DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 177 Luns, 18 de setembro de 2023 Páx. 53318

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 11 de setembro de 2023 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de axentes de extensión pesqueira.

Unha vez convocado o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de axentes de extensión pesqueira, mediante a Resolución do 22 de decembro de 2022 (DOG núm. 245, do 27 de decembro), modificado polas resolucións do 20 de xaneiro de 2023 (DOG núm. 15, do 23 de xaneiro) e do 6 de febreiro de 2023 (DOG núm. 26, do 7 de febreiro), e de conformidade co establecido nas bases da dita convocatoria, esta consellería

DISPÓN:

Nomear o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de axentes de extensión pesqueira, coa composición que se relaciona no anexo.

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2023

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8 de xaneiro de 2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de axentes de extensión pesqueira

Tribunal titular:

Presidencia:

– Beatriz Ferro Soto, persoal funcionario do corpo facultativo superior, subgrupo A1, escala de ciencias, especialidade de bioloxía.

Secretaría:

– Ángel Luis Araújo González, persoal funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Vogais:

– Beatriz Asorey Torres, persoal funcionario do corpo facultativo superior, subgrupo A1, escala de ciencias, especialidade de bioloxía.

– Susana Fandiño Silva, persoal funcionario do corpo facultativo superior, subgrupo A1, escala de ciencias, especialidade de bioloxía.

– Óscar Porto Varela, persoal funcionario da escala técnica de xestión de organismos autónomos, especialidade sanidade e consumo.

Tribunal suplente:

Presidencia:

– Óscar Martín Fernández, persoal funcionario do corpo facultativo superior, subgrupo A1, escala de profesores/as numerarios/as de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros.

Secretaría:

– Ramón Otero Martínez, persoal funcionario do corpo facultativo superior, subgrupo A1, escala de profesores/as numerarios/as de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros.

Vogais:

– María Gloria López Juiz, persoal funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

– Ana María Martínez Rubal, persoal funcionario do corpo facultativo superior, subgrupo A1, escala de profesores/as numerarios/as de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros.

– Sonia Novas Rodríguez, persoal funcionario do corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.