A Xunta ten en marcha máis do 82% dos proxectos para a trasformación dixital financiados co mecanismo de recuperación e resiliencia

Dos 147,7 millóns de euros xestionados pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia están activados expedientes por un importe de case 122 millóns

Case o 73% do importe desas actuacións en marcha corresponden a proxectos que xa están licitados, en fase de execución ou executados, o que representa case 89 millóns de euros

Os fondos do MRR permiten a posta en marcha de 26 liñas de acción enmarcadas na Estratexia Galicia Dixital 2030

Entre as iniciativas en fase de execución destacan o proxecto do novo Centro de Procesamento de Datos da Xunta ou o que permitirá completar a dotación a todo o sistema educativo público non universitario de aulas dixitais actualizadas

Na fase de licitación atópanse actuacións como as que completarán a dixitalización da Xustiza en Galicia ou o proxecto para a construción do Centro de Excelencia en Ciberseguridade
 

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2022.- 
Compartir
  • whatsapp

 A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia activou xa expedientes por importe de 121,9 millóns de euros correspondentes a actuacións financiadas co Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR). En total, a Axencia xestiona 147,7 millóns procedentes do MRR, polo que na actualidade están xa en marcha os proxectos correspondentes ao 82,54% desa cantidade.

 

Case o 73 cento do importe desas actuacións en marcha corresponden a proxectos que están licitados, en fase de execución ou executados, o que representa case 89 millóns de euros. Esta cifra inclúe os acordos marco xa formalizados ou en tramitación. Ademais, outros 10 millóns corresponden a axudas ou subvencións.  Os case 23 millóns restantes corresponden a expedientes que están nas primeiras fases da tramitación.

 

A Xunta deseñou e lanzou 26 liñas de acción cos fondos MRR que permitirán avanzar na transformación tecnolóxica no marco da Estratexia Galicia Dixital 2030. Estas liñas de acción agrúpanse en 6 ámbitos: Administración dixital (48 M€), Educación dixital (54 M€), Mobilidade intelixente (6,2 M€), Dixitalización como apoio ao novo modelo de servizos sociais (11 M€) , Conectividade (19 M€) e Capacitación dixital (9,6 M€).

 

Administración e Xustiza dixital

Entre as actuacións sobre Administración dixital destaca o contrato para a redacción do proxecto e dirección da obra do novo Centro de Procesamento de Datos (PDR) Redundante da Xunta, que están en fase de execución. A obra completa implica un investimento de 16 millóns de euros e permitirá dotar de maior escalabilidade e estabilidade aos servizos prestados pola Administración pública electrónica.

 

Tamén no ámbito da Administración dixital está licitado e pendente de adxudicación o acordo marco para a posta en marcha da plataforma de automatización da Xunta de Galicia, por un importe de algo máis de 6 millóns de euros.

 

En fase de adxudicación está o contrato para a redacción do proxecto e execución do novo Centro de Excelencia en Ciberseguridade de Galicia, que implicará uns investimentos que suman uns 4,5 millóns de euros.

 

Os proxectos financiados cos MRR permitirán tamén completar o proceso de dixitalización da Xustiza, que en 2023 contará con todas as salas de vista dixitais. Neste sentido, no marco do MRR está en fase de presentación de ofertas a dotación de equipamento multimedia para 120 salas polivalentes e a dotación de equipamento de oficinas con servizo de atención á cidadanía, cunha dotación de algo máis de 1 millón de euros.

 

Educación dixital

Os fondos MRR permiten financiar dúas liñas de acción no ámbito da Educación: o Programa para a dixitalización do sistema educativo e a Dotación de dispositivos portátiles para reducir a fenda dixital do alumnado.

 

Está xa formalizado o acordo marco que permitirá a renovación e dotación das aulas dixitais no sistema de educación público de Galicia por un importe de 12,5 millóns de euros e está tramitación outro acordo marco para o mesmo fin por importe de 23,8 millóns de euros. Ambas actuacións permitirán que todas as aulas do sistema educativo público non universitario de Galicia sexan dixitais e conten con equipamentos renovados.

 

En fase de execución atópase o contrato de subministración de ordenadores ultraportátiles para alumnado no marco do proxecto Abalar-Edixgal, destinados a reducir a fenda dixital, por un importe de 9,55 millóns de euros.

 

Capacitación, conectividade, mobilidade e política social

En fase de presentación de ofertas atópase o servizo de apoio á formación e capacitación dixital á cidadanía por un importe de 8,72 millóns de euros, adaptado ao novo Marco Galego de Competencias Dixitais que entrou en vigor a principios deste ano.

 

Os fondos MRR permitirán tamén complementar as actuacións que leva a cabo o Estado para lograr os obxectivos de conectividade establecidos por Europa, como é o de dotar de internet de altas prestacións á toda a poboación e aos sectores produtivos. Neste sentido, están pendentes de adxudicación as subvencións para o reforzo da conectividade en polígonos industriais, por un importe de 4,3 millóns de euros.

 

Están xa publicadas as axudas mediante bonos dixitais para que os colectivos vulnerables teñan acceso a internet de calidade e pendente de publicación as axudas para a adecuación de infraestruturas de telecomunicación en edificios. Ambas suman 5,6 millóns de euros

 

Outras actuacións destacadas financiadas co MRR son a Plataforma Galega de Mobilidade, que supón 5,73 millóns de euros e que está en prazo de presentación de ofertas ou a adaptación do sistema de xestión integral de centros de Política Social ao novo modelo de coidados de longa duración (1,79 millóns de euros), que está en fase de execución.

Imaxes relacionadas