Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 69 Mércores, 9 de abril de 2014 Páx. 15948

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (1438/2010).

María Teresa Vázquez Abades, secretaria xudicial do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fai saber que no procedemento ordinario 1438/2010 deste xulgado do social, seguido por instancia de Santiago Brea Lamas, Manuel Díaz Rodríguez, Manuel Franqueira Recarey, José Rodríguez Vilas, Manuel Mariano Vázquez González, Eduardo Cerviño Guerra, Ángel Manuel Suárez Couto, María Carmen Mera Barreiro, José Antonio Quinteiro Eiras, José Gómez Vilacoba, Miguel Ángel Picón Iglesias, María Carmen Otero Moure, José Ángel Míguez Fuentes, Manuel López Pérez, Francisco Rey Vilacoba, María Elena Martínez Castelo, Ricardo Míguez Regueiro, María Guadalupe Puente Miramontes, Nuria María Francisco García, Roberto Ares Iglesias, José Luis Quintiá Pérez, Juan Manuel Rey Sánchez, Julio Manuel Miranda Tacón contra Churume, S.L., Panadería Pablo, S.L., e Vázquez Carollo, S.L., sobre ordinario, se ditou a seguinte sentenza, cuxa resolución di literalmente:

«Que estimando integramente a demanda interposta por Roberto Ares Iglesias, Santiago Brea Lamas, Eduardo Cerviño Guerra, Manuel Díaz Rodríguez, Nuria María Francisco García, Manuel Franqueira Recarey, José Gómez Vilacoba, José Manuel López Pérez, María Elena Martínez Castelo, María Carmen Mera Barreiro, José Ángel Míguez Fuentes, Ricardo Míguez Regueiro, Julio Manuel Miranda Tacón, María Carmen Otero Moure, Miguel Ángel Picón Iglesias, María Guadalupe Puente Miramontes, José Antonio Quinteiro Eiras, José Luis Quintiá Pérez, Juan Manuel Rey Sánchez, Francisco Rey Vilacoba, José Rodríguez Vilas, Ángel Manuel Suárez Couto, Manuel Mariano Vázquez González contra Vázquez Carollo, S.L., Panadería Pablo, S.L., e Churume, S.L. e o Fogasa, debo condenar e condeno as mercantís codemandadas, de forma conxunta e solidaria, a aboar a cada un dos demandantes, as cantidades que a seguir se indicarán para cada demandante, máis os xuros por mora previstos no artigo 29.3 do ET respecto de tales cantidades:

– A Roberto Ares Iglesias 4.660,51 euros, por retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A Santiago Brea Lamas 937,72 euros, por retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A Eduardo Cerviño Guerra 5.033,71 euros, por retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A Manuel Díaz Rodríguez 4.568,18 euros, por retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A Nuria María Francisco García 3.257,69 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A Manuel Franqueira Recarey 4.688,94 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A José Gómez Vilacoba 4.957,61 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A José Manuel López Pérez 4.688,94 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A María Elena Martínez Castelo 3.285,44 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A María Carmen Mera Barreiro 4.333,98 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A José Ángel Míguez Fuentes 4.463,58 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A Ricardo Míguez Regueiro 5.023,64 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A Julio Manuel Miranda Tacón 4.436,25 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A María Carmen Otero Moure 4.085,50 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A Miguel Ángel Picón Iglesias 4.999,58 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A María Guadalupe Puente Miramontes 3.757,77 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A José Antonio Quinteiro Eiras 4.522,41 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A José Luis Quintiá Pérez 4.035,60 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A Juan Manuel Rey Sánchez 4.109,99 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A Francisco Rey Vilacoba 4.229,91 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A José Rodríguez Vilas 4.861,87 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A Ángel Manuel Suárez Couto 4.606,40 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.

– A Manuel Mariano Vázquez González 4.967,20 euros, polas retribucións correspondentes aos meses de decembro de 2009 e febreiro e marzo de 2010.».

No que se refire á responsabilidade do Fogasa, deberase observar o previsto no artigo 33 do ET, con notificación da presente resolución.

Notifíquese ás partes e ao Fogasa a presente resolución e fágaselles saber que fronte a ela cabe recurso de suplicación para ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días contado desde o seguinte ao da súa notificación.

E para que sirva de notificación en legal forma a Churume, S.L., Panadería Pablo, S.L., Vázquez Carollo, S.L., en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese o destinatario de que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, agás no suposto da comunicación das resolucións que sexan autos ou sentenzas, ou cando se trate de emprazamento.

Santiago de Compostela, 19 de marzo de 2014

A secretaria xudicial