.

18.807,25

29.7.2022, 09.17.23.50

IN417Y-22A175

Agencia Gráfica Gallega, S.L.U.

4.642,00

29.9.2022, 10.15.19.90

IN417Y-22A155

Formas Inoxman, S.L.

42.975,00

29.9.2022, 15.15.19.31

IN417Y-22A189

Lago Aves Huevos y Caza, S.A.

110.966,39

29.9.2022, 17.21.22.24

IN417Y-22A191

Vidrieras Compostela, S.L.

3.850,00

30.9.2022, 09.56.15.35

IN417Y-22A190

Utingal, S.L.

5.400,00

30.9.2022, 10.28.19.39

IN417Y-22A199

Maderas Gay, S.L.U.

4.851,00

30.9.2022, 14.35.24.06

IN417Y-22A198

Dubraseda, S.L.

17.325,00

30.9.2022, 14.55.37.29

IN417Y-22A57

Betanzos HB, S.L.

47.480,40

31.5.2022, 11.26.54.00

IN417Y-22A118

Grafoplas del Noroeste, S.A.

7.591,50

31.8.2022, 11.49.20.00

I.2. Proxectos de aforro e eficiencia enerxética en grandes empresas do sector industrial (PAEI-Grande empresa).

Código do expediente

Persoa ou entidade solicitante

Axuda resolución concesión (€)

Data e hora de presentación

IN417Y-22A59

Industrias del Tablero, S.A.-Intasa

24.612,70

2.6.2022, 18.56.10.51

IN417Y-22A213

Unidad de Vehículos Industriales, S.A.

10.666,21

3.10.2022, 23.55.23.36

IN417Y-22A88

Industrias del Tablero, S.A.-Intasa

56.000,00

5.7.2022, 18.48.35.22

IN417Y-22A106

Pasek Minerales, S.A.U.

3.839,50

8.8.2022, 13.00.51.50

IN417Y-22A40

Industrias del Tablero, S.A.-Intasa

159.302,85

13.5.2022, 14.51.38.54

IN417Y-22A137

Leche de Galicia, S.L.U.

20.156,75

13.9.2022, 10.42.22.78

IN417Y-22A11

Industrias del Tablero, S.A.-Intasa

147.000,00

19.4.2022, 15.12.23.05

IN417Y-22A24

Citic Hic Gándara Censa, S.A.U.

203.905,27

22.4.2022, 13.06.06.10

IN417Y-22A78

Citic Hic Gándara Censa, S.A.U.

21.850,47

22.7.2022, 09.58.01.98

IN417Y-22A52

Gráficas Salnés, S.L.

1.435,35

26.5.2022, 16.45.26.29

IN417Y-22A44

Foresa Industrias Químicas del Noroeste, S.A.U.

6.380,48

26.7.2022, 11.17.38.79

IN417Y-22A157

Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.U.

12.157,95

29.9.2022, 10.03.07.64

IN417Y-22A146

Financiera Maderera, S.A.

74.883,62

29.9.2022, 16.00.50.41

IN417Y-22A147

Financiera Maderera, S.A.

182.995,36

29.9.2022, 16.02.51.12

IN417Y-22A148

Financiera Maderera, S.A.

11.377,34

29.9.2022, 16.13.21.82

IN417Y-22A83

Financiera Maderera, S.A.

500.000,00

30.6.2022, 10.38.32.40

IN417Y-22A109

Megatech Industries Orense, S.L.U.

14.262,50

30.8.2022, 14.39.28.13

IN417Y-22A151

Alumisel, S.A.U.

27.135,50

30.9.2022, 13.09.38.83

IN417Y-22A200

Tableros Hispanos, S.L.U.

500.000,00

30.9.2022, 16.33.48.19

I.3. Proxectos de aforro e eficiencia enerxética en pemes do sector servizos (PAES-Peme).

Código do expediente

Persoa ou entidade solicitante

Axuda resolución concesión (€)

Data e hora de presentación

IN417Y-22A186

Truma Ourense Sociedad Civil Profesional

741,12

1.10.2022, 21.10.00.18

IN417Y-22A210

CB Hernández Pérez

18.864,26

2.10.2022, 23.23.59.86

IN417Y-22A184

Previsonor, S.L.

5.024,25

3.10.2022, 11.27.16.91

IN417Y-22A192

Doral Residencias Gestión

6.941,13

3.10.2022, 14.10.09.18

IN417Y-22A218

Carnes y Embutidos González Estalote, S.L.

41.287,95

3.10.2022, 14.15.31.16

IN417Y-22A180

IP Ingeniería de Producción, S.L.

5.194,42

3.10.2022, 14.30.50.34

IN417Y-22A222

Amares Mariña, S.L.

3.232,35

3.10.2022, 15.17.50.92

IN417Y-22A214

Carnes y Embutidos González Estalote, S.L.

32.823,90

3.10.2022, 17.27.29.92

IN417Y-22A226

Convento de Mercedarias del Sagrado Corazón

16.851,45

3.10.2022, 19.15.18.51

IN417Y-22A36

Espher Hogar, S.L.U.

30.004,70

9.5.2022, 18.09.28.48

IN417Y-22A139

Supermercados Arousa, S.L.U.

12.606,00

14.9.2022, 17.10.57.53

IN417Y-22A1

Alfonso Leiro, S.L.

12.002,65

19.4.2022, 09.27.24.29

IN417Y-22A94

Creative Global Business, S.L.

79.968,36

19.7.2022, 14.23.15.69

IN417Y-22A117

Talleres Fernández García, S.L.

5.187,50

19.8.2022, 11.19.34.63

IN417Y-22A15

Colegio Plurilingüe La Inmaculada

3.650,94

20.4.2022, 13.49.15.10

IN417Y-22A14

Inergeo, S.L.

8.634,55

20.4.2022, 13.52.30.94

IN417Y-22A143

Autopista Central Gallega, C.E.S.A.

64.155,95

20.9.2022, 11.22.55.96

IN417Y-22A19

Creative Global Business, S.L.

141.003,89

21.4.2022, 09.55.51.24

IN417Y-22A76

Alimentos Cruces, S.L.

26.791,60

22.6.2022, 18.59.56.34

IN417Y-22A49

Meldis Alimentación, S.L.

12.650,00

26.5.2022, 12.47.16.92

IN417Y-22A53

Creative Global Business, S.L.

86.908,91

27.5.2022, 13.23.27.13

IN417Y-22A25

Angela Aira Lago

5.718,90

29.4.2022, 13.54.26.57

IN417Y-22A181

Talleres Cholo, S.L.

6.380,23

29.9.2022, 13.08.51.79

IN417Y-22A154

DLM Enterprise, S.L.U.

5.040,75

30.9.2022, 10.52.37.57

IN417Y-22A195

Meldis Alimentación, S.L.

11.277,75

30.9.2022, 13.20.10.01

IN417Y-22A193

Jomi Supermercado, S.L.

6.629,22

30.9.2022, 17.09.07.81

I.4. Proxectos de aforro e eficiencia enerxética en grandes empresas do sector servizos (PAES-Grande empresa).

Código do expediente

Persoa ou entidade solicitante

Axuda resolución concesión (€)

Data e hora de presentación

IN417Y-22A176

Mercartabria, S.L.U.

3.256,96

1.10.2022, 17.56.26.46

IN417Y-22A140

Vithas Hospitales, S.L.

41.325,72

28.9.2022, 09.58.33.88

IN417Y-22A173

Inturasa Pérez Rumbao, S.A.

2.800,00

28.9.2022, 16.20.58.85