A Xunta convoca os premios extraordinarios de bacharelato, que recoñecen os méritos académicos do alumnado do curso 2022/23

Os aspirantes deben ter unha media igual ou superior a 8,75 puntos, así como quedar entre os 20 primeiros nunha proba específica á que deben presentarse


Os interesados dispoñen de prazo para inscribirse entre o 26 de abril e o 25 de maio

 

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2023

A Xunta de Galicia vén de convocar os Premios Extraordinarios de Bacharelato correspondentes ao curso 2022/23, un galardón que impulsa cada ano a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidade co obxectivo de recoñecer os méritos académicos dos alumnos desta etapa educativa.

 

Como se recolle no Diario Oficial de Galicia, poderán acadar estes galardóns, dotados cada un deles con 1.000 euros, un total de 20 estudantes. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá, ademais, un diploma acreditativo e a distinción será anotada no seu expediente académico. O obxectivo é recoñecer e valorar publicamente os méritos excepcionais baseados no esforzo e no traballo das persoas que cursaron cun excelente resultado académico estas ensinanzas.

 

Poderá optar ao premio extraordinario de bacharelato o alumnado que teña rematado estes estudos no curso 2022/23 nun centro docente de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, e ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso; e que obtivese unha nota media igual ou superior a 8,75 puntos.

 

Proba presencial o 14 de xuño

Ademais, as persoas candidatas deberán realizar unha proba presencial, que terá lugar o día 14 de xuño, e que está estruturada en dúas partes. A primeira delas consistirá nunha análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou literario, e en responder cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na Primeira Lingua Estranxeira II cursada polo alumnado como materia xeral do bloque de materias troncais do Bacharelato.

 

A segunda parte consistirá no desenvolvemento de temas, respostas a cuestións ou exercicios prácticos dunha materia xeral do bloque de materias troncais cursada polo alumnado a elixir entre Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, Latín II e Fundamentos da Arte II.

 
 
Solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto entre o 26 de abril e o 25 de maio. A presentación será, preferiblemente, por vía electrónica a do formulario normalizado través que se atopa no Portal Educativo cos datos correspondentes.

 

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Imaxes relacionadas

Data de actualización: 11/04/2023