Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Xoves, 5 de xuño de 2014 Páx. 25552

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 8 de maio de 2014, do Servizo de Mobilidade de Pontevedra, pola que se notifican os acordos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres (expediente PO-00259-O-2014 e sete máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan os acordos de incoación por infracción da normativa sobre transporte terrestre, porque, intentada a notificación, non se puido efectuar. Por este motivo iniciáronse, cos números que se indican, os correspondentes expedientes sancionadores que poden dar lugar á imposición das sancións que tamén se citan.

Infórmaselles que teñen dereito a alegar por escrito ante este Servizo de Mobilidade o que consideren conveniente, achegando ou propoñendo as probas que coiden oportunas no prazo de quince días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

No suposto que decida voluntariamente pagar a sanción antes de que transcorran trinta días contados desde o seguinte ao da publicación da presente cédula, a súa contía reducirase nun 30 % na forma prevista no artigo 146.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. A realización do dito pagamento implica a conformidade cos feitos denunciados, a renuncia a formular alegacións por parte do interesado e a terminación do procedemento.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

Pontevedra, 8 de maio de 2014

José Jorge Martínez Fernández
Instrutor

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Denunciado

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción denunciada

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto
cualificador

Precepto
sancionador

Sanción proposta

PO-00259-O-2014

1941-DTS

Garda Civil 3603 U36333E

Montajes Costas Moreira, S.L.

B36963379

Via Hispanidad, 61, 1-4

36203 Vigo, Pontevedra

Carecer dos extintores que resulten obrigatorios en función do vehículo ou a carga transportada, ou dispoñer duns, cuxa correcta utilización non estea garantizada.
29.11.2013; 17.25; A-55; 9

Artigo 141.5.3 da LOTT

Artigo 143.1.f) da LOTT

801 euros

PO-00262-O-2014

1941-DTS

Garda Civil 3603 V93728C

Montajes Costas Moreira, S.L.

B36963379

Via Hispanidad, 61, 1-4

36203 Vigo, Pontevedra

Transporte de mercadorías perigosas sen a carta de porte preceptiva para as mercadorías perigosas transportadas.
29.11.2013; 17.25; A-55; 9

Artigo 140.15.8 da LOTT

Artigo 143.1.i) da LOTT

4.001 euros

PO-00281-S-2014

1650-DBP

Policía Municipal 221123

A Sampana Obras e Servicios, S.L.

B36535581

Rúa Italia-Monte Porreiro, 35

36000 Pontevedra, Pontevedra

O exceso igual ou superior ao 5 por cento e inferior ao 15 por cento sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 11 %.

4.12.2013; 9.38; avda. Compostela

Artigo 142.2 da LOTT

Artigo 143.1.c) da LOTT

375 euros

PO-00405-O-2014

4548-CFY

Garda Civil 3601 Q92637T

Fidel Cabral Ferro

36030164C

Avda. Florida, 109

36210 Vigo, Pontevedra

Carecer do certificado de aptitude profesional CAP.
16.12.2013; 12.20; PO-531; 4,600

Artigo 140.18 da LOTT

Artigo 143.1.h) da LOTT

2.001 euros

PO-00407-O-2014

4548-CFY

Garda Civil 3601 Q92637T

Fidel Cabral Ferro

36030164C

Avda. Florida, 109

36210 Vigo, Pontevedra

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.
16.12.2013; 12.20; PO-531; 4,600

Artigo 141.17 da LOTT

Artigo 143.1.d) da LOTT

401 euros

PO-00531-O-2014

3350-GYR

Garda Civil 3603 T20654Z

Urly Transnorte 2011, S.L.U.

B70306659

Parroquia de Bergondo R. 30, nave 2

Polígono de Bergondo

15169 Bergondo, A Coruña

Atenuante - Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.
8.11.2013; 8.49; A-52; 295

Artigo 140.1 da LOTT

artigo 141.25 da LOTT

Artigo 143.1.k) da LOTT

Artigo 143.1.f) da LOTT

801 euros

PO-00532-O-2014

3350-GYR

Garda Civil 3603 T20654Z

Urly Transnorte 2011, S.L.U.

B70306659

Parroquia de Bergondo, R. 30, nave 2

Polígono de Bergondo

15169 Bergondo, A Coruña

Non levar a bordo dun vehículo arrendado o contrato de arrendamento ou copia del, ou levalo sen cubrir.
8.11.2013; 8.50; A-52; 295

Artigo 142.9 da LOTT

Artigo 143.1.b) da LOTT

201 euros

PO-00615-O-2014

6494-HBH

Garda Civil 3601 N04453S

Marfrost Logística, S.L.

B36933216

Gandarón, 79, 1º B

36214 Vigo

Pontevedra

Diminución do descanso diario, en condución en equipo, en máis de 1 hora (sobre 9 horas nun período de 30 horas). Atenuante - Igual ou superior a 7 horas e inferior a 8 horas.
9.1.2014; 10.09; AP-9; 137,500

Artigo 142.19 da LOTT

artigo 141.24.4 da LOTT

Artigo 143.1.k) da LOTT

Artigo 143.1.a) da LOTT

100 euros