Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 208 Xoves, 30 de outubro de 2014 Páx. 45927

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 13 de outubro de 2014, do Servizo de Mobilidade da Coruña, pola que se notifican resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres (expediente XC-02128-O-2014 e catro máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícanselles ás persoas que a seguir se relacionan as resolucións que o xefe territorial ditou nos expedientes sancionadores instruídos por infracción da normativa sobre transporte terrestre porque, intentada a notificación, non se puido efectuar.

Infórmaselles que contra a dita resolución, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante o director xeral de Mobilidade no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

En caso de conformidade coa resolución sancionadora, o interesado deberá aboar a multa imposta empregando o modelo impreso que se facilitará neste Servizo de Mobilidade.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento, segundo o previsto no artigo 97 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Para que conste e lles sirva de notificación ás persoas interesadas, asino e selo esta cédula.

A Coruña, 13 de outubro de 2014

César Concheiro Ceide
Xefe do Servizo de Mobilidade da Coruña

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Persoa sancionada

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción cometida

Data-Hora

Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

XC-02128-O-2014

5967-FJS

Garda Civil 1504 A35144Y

Disgatrans, S.L.

B15514037

San Marcos, 25

15890 Santiago de Compostela

A Coruña

Non levar correctamente suxeitas as placas, paneis ou etiquetas de perigo.

19.2.2014; 7.26

N-634; 709,5

Art. 142.7.4 da LOTT

Art. 143.1.c) da LOTT

301 euros

XC-02225-O-2014

3539-GGG

Garda Civil 1500 R76589W

Alisplan, S.L.

B97614101

San José de Calasanz, 17 B

46008 Valencia

Non conter o contrato de arrendamento os datos exixibles pola normativa.

21.1.2014; 8.25

A-6; 558,0

Art. 142.9 da LOTT

Art. 143.1.d) da LOTT

201 euros

XC-02335-O-2014

7545-HGP

Garda Civil 1504 I54077K

González García Miguel

09443690M

C/ Vázquez de Mella, 69, 3º B

33012 Oviedo

Asturias

Minoración do descanso diario normal (sobre 11 horas). Igual ou superior a 10 horas e inferior a 11 horas.

11.2.2014; 20.51

N-634; 709,5

Art. 142.17 da LOTT

Art. 143.1.a) da LOTT

100 euros

XC-02562-O-2014

9743-FYK

Garda Civil 1501 H45914F

Sánchez Fandiño, José Manuel

34888311W

Cruce de Sesmonde-Barbeito, 66

15107 Vilasantar

A Coruña

Diminución do descanso diario normal en máis de 1 hora (sobre 11 horas). Atenuante: igual o superior a 8 horas e 30 minutos e inferior a 10 horas

9.2.2014; 12.25

N-VI; 568,8

Art. 142.19 da LOTT.

Art. 141.24.4 da LOTT

Art. 143.1.k) da LOTT.

Art. 143.1.a) da LOTT

100 euros

XC-02724-O-2014

9968-FVC

Garda Civil 1503 T67277V

Juan Alberto Bouza Formoso

76408058B

Virgen del Carmen

15578 Narón

A Coruña

O exceso igual ou superior ao 2,5 % e inferior ao 10 % sobre a MMA total en vehículos con MMA superior a 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 5 %.

11.3.2014; 17.55

AP-9F; 25,2

Art. 142.2 da LOTT

Art. 143.1.c) da LOTT

333 euros