DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 150 Martes, 8 de agosto de 2023 Páx. 47638

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2023 pola que se modifica a Resolución do 4 de xullo de 2023 pola que se convocaron cursos de linguaxe administrativa galega dirixidos ao persoal da seguridade pública de Galicia.

O día 11 de xullo de 2023, o Diario Oficial de Galicia número 131 fixo pública a Resolución do 4 de xullo de 2023 pola que se convocaron cursos de linguaxe administrativa galega dirixidos ao persoal da seguridade pública de Galicia.

Vistas as solicitudes recibidas,

RESOLVO:

Modificar a base primeira da dita convocatoria no senso que a seguir se indica:

Denominación da actividade

Horas

Data de comezo

Data de remate

Curso medio de linguaxe administrativa galega. 1

75

4.9.2023

5.11.2023

Curso medio de linguaxe administrativa galega. 2

75

4.9.2023

5.11.2023

Curso medio de linguaxe administrativa galega. 3

75

4.9.2023

5.11.2023

Curso superior de linguaxe administrativa galega. 4

75

4.9.2023

5.11.2023

A Estrada, 1 de agosto de 2023

Santiago Villanueva Álvarez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública