Rueda avanza que a Xunta garante por lei o impulso a unha intelixencia artificial centrada na cidadanía e na igualdade de oportunidades

Anuncia que o Consello abre o prazo de consulta pública do anteproxecto da Lei que se prevé levar ao Parlamento “en setembro”

Asegura que o obxectivo é “dar seguridade” á cidadanía e as empresas sobre que se vai garantir “un uso ético e seguro” da IA e “atraer investimentos vencellados a este eido”

O anteproxecto de lei garante a supervisión humana nos procedementos que empreguen esta tecnoloxía 

Galicia será a primeira comunidade en regular por lei esta tecnoloxía

Santiago de Compostela, 8 de xullo de 2024

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou hoxe que o Consello autorizou abrir o prazo de consulta pública do anteproxecto de Lei para o desenvolvemento e impulso da intelixencia artificial (IA) en Galicia que establece o marco xurídico para facilitar a adopción desta tecnoloxía na Administración xeral da comunidade e no seu sector público de xeito seguro, fiable e centrado na cidadanía. “A previsión é remitir a lei ao Parlamento en setembro”, indicou.

Con esta lei, Galicia sitúase á vangarda das rexións europeas para dispoñer dunha IA segura que salvagarde os dereitos das persoas, que mellore a eficacia da Administración na súa relación coa cidadanía e que impulse o desenvolvemento desta tecnoloxía no ecosistema dixital galego e no tecido produtivo da Comunidade.  “Galicia vai ser a primeira comunidade en regular por lei o uso da intelixencia artificial”, indicou Rueda.

A futura normativa, segundo explicou o presidente, ten dúas finalidades. Por unha banda,  “dar seguridade á cidadanía e as empresas” sobre que se vai garantir “un uso seguro e ético” da IA e, por outra, “atraer investimentos vencellados a este eido”.

Salvagarda dos dereitos das persoas

Tal e como explicou o presidente, a futura lei “garante que un ser humano supervise os procedementos en que se empregue a intelixencia artificial” sempre que o requiran. Ademais, os sistemas de IA empregados no sector público autonómico deberán ser auditables, rastrexables e entendidos por todas as persoas e estarán accesibles nun rexistro público, que recollerá toda a información do seu ciclo de vida, desde o deseño ata a desactivación. 

O anteproxecto tamén recolle “a creación da figura do comisionado en IA”, que será a persoa encargada de velar polos intereses da cidadanía e os valores éticos dos sistemas. 

Relación da Administración coa cidadanía

O emprego da Intelixencia artificial estará orientado a ofrecer unha atención personalizada que teña en conta as circunstancias e necesidades de cada persoa, sen prexuízos. A regulación da IA en Galicia facilitará o achegamento da Administración á cidadanía e a igualdade de oportunidades nas áreas rurais, axudando a rachar coa fenda territorial e achegar as novas tecnoloxías ás galegas e aos galegos vivan onde vivan.

Ademais o anteproxecto recolle o dereito da cidadanía a recibir explicacións sobre decisións ou recomendacións tomadas polos sistemas de IA e a exixir a intervención dun empregado público no proceso. A Xunta probará e asegurará a eficacia e seguridade dos sistemas antes de implantalos na Administración.

Os proxectos de IA serán seguidos pola Oficina de Intelixencia Artificial, de nova creación, que coordinará a elaboración e actualización de guías para o uso de sistemas de IA e asesorará de forma continua sobre as tendencias en IA que permitan definir e desenvolver iniciativas innovadoras en Galicia.

Ademais, a futura lei establece a creación do Consello Galego de Intelixencia Artificial, un foro estratéxico, máximo órgano colexiado de participación, consulta e asesoramento nesta materia formado por membros da Administración autonómica, as universidades, os colexios profesionais e o sector tecnolóxico.

Impulso da IA no ecosistema dixital e no tecido produtivo

A lei recollerá, tamén, unha serie de medidas para consolidar Galicia como rexión de referencia en Europa en IA. A Comunidade contará cunha serie de apoios económicos específicos para as empresas tecnolóxicas que fomenten o seu desenvolvemento. Ademais, a Xunta creará programas de incubación, aceleración e consolidación de empresas emerxentes de IA. Abre, ademais, o camiño para que a Xunta poña ao dispor das pemes ferramentas de auto-diagnose gratuítas sobre sistemas de intelixencia artificial.

Tamén se fomentará o investimento empresarial en solucións de intelixencia artificial e fondos de apoio á I+D+i neste ámbito. A lei prevé que poidan ser declarados de interese autonómico proxectos de IA adaptados ás necesidades de desenvolvemento rexional. Así mesmo, impulsarase a posta en marcha de factorías rexionais de intelixencia artificial arredor das infraestruturas do Centro de Supercomputación de Galicia.

No ámbito da capacitación, a Administración autonómica impulsará programas de apoio á formación do tecido produtivo, así como formación específica en IA para mellorar o horizonte laboral das persoas desempregadas e o apoio á formación universitaria para favorecer a creación e retención de talento.

Imaxes relacionadas

Data de actualización: 08/07/2024