O Banco de España volve situar a Galicia como a 3ª comunidade de réxime común con menor endebedamento de toda España

Galicia aumenta o diferencial de ratio débeda/PIB coa media autonómica ata os 6,5 puntos

Este indicador é superior ao rexistrado no mesmo período de 2019 como consecuencia da subscrición de créditos a curto prazo para axilizar o pagamento aos provedores e aumentar a súa liquidez por mor da covid-19

Os datos oficiais do Banco de España ratifican que Galicia é a comunidade autónoma que menos aumentou o seu volume de débeda desde 2008
 

Santiago de Compostela, 30 de setembro de 2020
Compartir
  • whatsapp

O Banco de España volve situar á Comunidade Autónoma de Galicia como a terceira comunidade autónoma de réxime común con menor endebedamento de toda España, tal como mostran os datos de débeda segundo o Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) publicados hoxe polo organismo regulador.

En concreto, a ratio de débeda/PIB de Galicia sitúase no 19,6% ao peche do segundo trimestre do ano. Galicia amplía así o diferencial coa media autonómica, sendo 6,5 puntos inferior á media de comunidades (26,1%) e só superior ao de dúas comunidades autónomas de réxime común, Canarias e Madrid.

A ratio de débeda/PIB de Galicia no segundo trimestre é superior en 1,3 puntos ao rexistrado no mesmo período de 2019 (18,3%). Este incremento é consecuencia da subscrición de créditos a curto prazo para axilizar o pagamento aos provedores e aumentar a súa liquidez por mor da covid-19, tal como estableceu o Plan de tesourería impulsado pola Xunta de Galicia. De feito, os datos oficiais do Ministerio de Facenda sitúan a Galicia como a segunda comunidade autónoma con menor período medio de pago ao peche do primeiro semestre do exercicio, cunha media de 13,23 días.

Volume de débeda

En canto á evolución do volume de débeda, os datos do Banco de España indican que a débeda do conxunto das comunidades autónomas aumentou a 305.689 millóns de euros, dos cales o 3,92% -11.971 millóns- se corresponden coa Comunidade Autónoma de Galicia.

Os datos oficiais do Banco de España ratifican que Galicia é a comunidade autónoma con menor aumento de volume de débeda desde o ano 2008, exercicio no que comezou a tendencia ascendente na evolución do endebedamento no conxunto das administracións públicas de España, incluídas as comunidades autónomas.

RATIO DE DÉBEDA/PIB POR CCAA
*CC.AA. de Réxime Foral

 

 
 

2ºT
2020

1
Canarias
14,6
2
País Vasco*
14,9
3
Madrid
15,8
4
Navarra*
18,1
5
GALICIA
19,6
6
La Rioja
20,4
7
Asturias
22,1
8
Andalucía
22,7
9
Castilla y León
23,2
10
Aragón
24,1
11
Extremadura
25,2
12
Cantabria
26,1
 
TOTAL CCAA
26,1
13
Baleares
29,4
14
Murcia
33,8
15
Cataluña
35,9
16
Castilla-La Mancha
38,7
17
Comunidad Valenciana
46,0
Imaxes relacionadas