DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 155 Xoves, 17 de agosto de 2023 Páx. 48557

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2023, da Subdirección Xeral de Xestión Deportiva da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Orde do 6 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades deportivas para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas, e se convoca para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401D).

De conformidade co disposto no artigo 8 das bases recollidas na Orde do 6 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades deportivas para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas, e se convocan para os anos 2023 e 2024 (DOG núm. 116, do 20 de xuño), tras seren recibidas as solicitudes e rematada a fase de revisión da documentación achegada e de comprobación do grao de cumprimento dos requisitos establecidos na dita orde, esta Subdirección Xeral de Xestión Deportiva,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar a listaxe de solicitudes de actuación que se deberán emendar por presentar a documentación incompleta ou con erros. Tal relación vén recollida por provincias no anexo I desta resolución.

Segundo. Publicar a listaxe de solicitudes de actuación admitidas para baremar. Tal relación vén recollida no anexo II desta resolución.

Terceiro. Recordar que, segundo o artigo 4 da Orde do 6 de xuño de 2023, para ser beneficiarias desta subvención as entidades deportivas solicitantes teñen que estar inscritas no Rexistro de entidades deportivas de Galicia e ter, con carácter previo á resolución de concesión da axuda, as súas instalacións inscritas no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia, consonte o establecido no Decreto 52/2022, do 28 de abril, polo que se crea e regula o Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia (DOG núm. 91, do 11 de maio). No caso de non ser así, a súa solicitude de subvención sería finalmente inadmitida.

Cuarto. Estas listaxes tamén serán publicadas na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte https://deporte.xunta.gal/

Quinto. Os interesados poderán formular reclamacións, emendar erros e a falta de documentación no prazo de dez (10) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da notificación desta resolución. Transcorrido este prazo sen que se emenden as deficiencias, considerarase que o/a interesado/a desiste da súa petición, de conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e logo da correspondente resolución, nos termos previstos no artigo 21 da dita lei.

Santiago de Compostela, 4 de agosto de 2023

Belia Méndez Rial
Subdirectora xeral de Plans e Programas

ANEXO I

Solicitudes de actuación con documentación pendente ou para emendar

A Coruña

Entidade deportiva

NIF

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Anexo IV

Memoria explicativa

Titularidade

Certificacións deportivas

Proxecto ou memoria valorada

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

a)

Casino Ferrolano-Tenis Club

G15049901

b)

a)

a)

Club Compostela Pitch and Putt

G44656122

a)

a)

Club de Tenis de La Coruña

G15055288

b) c)

a)

a)

Club del Mar de San Amaro

G15057870

a)

a)

a)

a)

Club Deportivo Calasanz

G15201387

c)

a)

a)

Club Deportivo Escuela Ayude

G70159959

c)

a)

a)

a)

Club Deportivo Rosalía de Vilaboa

G15610702

g)

b)

b) c)

a)

b) c)

Club Esmelle

G15322738

b)

a)

a)

Club Family Los Tilos

G70462742

c)

a)

c)

Club Kwon Betanzos

G15866528

a)

a)

a)

c)

Club Maristas

G15436678

c)

a)

a)

a)

Club Náutico de Sada

G15342074

a)

a)

a)

b) c)

Club Náutico Deportivo de Santa Eugenia de Ribeira

G15033152

b) c)

a)

b) c)

Club Náutico Firrete de Pontedeume

G15080831

a)

c)

Club Piragüismo Rias Baixas

G70196126

a)

a)

c)

Club Remo Cabo de Cruz

G15093610

a)

a)

a)

a)

Club Ría de Betanzos

G15128853

a)

b)

Club San Tirso S.D.

G15254774

a)

b)

Club de Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

c)

b)

a)

b) c)

Club Ximnasio Fibra

G15579782

b)

Club Zona Pádel

G70230578

a)

b)

Compostela Yudo Club

G70344825

d)

c)

a)

a)

a)

Diver Patín Club Deportivo

G70438692

a)

Dobok Escuela de Taekwondo

G70285119

b)

a)

a)

a)

Hércules Club del Golf E.D.

G15559594

g)

b) c)

a)

ITF Coirós

G70594684

c)

b)

a)

c)

Real Aereo Club de Santiago

G15028509

b)

a)

Real Club de Golf de La Coruña

G15043839

g)

b)

a)

Real Club Náutico Portosín

G15055486

b)

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

f)

b)

a)

b)

Vizoño S.D.

G15335102

d)

b)

a)

a)

a)

Ximnasia Coruña

G70074455

a)

a)

b)

Lugo

Entidade deportiva

NIF

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Anexo IV

Memoria explicativa

Titularidade

Certificacións deportivas

Proxecto ou memoria valorada

C. de Tiro Olímpico San Juan

G27030618

c)

b)

c)

Centro de Actividades Subacuáticas Cas Costa Lugo

G27445402

f)

b)

c)

Club Asoc. Deportiva Catro Roldas

G27234905

b)

Club de Tiro Olímpico Cabe

G27034834

a)

Club Deportivo Calasancio

G27104736

b)

Club Deportivo Santaballés

G27142686

c)

c)

Club Fluvial de Lugo

G27008549

c) f)

c)

Club Hípico La Cruz

G27453042

b)

a)

a)

a)

Club Polideportivo Castroverde

G27247857

b)

a)

a)

b)

Club Taekwondo Neka Monforte

G27379478

b)

a)

Free Dojo

G67878165

c) f)

c)

SD Castroverde

G27038710

b)

a)

a)

b)

Sociedad Deportiva Club de Campo y Tiro de Lugo

G27019454

c)

g)

a)

c)

Ourense

Entidade deportiva

NIF

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Anexo IV

Memoria explicativa

Titularidade

Certificacións deportivas

Proxecto ou memoria valorada

Asociación Deportiva Bosco Ourense

G32147357

c)

a)

c)

Pabellón Ourense Club de Fútbol

G32300790

f)

d)

b)

b)

a)

a)

Padel Prix

G32451650

b)

b) c)

Pontevedra

Entidade deportiva

NIF

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Anexo IV

Memoria explicativa

Titularidade

Certificacións deportivas

Proxecto ou memoria valorada

Alondras Club de Fútbol

G36011187

d)

c)

a)

Asoc. Cultural Deportiva Vilanova

G36172831

d)

a)

a)

a)

a)

Catoira S.D.

G36312445

d)

b)

a)

a)

Céltiga, F.C.

G36030260

f)

a)

b)

a)

c)

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

d)

Círculo Cultural, Mercantil e Industrial de Vigo

G36614097

b) d) f)

g)

a)

a)

a)

Club de Campo de Vigo

G36613685

b)

Club de Fútbol Deportivo Chaín

G36794196

d)

a)

Club de Fútbol San Esteban

G36733020

d)

b)

a)

Club de Fútbol San Miguel

G36743433

d)

d)

Club de Fútbol Unión Deportiva Mos

G36214179

d)

a)

a)

a)

Club de Piragüismo As Torres de Catoira

G36035202

d)

a)

a)

Club de Tenis A Tobeira

G36762185

d)

a)

a)

a)

a)

Club de Tenis Codesal

G36028843

d)

b)

a)

Club de Tenis O Rial

G36043354

d)

Club de Tenis Pontevedra

G36039121

d)

a)

Club Deportivo SEI SN

G72406911

d)

a)

a)

a)

a)

Club Deportivo Valadares de Vigo

G36629657

b)

a)

a)

Club Hípico Equigalia

G27726033

d)

a)

a)

a)

Club Louro Tameiga

G36238996

d) g)

d)

a)

a)

a)

a)

Club Marítimo de Canido

G36630127

d)

b)

b)

a)

a)

Club Náutico Cobres

G36048601

d)

d)

b)

b)

Club Número Phi

G94185964

a)

a)

a)

a)

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

d)

a)

a)

a)

c)

Club Polideportivo Aspanaex

G36819779

d)

a)

a)

Club Rápido Bahía de Aldán

G36047322

d)

c)

a)

Club Relámpagos de Pontevedra

G72667397

d)

b) c)

b)

a)

a)

Club San José de la Guía

G36756831

b)

a)

Federación Gallega de Bolos

V36650133

d)

a)

a)

Federación Gallega de Motonáutica

G36663664

d)

a)

a)

Imua Paddle Surf Club Aguete

G09723636

d)

a)

a)

b) c)

Judo Club Galicia Sur

G27781541

d)

b)

b)

a)

a)

Liceo Marítimo de Bouzas

G36613081

d)

b)

a)

a)

Pontevedra CF SAD

A36029577

d)

e)

c)

b)

a)

a)

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

d)

b)

a)

Sociedad Cultural y Deportiva Atlántida

G36620854

a)

a)

a)

a)

Sociedad Deportiva Samertolameu

G36039808

a)

a)

b)

Unión Deportiva Santa Mariña de Vigo

G36628774

d)

a)

a)

a)

a)

Wind Club Aguete

G72779796

d)

a)

a)

b) c)

Xinzo Fútbol Club

G36122901

d) f)

b) c)

b)

a)

a)

Anexo I

a) Sen asinar pola persoa representante da entidade.

b) Non acredita a representación da entidade.

c) Non está debidamente cuberto.

d) Orzamento non detallado por anualidades.

e) Presenta máis dunha solicitude.

f) A actuación descrita non se corresponde co obxecto da orde.

g) A entidade oponse á comprobación de datos e non achega documentación.

Anexo II

a) Non presenta.

b) Sen asinar pola persoa representante da entidade.

Anexo III

a) Non presenta.

b) Sen asinar pola persoa representante da entidade e/ou persoa autorizada.

Anexo IV

a) Non presenta.

b) Sen asinar electronicamente pola persoa representante.

c) Mal cuberto.

d) Non está ao día nas obrigas tributarias coa AEAT por incumprimento de presentación de declaración ou autoliquidacións.

e) Non está ao día no pagamento de débedas tributarias coa AEAT en período executivo.

f) Non está ao día no cumprimento das obrigas de pagamento da Seguridade Social.

g) Débedas coa Axencia Tributaria de Galicia.

Memoria explicativa

a) Non presenta.

b) Sen asinar electronicamente pola persoa representante da entidade.

c) Memoria insuficiente.

Titularidade

a) Non presenta.

b) Título acreditativo insuficiente.

Certificacións deportivas

a) Non presenta as certificacións indicadas no artigo 11.I.2) e 3)

Proxecto ou memoria valorada

a) Non presenta.

b) Sen asinar electronicamente por técnico.

c) Non cumpre co contido mínimo.

ANEXO II

Solicitudes de actuación admitidas

Entidade deportiva

NIF

Descrición da actuación

Agrupación de Montañeros Independientes

G15291370

Reforma e reparación

Club de Tenis Redes

G15111321

Construción de pistas de tenis

Club Gravitty

G27483668

Obras de adecuación e mellora interior da edificación

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

Cerramento valado campo de fútbol O Pichón

Iberia Club de Fútbol

G27122886

Reforma reparación

Racing Club Villalbés

G27119858

Reforma de aseos estadio Roca

Real Club Náutico de Ribadeo

G27122514

Memoria valorada de melloras de inst. RCNR

Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña

G15047095

Reforma de pista de tenis 3

Sociedad de Montaña Ártabros

G15068349

Reforma e adecuación de instalacións deportivas