Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Xoves, 8 de xuño de 2023 Páx. 35442

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2023 pola que se adxudican as axudas convocadas pola Orde do 21 de novembro de 2022 destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2023, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

Mediante a Orde do 21 de novembro de 2022 (DOG do 9 de xaneiro de 2023), aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2023, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

De acordo co establecido no artigo 10 das bases da convocatoria, do 13 ao 26 de abril de 2023, expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación. Durante ese mesmo prazo, as persoas interesadas puideron emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada e achegando, se for o caso, a documentación necesaria.

Transcorrido ese prazo, as solicitudes admitidas foron examinadas pola Comisión Avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 13 das bases da convocatoria, e atendendo ao informe proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlle as axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2023, co obxecto de coñecer a lingua dese país, ao alumnado universitario que se relaciona na listaxe de concedidas no anexo desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Para os efectos de cobramento, as persoas que figuran na listaxe de concedidas presentarán, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada, o certificado de asistencia ao curso obxecto da axuda.

O certificado deberá especificar o lugar onde se realizou, as datas de realización, a duración do curso (mínimo tres semanas, excluídas as datas da viaxe) e o número de horas lectivas (mínimo 60 horas lectivas). No caso de estar en lingua estranxeira deberá traducirse para algunha das linguas oficiais desta comunidade autónoma.

O prazo para presentar a dita documentación será desde a finalización do curso ata o día 12 de setembro de 2023.

Artigo 2

Denegarlle as ditas axudas ao alumnado universitario que se relaciona no anexo desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2023

Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022; DOG nº 151, do 9 de agosto)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO

Listaxe de axudas concedidas

Nº expediente

Solicitante

NIF

Univ.

País

Importe

ED416A-2023-00000026-00

Abelenda Calvo Brais

***9462**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000077-00

Agis Leiro Sara

***6298**

UVigo

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000094-00

Aguado Santiago José Antonio

***7094**

USC

Alemaña

1.000 €

ED416A-2023-00000031-00

Aguado Santiago Julia

***7094**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000142-00

Albela Comesaña Lara

***9051**

UVigo

Italia

1.000 €

ED416A-2023-00000061-00

Alonso Pérez Gabriel

***5936**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000188-00

Álvarez Iglesias César

***4251**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000115-00

Ansín Gómez Martín

***9243**

UVigo

Francia

1.000 €

ED416A-2023-00000038-00

Ara Solla Sabela

***7885**

UVigo

Italia

1.000 €

ED416A-2023-00000090-00

Aragundi Triñanes Moraima

***9724**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000178-00

Arangüena Laffon Jaime

***1463**

UDC

Francia

1.000 €

ED416A-2023-00000167-00

Arias García Daniel

***8493**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000095-00

Arias Gómez Alba

***4282**

USC

Francia

1.000 €

ED416A-2023-00000091-00

Asenjo Cabaleiro Andrea

***9974**

UVigo

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000068-00

Asensio Bande Alicia

***9179**

USC

Francia

1.000 €

ED416A-2023-00000014-00

Balsa Quinteiro Noelia

***6985**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000191-00

Baltasar Montes Paula

***4317**

UVigo

Portugal

1.000 €

ED416A-2023-00000032-00

Berzal González Iago

***4875**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000088-00

Blanco Hernández Maikel

***6917**

UVigo

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000116-00

Boado Fernández Juan Luis

***2421**

USC

Alemaña

1.000 €

ED416A-2023-00000117-00

Boado Fernández Miguel Ángel

***2421**

USC

Alemaña

1.000 €

ED416A-2023-00000103-00

Botana Álvarez Nicolau

***4702**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000106-00

Brianes Bóveda Martín

***2956**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000072-00

Budiño Carril Lucía

***2803**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000132-00

Calahuche Garrido Ainoa

***7854**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000209-00

Calviño Rosales Vicente Heraclio

***8920**

UDC

Portugal

1.000 €

ED416A-2023-00000044-00

Campos Gómez Raquel

***5996**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000183-00

Canoura Quirce Lucía

***9222**

USC

Francia

1.000 €

ED416A-2023-00000177-00

Cañizares Silva Natalia

***7664**

USC

Austria

1.000 €

ED416A-2023-00000089-00

Carrera Blanco Andrea

***7520**

UVigo

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000154-00

Castro González Rubén

***3295**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000057-00

Collazo Rial Xiana

***2944**

USC

Italia

1.000 €

ED416A-2023-00000008-00

Costas Lorenzo Sara

***4407**

UDC

Francia

1.000 €

ED416A-2023-00000127-00

Cruz Nagy Antonio Luciano

***1497**

UDC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000019-00

Dans Pérez Carlota

***7220**

UDC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000128-00

De las Llanderas Fornos Laura

***1720**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000082-00

Domínguez Castro María

***6314**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000092-00

Domínguez Míguez Victoria

***5996**

USC

Italia

1.000 €

ED416A-2023-00000114-00

Faraldo Moral Paula

***9578**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000149-00

Fariñas Ameijeiras Natalia

***5997**

USC

Francia

1.000 €

ED416A-2023-00000056-00

Fernández Canosa Mar

***3201**

UDC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000040-00

Fernández Chorén Samuel

***9116**

USC

Portugal

1.000 €

ED416A-2023-00000015-00

Fernández López Rodrigo

***8341**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000009-00

Fernández Martínez Blanca Lifang

***1553**

UDC

Italia

1.000 €

ED416A-2023-00000075-00

Fernández Pardo Laura

***7989**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000196-00

Fernández Rivas Estela

***8299**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000073-00

Fernández Vicente Aldara

***5771**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000113-00

Ferro Trashorras Lara

***2150**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000098-00

Fortes Loredo Pablo Agustín

***7509**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000186-00

Franco Barbeito Marta

***5831**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000064-00

Freijo Cancio María

***8418**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000043-00

Fustes Santos Uxía

***9596**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000182-00

Gallardo García Sabela

***1487**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000107-00

García Álvarez Paula

***8020**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000171-00

García Bernárdez Manuel

***1854**

UDC

Francia

1.000 €

ED416A-2023-00000198-00

García Lagoa Pablo

***0868**

UDC

Francia

1.000 €

ED416A-2023-00000059-00

Gil Torres Artur

***2980**

UDC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000102-00

Gómez López Brais

***0051**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000022-00

Gómez Pardo Iria

***7136**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000133-00

González Alonso Carlota

***8399**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000111-00

González Bacelo Roi

***8091**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000085-00

González Fernández Valle

***9734**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000205-00

González Ventura Diego

***0577**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000125-00

González-Criado Leyra Celia

***8906**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000213-00

Graíño Lens Anabel

***8960**

USC

Italia

1.000 €

ED416A-2023-00000065-00

Grinspun Manuel Alejandro

***6245**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000017-00

Guerra Franco Kira

***2802**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000010-00

Heras Pérez Mariña

***3240**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000049-00

Hnyp Diana

***0290**

UVigo

Alemaña

1.000 €

ED416A-2023-00000137-00

Huertas Gómez Cristina

***0687**

USC

Italia

1.000 €

ED416A-2023-00000045-00

Iglesias Buján Laura

***8902**

UDC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000159-00

Iglesias Molares Alejandra

***8976**

USC

Francia

1.000 €

ED416A-2023-00000158-00

Iglesias Molares Sofía

***8976**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000122-00

Iglesias Rodríguez Sara

***1238**

USC

Italia

1.000 €

ED416A-2023-00000042-00

Iglesias Vilela Lucía

***0910**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000081-00

Jácome Ferrer Irene

***6269**

UDC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000189-00

Jiménez Canabal Sofía

***0176**

USC

Francia

1.000 €

ED416A-2023-00000190-00

Lemos Conde Lorena

***6556**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000096-00

Lesmes Moya Juan Felipe

***4997**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000025-00

López Laudenbach Nina

***3963**

UDC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000086-00

López Muñoz Pablo

***5498**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000023-00

Lorenzo Conde Enrique

***4048**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000062-00

Lourido Regueira Irene

***1064**

UVigo

Alemaña

1.000 €

ED416A-2023-00000175-00

Magariños Barros Inés

***2725**

UDC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000151-00

Maneiro Dios Amanda

***8746**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000028-00

Marcos Romero Nuria

***9900**

UDC

Italia

1.000 €

ED416A-2023-00000155-00

Mariño Calviño Lucía

***7769**

UDC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000150-00

Martínez García Carlota

***3355**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000078-00

Martínez Padín Sofía

***2853**

USC

Alemaña

1.000 €

ED416A-2023-00000120-00

Martínez Rodríguez Marco

***6302**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000180-00

Maside Macías Antía

***2559**

UDC

Italia

1.000 €

ED416A-2023-00000070-00

Massa Larralde Carla

***3925**

UDC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000179-00

Méndez Guijarro Claudia

***4897**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000060-00

Meruéndano Cortés Inés

***4428**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000156-00

Montero Lorenzo Lía

***9198**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000074-00

Moriarty Pitarque Daniel

***8825**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000181-00

Mouzo Oroña Alicia

***9118**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000048-00

Nimo Ares Irene

***9340**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000138-00

Nogueira Castro Arlet

***5943**

UDC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000029-00

Nogueira Leal Lucía

***6345**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000197-00

Novo Fernández Jorge

***9605**

UDC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000210-00

Orosa Bermúdez Ana María

***0461**

UDC

Francia

1.000 €

ED416A-2023-00000161-00

Ortega Piñón Santiago

***0341**

UDC

Italia

1.000 €

ED416A-2023-00000148-00

Ottaviano de Freitas Leyna Marbella

***1442**

UVigo

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000144-00

Ozores Cortés Marta

***9432**

UDC

Italia

1.000 €

ED416A-2023-00000129-00

Pampín Torres Ana Lucía

***5050**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000211-00

Paz González María Goretti

***8495**

UDC

Francia

1.000 €

ED416A-2023-00000087-00

Puga Rodríguez Elena

***6021**

UVigo

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000141-00

Queiro Mazouz Andrea

***9643**

USC

Francia

1.000 €

ED416A-2023-00000006-00

Ramírez Estraviz Elena

***1881**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000069-00

Reguera Pazos María

***9036**

UDC

Alemaña

1.000 €

ED416A-2023-00000185-00

Rey Pardo Mencía

***0502**

UDC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000157-00

Rey Sánchez Antía

***0356**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000030-00

Rey Silva Iria

***0497**

UDC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000021-00

Ríos Broullón Sara

***6037**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000130-00

Riveiro León María

***9543**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000123-00

Rivera Suárez Diego

***9755**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000195-00

Rivero Acevedo Margaret

***6054**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000097-00

Rodríguez Alonso Felipe

***1986**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000063-00

Rodríguez Argerey Antía

***8429**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000160-00

Rodríguez Carballa Ana

***6477**

UVigo

Portugal

1.000 €

ED416A-2023-00000207-00

Rodríguez del Río Francisco José

***0970**

USC

Francia

1.000 €

ED416A-2023-00000024-00

Rodríguez Díaz Gabriela

***6062**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000012-00

Rodríguez Franco Simón

***7368**

UVigo

Alemaña

1.000 €

ED416A-2023-00000105-00

Rodríguez López Elvira

***1104**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000164-00

Rodríguez Mosquera Miguel

***9727**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000083-00

Rodríguez Piñeiro Andrés

***8201**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000016-00

Rodríguez Poy Xoel

***8875**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000079-00

Rodríguez-Moreiras Castromil Ana

***1516**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000174-00

Romero Rodríguez Cristian

***8963**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000152-00

Roqueiro Galego Alba

***0497**

U

Italia

1.000 €

ED416A-2023-00000005-00

Rosende Juncal Antía

***5878**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000170-00

Sánchez Blanco Sara

***9713**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000034-00

Sánchez García Xiana

***5551**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000166-00

Sánchez Gómez Patricia

***7271**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000052-00

Sánchez López Paula

***4209**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000054-00

Sánchez Martínez Clara

***3729**

UDC

Italia

1.000 €

ED416A-2023-00000053-00

Sánchez Mondragón Paula

***6054**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000076-00

Sánchez Vázquez Alexia

***6062**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000124-00

Santamariña Ballesteros Emma

***9167**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000131-00

Santas Ojea Ana

***1304**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000194-00

Souto Pereira Inés

***4943**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000143-00

Suárez Castiñeira Desiree

***8263**

UDC

Italia

1.000 €

ED416A-2023-00000118-00

Tajes Canosa Sara

***5870**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000153-00

Touceiro Peón Nazaret

***0860**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000140-00

Trota Reboredo Marta

***9342**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000084-00

Urbina Vázquez Ana Sofía

***4721**

UVigo

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000046-00

Valle Rojas Beatriz Andrea

***4361**

USC

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000134-00

Valles Barbeito Laura

***3268**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000203-00

Varela Canzani Javier Guzmán

***6939**

UVigo

Francia

1.000 €

ED416A-2023-00000112-00

Vázquez Moreiras Brath

***9049**

USC

Italia

1.000 €

ED416A-2023-00000011-00

Vázquez Rodríguez Adrián Agustín

***5277**

UDC

Alemaña

1.000 €

ED416A-2023-00000004-00

Velo Esmorís María

***1470**

USC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000136-00

Vicente Rodríguez Flavio

***8181**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000193-00

Vila Ferro Manuel

***4757**

UVigo

Francia

1.000 €

ED416A-2023-00000067-00

Villa Álvarez Francisco

***9872**

UVigo

Italia

1.000 €

ED416A-2023-00000007-00

Villaverde Rey Manuel Antonio

***0968**

UVigo

Irlanda

1.000 €

ED416A-2023-00000202-00

Zapatero Varela de Limia Lola

***9366**

UDC

Malta

1.000 €

ED416A-2023-00000080-00

Zurita Díaz Marina

***7892**

USC

Irlanda

1.000 €

Listaxe de axudas denegadas

Nº expediente

Solicitante

NIF

Univ.

Motivo de denegación

ED416A-2023-00000201-00

Alonso Rodríguez Paula

***7648**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000039-00

Ara Solla Andrea

***7885**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000204-00

Ares Rodríguez Paula

***8969**

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000135-00

Arias Casais Silvana

***0670**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000168-00

Blanco Goldar José Manuel

***8949**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000058-00

Caamaño Lago Mónica

***7266**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000036-00

Castaño Fernández Raquel

***9009**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000172-00

Chenel Martínez Adán

***0798**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000121-00

Costas González Cinthia

***1046**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000215-00

Creo Mariño Aldán

***5623**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000192-00

De Abreu Lago Samuel

***3001**

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000002-00

De Alfonso Guerra Javier

***4533**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000187-00

Duarte Bailón Sandra

***7022**

UVigo

Renuncia

ED416A-2023-00000001-00

Espinar Costa Ángel David

***6279**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000173-00

Fandiño Souto Iria Mencía

***8910**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000200-00

Fernández Cabral Guillermo

***9384**

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000199-00

Ferreiro Raña Darío

***0246**

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000033-00

Franco Dasilva Rebeca

***4511**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000110-00

García Vidal Roi

***9662**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000041-00

Grimaldi Pérez Yared

***1203**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000184-00

Herrero Aradas Laura Cristina

***3031**

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000018-00

Hidalgo Portomeñe Paula

***8339**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000013-00

Iglesias Díaz Iciar

***4430**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000003-00

Liste Pérez Lucía

***6673**

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000027-00

López Gil Ana

***0364**

UVigo

Renuncia

ED416A-2023-00000109-00

López Gómez Diego

***2843**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000050-00

Lorenzo Fraga Jennifer

***9176**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000147-00

Loureiro Muíños Manuel

***0329**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000146-00

Loureiro Muíños Miguel

***0329**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000176-00

Louzao Alonso Sergio

***9086**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000165-00

Magdalena Sánchez Valentín

***9184**

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000108-00

Martínez Quintanilla Inés

***2403**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000047-00

Miragaya Miragaya Carmen

***8161**

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000101-00

Noya Vidal Ángela

***5641**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000162-00

Ojea Míguez María Isabel

***8714**

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000100-00

Pereira Blanco Celia

***0237**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000093-00

Pérez Novoa Irene

***2773**

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000169-00

Pérez Ogando Xiana

***8703**

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000051-00

Peteira Iglesias Sergio

***8625**

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000139-00

Pinaya García Mariña

***2877**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000055-00

Pintos Rivadas María

***9647**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000145-00

Porto Rodríguez Daniel

***8682**

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000214-00

Rapela Pardo Ana Fátima

***6574**

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000208-00

Represas Pateiro Joana

***8538**

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000206-00

Riveiro Cores Ninfa Inés

***9561**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000126-00

Rodríguez González María del Carmen

***9286**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000020-00

Sánchez Lorda Uxía

***0258**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000037-00

Seijas Cejuela Elena

***1375**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000119-00

Seoane Míguez Sara

***2460**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000163-00

Sestelo Rodríguez Carla

***6332**

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2023-00000035-00

Varela Lema Jesús

***3443**

UDC

Renuncia