DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Mércores, 24 de abril de 2024 Páx. 25629

III. Outras disposicións

Axencia de Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2024 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 25 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en empresas turísticas, incluídas no Plan de modernización e competitividade do sector turístico do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria por anticipado de gasto para o ano 2023 (código de procedemento TU986B).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así coma no artigo 22 das bases reguladoras da convocatoria,

RESOLVO:

Publicar no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Axencia de Turismo de Galicia (http://turismo.xunta.es/) o resultado do proceso de concesión das subvencións previstas, que se financiarán cun crédito de 7.813.070,00 € con cargo á aplicación orzamentaria 05.A2.761A.770.3, código de proxecto 2022 00004, que figuran no anexo desta resolución, concedidas ao abeiro da Resolución do 25 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en empresas turísticas, incluídas no Plan de modernización e competitividade do sector turístico do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria por anticipado de gasto para o ano 2023 (código de procedemento TU986B).

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2024

O/a director/a da Axencia de Turismo de Galicia
P.S. (Artigo 19.6 do Decreto 196/2012; DOG núm. 193, do 9 de outubro)
Antonio Casas Calviño
Xerente da Axencia de Turismo de Galicia

ANEXO

Subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en empresas turísticas

Entidade beneficiaria

Finalidade

Total subvención €

Macbatec Solutions, S.L.

Illamento fachadas e cambio fiestras. Caldeira Biomasa 25 kW. Instalación de radiadores

72.475,46

Ángel Alfonso Agis Gómez

Illamento fachadas e cambio fiestras. Retirada radiadores

84.603,07

Coruxo Roma, S.L.

Climatización BC_Equipamentos xeración. Climatización BC_Equipamentos interiores

37.043,10

Meluca Mundín, Sociedad Limitada

Illamento fachadas e cuberta. Iluminación LED

150.000,00

Construcciones Odeón, S.A.

Instalación bomba de calor

44.570,20

María Carmen Pantín Morado

Illamento fachadas, cambio fiestras. Iluminación LED

91.049,59

Casa San Nicolás, S.L.

Cambio fiestras + illamento fachadas e pintado

14.078,20

Codeseira Inversiones Inmobiliarias, S.L.

VRV. Equipamentos exteriores. VRV. Equipamentos interiores

57.106,12

Ángel Jesús Fernández Villaravid

Illamento e substitución de fiestras. Instalación solar térmica. Caldeiras de biomasa 50+60 kW. Aerotermia

150.000,00

Coronas Galicia, S.L.

Cambio fiestras. Bombas de calor

111.984,33

Complejo Montero, S.L.

Substitución de fiestras. Aerotermia (sistema de xeración). Aerotermia (resto sistemas)

70.989,03

Carlos Cortés Vaz

Substitución de fiestras e illamento. Bomba de calor para AQS

78.990,26

Dodici Gestión Hotelera, S.L

Rehabilitación enerxética: fachadas, cubertas e fiestras

75.312,20

Marta López López

Cambio fiestras + illamento fachadas. Caldeira de biomasa. Aerotermo. Novo sistema de distribución

42.739,12

Carlos López López

Caldeira de biomasa. Aerotermo

11.097,99

Ana María Martínez Castro

Substitución de fiestras. Caldeira de biomasa 45 kW

14.289,70

Ardora Hotel Restaurante, S.L.

Pintura térmica en fachadas, Nova cuberta sandwich, novas fiestras. Bomba de calor. Sistema calefacción e refrixeración. Iluminación LED interior

150.000,00

Hotel Carlos 96, S.L.

Fachada ventilada e illamento cámaras e teitos

77.437,10

María Luisa Valentina Viéitez Fernández

Climatización BC_Equipamentos xeración. Climatización BC_Equipamentos interiores

30.613,52

Arcebispado de Santiago de Compostela

Illamento fachada e novas fiestras. Iluminación LED

150.000,00

Casal do Mouro, S.L.

Aerotermia 2×16 kW

10.699,00

Fátima Ameneiro Teijeiro

SATE fachadas 8 cm

21.768,45

María Esther Martínez Bugallo

Aerotermia. Xeradores aerotermia. Emisores

17.660,60

Hnos. Afonso Portonovo, S.L.

Fachadas ventiladas 8 cm illante

150.000,00

Espacio Anceu, Sociedad Limitada

Illamento fachadas e cuberta, cambio fiestras. Bombas de clima e AQS

150.000,00

Elmastela12, S.L.

Illamento fachadas, cambio lucernario

21.622,78

Antonio Maseda Meitin

Cambio de fiestras. Caldeira de biomasa 48 kW

31.187,93

María José Méndez Domínguez

Illamento cuberta e fachadas, cambio fiestras

54.262,61

Restauración Juanito, S.L.

Illamento fachadas e cuberta. Bomba aerotermia 39 9 kW. Instalación interior climatización

129.685,73

José Carlos Justo Araújo

Substitución de fiestras. Bomba aerotermia 16 kW

29.799,87

Cristina Torviso Berdeal

Illamento SATE 8 cm e cambio de fiestras. Aerotermia 33,3 + Bombas de calor en baixo cuberta

114.826,04

José Manuel Castañeda Ferreira

Bomba de calor 12,1 kW. Equipamentos terminais

14.816,61

Manuel Vence e Hijos, S.L.

Bomba de calor 41,2 kW

29.806,24

Odalbela, S.L.

Bombas de calor 2×50 kW e recuperadores de calor. Equipamentos terminais

109.933,70

Ach Paraimo Hoteles, S.C.

Illamento fachadas SATE 80 mm

77.195,90

Rosa Lucía Rodrigues Bento

Substitución de fiestras. Aerotermia. Equipamentos xeradores aerotermia. Equipamentos terminais

75.269,86

Alfredo Rodríguez Enríquez

Aerotermia 10 kW

13.493,07

Elena Ruzo Leiro

Substitución de fiestras. Biomasa 25,3 kW

24.049,81

Docampo, S.A.

Cambio de vidros e illamento da cuberta e partición interior. Aerotermia. Bombas aerotermia. Distribución e control

89.613,89

Hollywood Hostelera, S.L.

Substitución de fiestras. Sistema de climatización multi split. Iluminación LED interior

31.944,76

Nh Cachalote 2, S.L.

Illamento fachadas e cubertas e substitución de fiestras. Iluminación LED interior

143.006,50

Fernando López Luis

Substitución de fiestras. Aerotermia para clima, AQS e piscina

45.232,70

Víctor David Puñal Etchevers

Illamento fachadas e cubertas e substitución de fiestras. Iluminación LED interior

104.172,86

Residencia Cemar Balneario, S.L.

Solar térmica. Aerotermia. Válvulas de equilibrado e cabezais

59.211,76

Hoteles Cuatro Punto Cero, S.L.U.

Cambio de fiestras. Bomba calor AQS, equipamentos VRV e recuperadores. Sistemas de distribución, difusión e control

150.000,00