Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 91 Venres, 12 de maio de 2023 Páx. 29608

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2023 pola que se publican as subvencións concedidas do 1 de xaneiro ao 30 de abril de 2023 ao abeiro da Orde do 30 de marzo de 2022, pola que se convocan subvencións para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas prestadoras de servizos de transporte por estrada, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, no marco do compoñente 1 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2022, 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF318B, IF318C, IF318D, IF318E e IF318F).

Primeiro. No Diario Oficial de Galicia nº 64, do 1 de abril de 2022, publicouse a Orde do 30 de marzo de 2022 pola que se convocan subvencións para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas prestadoras de servizos de transporte por estrada, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, no marco do compoñente 1 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2022, 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF318B, IF318C, IF318D, IF318E e IF318F).

Segundo. O crédito existente para a concesión das axudas previstas na dita orde foi ampliado mediante a Orde do 9 de xaneiro de 2023, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (DOG nº 10, do 16 de xaneiro).

En cumprimento do artigo 27, punto 1, da Orde do 30 de marzo de 2022, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade debe dar publicidade no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria mediante a relación de beneficiarios e importe da axuda outorgado. Con todo, cando os importes das subvencións concedidas, individualmente consideradas, sexan de contía inferior a 3.000,00 euros, non será necesaria a publicación no Diario Oficial de Galicia, que será substituída pola publicación das subvencións concedidas na páxina web da Consellería (https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/recursos/axudas-subvencions).

Mediante a Resolución do director xeral de Mobilidade do 1 de marzo de 2023 publicáronse as axudas concedidas ata o 31 de decembro de 2022 (DOG nº 48, do 9 de marzo).

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

Publicar como anexo as subvencións concedidas desde o 1 de xaneiro de 2023 ata o 30 de abril de 2023 para o achatarramento de vehículos, adquisición de vehículos de enerxías alternativas baixas en carbono, retrofit ou modificación da forma de propulsión de vehículos, implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos e adquisición de semirremolques para autoestradas ferroviarias.

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2023

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade
P.D. (DA primeira da Orde do 30.3.2022; DOG nº 64, do 1 de abril)
Ignacio Maestro Saavedra
Director xeral de Mobilidade

ANEXO

Subvencións concedidas desde o 1 de xaneiro de 2023 ata o 30 de abril de 2023 para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas prestadoras de servizos de transporte por estrada, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, no marco do compoñente 1 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2022, 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF318B, IF318C, IF318D, IF318E e IF318F)

A seguir indícanse os importes totais outorgados ou con renuncia por solicitude, identificada a través do seu código de expediente por motivos de transparencia e para asegurar a identificación e seguimento dela.

Actuación de achatarramento de vehículos (código de procedemento IF318B):

Código do expediente

NIF

Beneficiario

Importe concedido

Importe da renuncia

1

IF318B_2022-0309

B32229502

Transportes Jesús Rodríguez Novoa, S.L.

10.000,00 €

-

2

IF318B_2022-0311

***1475**

Manuel López Mazaira

10.000,00 €

-

3

IF318B_2022-0312

***4426**

Antonio López García

10.000,00 €

-

4

IF318B_2022-0313

B27353564

Trans Sopriga, S.L.

80.000,00 €

-

5

IF318B_2022-0273

***6585**

Jorge López Rodríguez

-

20.000,00 €

Total

110.000,00 €

20.000,00 €

Actuación de adquisición de vehículos de enerxías alternativas baixas en carbono (código de procedemento IF318C):

Código do expediente

NIF

Beneficiario

Importe concedido

Importe da renuncia

1

IF318C_2022-0028

B15154883

Transportes Cotelo, S.L.

60.000,00 €

-

2

IF318C_2022-0029

B15557382

Autocares Bustelo, S.L.

60.000,00 €

-

3

IF318C_2022-0030

B15652464

Facal Bus, S.L.

60.000,00 €

-

4

IF318C_2022-0031

B15012834

Empresa Seoane, S.L.

60.000,00 €

-

Total

240.000,00 €

-

Actuación de implantación de infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos (código de procedemento IF318E):

Código do expediente

NIF

Beneficiario

Importe concedido

Importe da perda do dereito

1

IF318E_2022-01

A15066814

Empresa Gilsanz, S.A.

-

40.000,00 €

Total

-

40.000,00 €

No relativo ás actividades de retrofit ou modificación da forma de propulsión de vehículos (código de procedemento IF318D) e de adquisición de semirremolques para autoestradas ferroviarias (IF318F), non foron concedidas axudas para estas actuacións ata o momento.