Estrutura da Presidencia da Xunta

Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente da Xunta de Galicia

 • Secretaría particular
 • Departamento de Protocolo
  • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
   15704 Santiago de Compostela
  • Tel.: 981 541 220 - Fax: 981 545 566
  • Correo-e: protocolo@xunta.gal

ÓRGANOS DEPENDENTES DE PRESIDENCIA

Secretaría Xeral da Presidencia

Secretaría Xeral de Medios

Asesoría Xurídica Xeral

 • Manuel Pillado Quintáns
  Secretario xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 899 - Fax: 981 545 896
 • Correo-e: asesoria.xuridica.xeral@xunta.gal
  • Dirección Xeral de Asuntos Constitucionais e Desenvolvemento Lexislativo
   • María Isabel Concheiro Rodríguez-Segade 
    Directora xeral

Axencia Turismo de Galicia

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo

Galicia Calidade

Compañía de Radio-Televisión de Galicia

 • Alfonso Sánchez Izquierdo
  Director xeral
 • San Marcos, s/n
  15820 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 540 610 - Fax: 981 540 619
 • Correo-e: dx@crtvg.es
 • Web: www.crtvg.es

Delegacións territoriais da Xunta de Galicia

 • Delegación Territorial da Coruña
  • Delegada territorial na Coruña: Belén María do Campo Piñeiro
  • Edificio Administrativo de Monelos Praza Luis Seoane, s/n - 15071 A Coruña
  • Tel.: 981 182 342 - Fax: 981 182 345
  • Correo-e: delegacion.territorial.coruna@xunta.gal
 • Delegación Territorial en Lugo
 • Delegación Territorial en Ourense
 • Delegación Territorial en Pontevedra
  • Delegado territorial en Pontevedra: Agustín Reguera Ocampo
  • Avenida Fernández Ladreda 43, 9ª planta - 36003 Pontevedra
  • Tel.: 986 805 487 - Fax: 986 805 510
  • Correo-e: delegacion.territorial.po@xunta.gal
 • Delegación Territorial en Vigo
 • Delegación Territorial en Ferrol