DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 2 Mércores, 3 de xaneiro de 2024 Páx. 206

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 31 de xullo de 2023 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Advertidos erros na Orde do 31 de xullo de 2023 que se cita, publicada no Diario Oficial de Galicia número 156, do 18 de agosto de 2023, é necesario facer a seguinte corrección:

Na páxina 48831, no anexo I, na liña dos postos de traballo docentes do centro CEIP Felipe de Castro do concello de Noia, código 15010848, na columna de postos de «pt.» debe figurar «2».