Plans e actuacións

Ten dispoñibles para consulta 56 actuacións:

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

Plan de actuación do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia 2024

No desenvolvemento da Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia: Horizonte 2027, o Issga planifica con carácter anual as súas actuacións como órgano técnico na materia e co máximo consenso cos/as interlocutores/as sociais.

C. de Sanidade

Estratexia galega de seguridade e calidade asistencial 2024-2028

Esta estratexia susténtanse sobre tres piares: a xestión da calidade asistencial, a seguridade do paciente e a atención ao paciente e ao cidadán.

Estrutúrase sobre dez liñas estratéxicas, cada unha delas cos seus correspondentes criterios de avaliación, baseados en directrices consensuadas, priorizadas e referendadas por organismos referentes nacionais e internacionais en seguridade do paciente, así como coa evidencia científica dispoñible.

A posta en marcha destas liñas estratéxicas axudará aos centros sanitarios a avanzar no desenvolvemento de actividades dirixidas a mellorar a seguridade dos pacientes e, en definitiva, a calidade da súa asistencia.

 

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia: Horizonte 2027

A Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia: Horizonte 2027 é o instrumento, froito do consenso cos interlocutores sociais, que serve para desenvolver de forma ordenada e eficaz as políticas da Xunta de Galicia en materia de prevención de riscos laborais e promoción da saúde no traballo.   

C. de Sanidade

Estratexia galega de saúde comunitaria en atención primaria 2023-2027

Con esta estratexia preténdese, por un lado, facilitar o deseño e implementación de intervencións comunitarias aos profesionais de primaria que se inicien neste ámbito, e, por outro, impulsar as que xa se viñan realizando. Todo iso, co obxecto de influír positivamente no estilo de vida e nos determinantes sociais da cidadanía galega.

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

Plan de actuación do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia 2023

No desenvolvemento da Estratexia Galega de Seguridade e Saúde no Traballo, o Issga planifica con carácter anual as súas actuacións como órgano técnico na materia e co máximo consenso cos/as interlocutores/as sociais. 

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

Estratexia Retorna 2023-2026

A Estratexia Retorna 2023-2026 recolle as principais liñas de traballo en materia de retorno, co obxectivo de facer de Galicia a mellor opción para vivir para as galegas e galegos residentes no exterior.

Consellería de Política Social e Igualdade

Plan Galego contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual 2022-2024

O Plan constitúe a folla de ruta da Administración autonómica galega para contribuír a un cambio cultural na nosa sociedade enfocado á repulsa da trata sexual e a prostitución; reforzando os mecanismos para a súa prevención e articulando unha mellor intervención coordinada dos distintos axentes, para asentar un sistema de atención integral que garanta ás persoas superviventes unha vida digna e libre de violencia, cunha adecuada resposta ás súas necesidades individuais.

Consellería de Política Social e Igualdade

VIII Plan Estratéxico de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2022-2027

Trátase dun plan director das políticas de igualdade da Administración autonómica no horizonte 2027, no que se encaixan as distintas políticas públicas que a Xunta de Galicia vai despregar para procurar a eliminación das distintas brechas de xénero que impiden o pleno desenvolvemento das mulleres e que perpetúan a súa posición de desvantaxe nos distintos eidos.

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

Plan de actuación do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia 2022

No desenvolvemento da Estratexia Galega de Seguridade e Saúde no Traballo, o Issga planifica con carácter anual as súas actuacións como órgano técnico na materia e co máximo consenso cos/as interlocutores/as sociais. 

C. de Sanidade

Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria

A Xunta de Galicia ten establecida unha folla de ruta que amosa a súa aposta firme e decidida pola atención primaria, elaborando un Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria que prevé a posta en marcha de 37 centros de saúde e a ampliación ou reformas noutros 14 xa existentes.