DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 192 Luns, 9 de outubro de 2023 Páx. 56340

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Allariz

ANUNCIO de convocatoria para prover varias prazas.

No Boletín Oficial da provincia de Ourense número 297, do 29 de decembro de 2022, publicáronse integramente a convocatoria e as bases xerais e específicas para prover as seguintes prazas:

– Unha praza de arquitecto/a, tempo parcial 50 %, do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Dúas prazas de oficial canteiro do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de condutor/a oficial de recollida de residuos do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de oficial de recollida de residuos do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de peón de recollida de residuos do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de condutor/a auxiliar de maquinaria móbil do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de peón de limpeza viaria do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de auxiliar de emerxencias do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de peón da Área de Protección e Mellora do Medio Ambiente do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de técnico/a superior de educación e igualdade do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de educador/a social do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Tres prazas de auxiliar administrativo/a do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de auxiliar do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), tempo parcial 53,33 %, do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Catro prazas de auxiliar do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), tempo parcial 60 %, do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de auxiliar do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), tempo parcial 86,67 %, do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Tres prazas de auxiliar do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de auxiliar do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), cubrir vacacións (fixo descontinuo), do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de auxiliar do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), correquendas, tempo parcial 73,33 %, do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de condutor/a de Servizos Sociais do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de limpador/a, tempo parcial 53,33 %, do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Cinco prazas de limpador/a do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de cociñeiro/a do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de recepcionista do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de persoal técnico medio de cultura do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de persoal técnico medio de educación infantil do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de oficial de mantemento de recintos municipais do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de auxiliar de servizos de instalacións deportivas do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de axudante de recepción de instalacións deportivas (fixo descontinuo) do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de técnico/a superior de dinamización económica e orientación laboral do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de técnico/a de educación infantil da Área de Desenvolvemento Económico do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de persoal técnico medio de Administración do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de técnico/a superior de Administración e laboral do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de auxiliar de policía local do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso de méritos en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de oficial do Programa RE do Servizo de Medio Ambiente do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso-oposición en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de peón do Programa RE do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso-oposición en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de peón de limpeza viaria do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso-oposición en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de peón da Área de Protección e Mellora do Medio Ambiente do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso-oposición en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de traballador/a social do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso-oposición en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de educador/a social do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso-oposición en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

– Unha praza de electricista do cadro de persoal laboral fixo do Concello, para cubrir polo sistema de concurso-oposición en quenda libre (proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal).

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado.

Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos na forma prevista nas bases.

Allariz, 3 de outubro de 2023

María Cristina Cid Fernández
Alcaldesa