Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 92 Luns, 15 de maio de 2023 Páx. 30009

IV. Oposicións e concursos

Axencia de Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2023 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso nas categorías de profesor/a de hixiene, dietética e nutrición (grupo I) e profesor/a do departamento de servizos (grupo II).

Mediante a Resolución do 28 de decembro de 2022, a directora da Axencia Turismo de Galicia convocou o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso nas categorías de profesor/a de hixiene, dietética e nutrición (grupo I) e profesor/a do departamento de servizos (grupo II).

A epígrafe IV.I da dita resolución dispón que o tribunal cualificador do proceso selectivo será nomeado mediante resolución da Dirección da Axencia Turismo de Galicia que se publicará no DOG. Así mesmo, establece que a súa composición virá determinada polo previsto no artigo 59 da LEPG, no artigo 60 do TRLEBEP e no artigo 48 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, e no Decreto 95/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Dirección Xeral da Función Pública clasificou e autorizou o número máximo de integrantes e de sesións do tribunal cualificador da Axencia Turismo de Galicia, de conformidade co previsto no artigo 26 do Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón de servizo ao persoal con destino na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Tendo en conta o anterior,

RESOLVO:

Nomear como membros do tribunal cualificador do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso nas categorías de profesor/a de hixiene, dietética e nutrición (grupo I) e profesor/a do departamento de servizos (grupo II) da Axencia Turismo de Galicia, as seguintes persoas:

– Presidencia:

Antonio Casas Calviño, persoal funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Amparo Pousada Soliño (suplente), persoal funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

– Secretaría:

José Carlos Fernández-Barja Martínez, persoal funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Patricia Roiloa Rodríguez (suplente), persoal funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

– Vogais:

Cristina Asunción Fente Sampayo, catedrática da área de coñecemento de Nutrición e Bromatoloxía, do Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía, na USC.

Ana Lestido Reboiras, persoal funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Beatriz Vázquez Belda, profesora titular da área de coñecemento de Nutrición e Bromatoloxía, do Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía, na USC.

Patricia García Antelo, persoal funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Guillermo Carlos Otero Piñeyro-Maseda, persoal funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2023

Mª Nava Castro Domínguez
Directora da Axencia Turismo de Galicia