Máis de 300 persoas obtiveron no primeiro semestre deste ano a habilitación como persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

A Academia Galega de Seguridade Pública acolleu cada mes un curso de 6 horas co obxectivo de adaptarse aos requisitos esixidos no novo decreto de 2021 que regula as funcións que deben cumprir os controladores de acceso

Compartir
  • whatsapp

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2023

A Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) realizou entre xaneiro e xullo deste ano 7 edicións da formación destinada á capacitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas. En total, 304 persoas superaron estes cursos mensuais levados a cabo durante o primeiro semestre e recibiron a habilitación que solicitaron e que precisan para realizar as funcións de persoal de control de acceso. Ademais, xa se están a tramitar as solicitudes das persoas inscritas no último curso celebrado en xullo.

Ao igual que o ano pasado, segundo o calendario previsto, a previsión é levar a cabo 11 cursos neste exercicio, un cada mes agás en agosto. De feito, a seguinte edición será o próximo 23 de setembro, polo que as persoas interesadas xa poden inscribirse a través da sede electrónica da Xunta (https://sede.xunta.gal).

Cando se acade un número mínimo de 20 solicitudes, a Agasp programa a súa realización e publica na súa páxina web a listaxe de persoas admitidas e as excluídas en cada curso que se organice e, ademais, as persoas interesadas recibirán un correo electrónico e unha mensaxe de texto, indicándolles toda a información relativa ao curso.

Trátase de cursos de 6 horas impartidos na AGASP de configuración moi práctica sobre os conceptos básicos que o alumnado precisa no desenvolvemento das súas funcións. Co obxectivo de solicitar a correspondente habilitación da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior é necesario superar igualmente unha proba de coñecementos, pero cos cursos mensuais de 6 horas o proceso acúrtase respecto ás probas anuais anteriores á aprobación do Decreto 48/2021, que derrogou o que estaba vixente desde 2010.

O Goberno galego contribuíu co novo decreto a unha regulación dos requisitos que debe cumprir o persoal de acceso máis práctica e adaptada á realidade e á normativa actual. Deste xeito, preténdese simplificar e axilizar os procesos tanto para a obtención como para a renovación da habilitación reformulando o temario da proba de coñecemento. O temario destes cursos inclúe contidos como a normativa de xogo, as medidas de seguridade e os horarios nos establecementos abertos ao público ou o réxime xurídico das persoas menores de idade.

A Xunta actualizou en varias ocasións a normativa nesta materia. De feito, antes de 2009 non existía ningunha norma propia que regulase o exercicio da actividade de control de acceso. Co Decreto 8/2010 superouse ese baleiro normativo autonómico e, por ende, a inseguridade xurídica. Nesta liña, deuse un paso máis sete anos máis tarde coa creación dun soporte xurídico de máximo nivel, a Lei 10/2017 de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Unha norma na que, precisamente, se esixía dispoñer de persoal habilitado no servizo de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Por último, no último decreto aprobado en 2021 simplificouse e axilizouse o procedemento para obter a habilitación ao substituír a convocatoria anual polos actuais de cursos de formación, ademais de reformular o temario tendo en conta, por exemplo, as especificidades dos establecementos de xogo.

Entre as funcións do persoal de acceso, atópanse as de controlar a entrada das persoas ao establecemento, comprobar a súa idade e identidade, controlar a adquisición da entrada ou localidade, supervisar que non se exceda a capacidade máxima autorizada, vixiar que as bebidas non sexan sacadas do local, prohibir o acceso fóra do horario de peche, e incluso, se fose necesario, auxiliar as persoas que se encontren feridas e chamar ao teléfono de emerxencias correspondente.

Imaxes relacionadas
Data de actualización: 22/08/2023