DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 145 Martes, 1 de agosto de 2023 Páx. 46595

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2023 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2023, mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento MR708A).

Mediante a Resolución do 29 de decembro de 2022 aprobáronse as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e convocáronse as correspondentes ao ano 2023 (DOG núm. 20, do 30 de xaneiro de 2023).

A convocatoria ten unha dotación de 3.400.000 €, dos cales 2.650.000 € financiarán proxectos de adquisición de bens de equipamento en empresas existentes con cargo ao orzamento da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para o ano 2023, e 750.000 € financiarán proxectos de posta en marcha de novas actividades empresariais en aldeas modelo, con cargo aos orzamentos da Axencia para os anos 2023 e 2024.

A dotación orzamentaria da convocatoria está cofinanciada con Feader (75 %), con fondos da Administración xeral do Estado (7,5 %) e da Xunta de Galicia (17,5 %).

Mediante as resolucións do 9 e 29 de xuño de 2023 a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, no exercicio das competencias atribuídas en virtude do Acordo do Consello de Dirección, do 11 de xullo de 2013 (Resolución do 24 de xullo de 2013; DOG nº 148, do 5 de agosto), resolveu a citada convocatoria e adxudicou as axudas para os proxectos de investimento en actividades non agrícolas, tanto para os proxectos de adquisición de bens de equipamento como para os proxectos de posta en marcha de novas actividades empresariais en aldeas modelo.

O artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dispón que o órgano concedente publicará no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas. Así mesmo, o artigo 17.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, establece que se deberá publicar a concesión das correspondentes axudas ou subvencións.

De acordo co anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar no Diario Oficial de Galicia a relación das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR) 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2023, segundo o documento anexo.

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2023

Inés Santé Riveira
Directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

ANEXO

Relación de proxectos subvencionados

Proxectos de adquisición de bens de equipo en empresas existentes.

Expediente

NIF

Nome/razón social

Orzamento

aceptado

Axuda

P. total

NA23-0806416A-0050

B15789951

Obradoiro de Confección Munpel, S.L.

60.811,00 €

27.364,95 €

67

NA23-0806416A-0176

B70561840

Seawind Global Energy, S.L.

31.559,41 €

14.201,73 €

64

NA23-0806416A-0171

B27253541

Área de Servicio Salgado, S.L.

55.805,94 €

25.112,67 €

58

NA23-0806416A-0204

B94189776

Faro Instalaciones y Contratas, S.L.

24.391,72 €

10.976,27 €

53

NA23-0806416A-0157

B27187236

Aluminios Pipín, S.L.

110.000,00 €

49.500,00 €

51,5

NA23-0806416A-0124

B27375534

Quinta Sacra, S.L.

43.750,00 €

19.687,50 €

50,87

NA23-0806416A-0026

J32394603

Panadería Cimadevila, S.C.

12.393,00 €

5.576,85 €

50

NA23-0806416A-0211

B32342388

Maderas Rubén Galicia, S.L.U.

149.290,00 €

67.180,50 €

49

NA23-0806416A-0237

***7621**

Lucía Vázquez Ingunza

54.355,00 €

24.459,75 €

49

NA23-0806416A-0226

B67935874

Idi Ecosistemas, S.L.

217.867,00 €

98.040,15 €

47,5

NA23-0806416A-0049

***2202**

Ángel Álvarez Rey

22.320,00 €

10.044,00 €

47

NA23-0806416A-0075

B27163849

Talleres Valcárcel Sánchez, S.L.

103.721,00 €

46.674,45 €

47

NA23-0806416A-0184

B70123443

Hermanos Porto de Paula, S.L.

130.056,82 €

58.525,57 €

46,5

NA23-0806416A-0186

B72545353

Asaglab Group, S.L.

172.381,87 €

77.571,84 €

46,5

NA23-0806416A-0132

B32461444

Xelmiña, S.L.U.

52.500,00 €

23.625,00 €

45

NA23-0806416A-0021

B32149338

Iglesias Martínez Ourense, S.L.

55.591,00 €

25.015,95 €

44

NA23-0806416A-0214

***4269**

Natalia Rivas Vilar

16.859,69 €

7.586,86 €

44

NA23-0806416A-0036

B94138526

Kalinka Lagazós, S.L.

26.481,19 €

11.916,54 €

43,75

NA23-0806416A-0004

B32160806

Mecanizados Losada, S.L.

51.102,40 €

22.996,08 €

43,5

NA23-0806416A-0126

***2671**

Eva Barreiro Pazos

108.999,37 €

49.049,72 €

42

NA23-0806416A-0267

***1866**

Ana Isabel Rodríguez Díaz

18.164,55 €

8.174,05 €

42

NA23-0806416A-0238

B27743152

Ocio Infantil Máis que Brincos, S.L.

41.800,00 €

18.810,00 €

41,5

NA23-0806416A-0002

B36555498

Lavandería Lavanova, S.L.

188.000,00 €

84.600,00 €

41

NA23-0806416A-0043

B01684208

Mestulab. S.L.U.

21.883,64 €

9.847,64 €

41

NA23-0806416A-0158

B32471583

Salud Laboral Gallega, S.L.U.

10.671,65 €

4.802,24 €

41

NA23-0806416A-0170

***2351**

María Felicia Fernández González

99.930,00 €

44.968,50 €

41

NA23-0806416A-0232

B15320187

José Fajardo, S.L.

48.206,00 €

21.692,70 €

41

NA23-0806416A-0081

B27449156

Migamad Boards, S.L.

219.470,00 €

98.761,50 €

40,5

NA23-0806416A-0160

B15582265

Carpintería Carballo, S.L.

38.690,00 €

17.410,50 €

40,5

NA23-0806416A-0169

B83050427

Propetan Investment, S.L.

178.000,00 €

80.100,00 €

40,5

NA23-0806416A-0079

B01678887

Intersia Global Solutions, S.L.

14.728,78 €

6.627,95 €

39,5

NA23-0806416A-0225

B27498930

Grupo Pulpería Mario de Viveiro, S.L.U.

16.850,00 €

7.582,50 €

39

NA23-0806416A-0258

B32421901

Madeira e Moble Fandinga, S.L.U.

24.972,00 €

11.237,40 €

39

NA23-0806416A-0095

B27881705

Machprecis, S.L.

219.000,00 €

98.550,00 €

38

NA23-0806416A-0152

F36100782

O Rodo, Sdad. Coop. Galega

179.778,06 €

80.900,13 €

38

NA23-0806416A-0172

B70577416

Mecanizados Ainan, S.L.

58.000,00 €

26.100,00 €

38

NA23-0806416A-0193

B15447303

O Regueiro, S.L.

198.000,00 €

89.100,00 €

37,5

NA23-0806416A-0044

***8525**

Carlos Enrique Duymovich Baleisis

11.500,00 €

5.175,00 €

37

NA23-0806416A-0089

***3030**

Cristina Ramos Agra

21.500,00 €

9.675,00 €

37

NA23-0806416A-0119

B32367575

Ibergranitos, S.L.

125.000,00 €

56.250,00 €

37

NA23-0806416A-0246

B70101530

Pirotecnia Rocha-Areas, S.L.

14.737,57 €

6.631,91 €

37

NA23-0806416A-0261

***9524**

Yago González Rodríguez

12.620,00 €

5.679,00 €

37

NA23-0806416A-0217

B94158581

Euroxogal, S.L

200.000,00 €

90.000,00 €

36,75

NA23-0806416A-0062

B32363574

Mecapersan, S.L.

109.018,00 €

49.058,10 €

36,5

NA23-0806416A-0090

B94165107

Dental Abal Martínez, S.L.P.

35.575,00 €

16.008,75 €

36

NA23-0806416A-0084

B36615383

Erma, S.L.

209.217,50 €

94.147,88 €

35

NA23-0806416A-0207

B32143414

Maderas y Carpintería de la Fuente, S.L.

60.000,00 €

27.000,00 €

35

NA23-0806416A-0227

B36363646

Policlínico Marín, S.L.

143.892,00 €

64.751,40 €

35

NA23-0806416A-0239

***8512**

Luis Miguel Fernández Castro

29.995,00 €

13.497,75 €

35

NA23-0806416A-0263

***8643**

Diego Fontán Alonso

27.330,53 €

12.298,74 €

34,5

NA23-0806416A-0143

B27212802

Goyanes Somoza, S.L.

181.251,05 €

81.562,97 €

34

NA23-0806416A-0146

B36746923

Tormeal, S.L.

219.750,00 €

98.887,50 €

34

NA23-0806416A-0147

***1871**

Manuel Villaverde Carballo

14.400,00 €

6.480,00 €

34

NA23-0806416A-0153

A36643955

PMA Nutrigras, S.A.

39.225,00 €

17.651,25 €

34

NA23-0806416A-0168

***5003**

Eva Rodríguez Buide

10.702,48 €

4.816,12 €

34

NA23-0806416A-0202

B15976384

Ramiro Tubio, S.L.

56.985,95 €

25.643,68 €

34

NA23-0806416A-0039

***6292**

Ana García Pardo

10.100,00 €

4.545,00 €

33

NA23-0806416A-0046

***6942**

Irene Méndez Fernández

59.612,00 €

26.825,40 €

33

NA23-0806416A-0101

B36808434

Mecanizados y Oxicortes, S.L.

218.000,00 €

98.100,00 €

33

NA23-0806416A-0154

***7674**

Eva Tella Fernández

10.924,20 €

4.915,89 €

33

NA23-0806416A-0199

B42885483

Talleres Casabella, S.L.

17.840,00 €

8.028,00 €

33

NA23-0806416A-0133

B36449296

Vidriomoss, S.L.

102.600,00 €

46.170,00 €

32

NA23-0806416A-0112

B15390206

Tumbadoiro, S.L.

218.900,00 €

98.505,00 €

31,5

NA23-0806416A-0029

B36110104

Piedras y Granitos de Villanueva, S.L.

215.345,00 €

96.905,25 €

31

NA23-0806416A-0130

***0385**

Manuel Salgado Novo

18.304,75 €

8.237,14 €

31

NA23-0806416A-0182

B32437626

Carpintería y Ebanistería Losada, S.L.

29.000,00 €

13.050,00 €

31

NA23-0806416A-0033

B15708100

Creativa Digital, S.L.

25.079,80 €

11.285,91 €

30

NA23-0806416A-0222

***1015**

Lázaro Pereira Suárez

38.500,00 €

17.325,00 €

30

NA23-0806416A-0256

B32005084

Granitos de Verín, S.L.

129.200,00 €

58.140,00 €

30

Proxectos de posta en marcha de novas actividades empresariais en aldeas modelo.

Expediente

NIF

Nome/Razón social

Orzamento aceptado

Axuda

P. total

NA23-0806416A-0216

****5920**

Aida Marcos Arias

107.104,16 €

48.196,87 €

56,55