Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Xoves, 29 de novembro de 2018 Páx. 50510

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 20 de novembro de 2018 pola que se publica a resolución pola que se resolven as bolsas para a mocidade do exterior establecidas na Orde do 6 de agosto de 2018.

Mediante a Orde do 6 de agosto de 2018 (DOG do 9 de agosto), establécese o procedemento para a adxudicación de bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2018/19 nun centro con ensinanzas sostidas con fondos públicos de Galicia.

O artigo 13 establece que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se resolve a convocatoria destas bolsas, coa lista de persoas beneficiarias, a de suplentes e a de solicitudes denegadas.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as bolsas ás persoas que se relacionan no anexo I e denegalas ás persoas que se relacionan no anexo II desta orde, polas causas especificadas. Así mesmo, estas listaxes publicaranse no portal de formación profesional http://www.edu.xunta.es/fp/.

A dotación, a contía, a distribución dos pagamentos e as condicións para a adxudicación das bolsas serán as establecidas na Orde do 6 de agosto de 2018.

Segundo. A publicación da listaxe de persoas beneficiarias terá os mesmos efectos que a notificación, segundo se establece no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Terceiro. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, consonte a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2018

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO I

Apelidos e nome:

Amarelo Camacaro, Mario Alberto

Aquino Villanueva, Mauricio David

Caliva Santos, Giovanni

De Gouveia Fervenza, Cristian Antonio

Felizziani Bello, Maurizio

Fernández Fernández, Paola Valentina

Fernández Rodríguez, Sebastián

Fiallos Lale María, Eugenia

Freire Barras, Laura Isabel

González Dopazo, Arianna

Lago Saavedra, Adrián

López Varela, Rodrigo

Méndez Duran, Emilio José

Otero Pena, Gabriel Alejandro

Parra Adrio, Luis Ángel

Parra Adrio, Stephanie de los Ángeles

Pérez Arias, Estefanía

Pérez Costa, Carla

Pita Ponce, Andrea

Ramírez Alonso, Sebastián Enrique

Reimóndez Graffe, Miguel Alejandro

Requejo Almanzar, Camilo Daniel

Rey Alves, Julio

Rey Bernardo, Julia

Rey Bernardo, Juliana

Rozados Bolívar, Yakelin Andreina

San Luis Gómez, Samantha Carolina

Terrone González, Valeria

Trujillo Granada, Alexandra

Walo Nieto, Luis Daniel

ANEXO II

Apelidos e nome Motivo de exclusión

Añez Cacheiro, Paul Enrique

Aznar Recalde, Natalia Magalí

Castaño Aguirre, Suanny Juliana

Castroman Cajigal, Roxana de los Ángeles

Da Silva Duran, Carolina

De Bastos Duran, Rafaela

Del Rey Dolce, Constanza

Díaz Garra Estefanía, Carolina

Díaz Rosende, Manuel Orlando

Díaz Sandoval, Gustavo

Di Salvatore Veiga, Diego Luis

Fernández Castenda, Francisco Adolfo

García Oliveira, Facundo Javier

Gomes Diniz, Adriana

Hermida Zavala, Rocío

Jiménez Portela, Sharon Laureanny

Lima de Alencar, Kamylla

Novas Ferreira, Marjorie

Otero Pena, Dayana Carolina

Pérez Yafrancesco, Lucía Lourdes

Rey Alexandre, Gonzalo

Rodríguez Lamazares, Adriana

Rodríguez Pena, Manuel José

Romero Pérez, Varona Jared

Sánchez Temprano, Francisco Javier

Tabares Comesaña, Carlos Daniel

Vázquez Marcano, Camila Valentina

Villalba Cabreira, Sofía Belén

1

8, 9, 10

1

5, 10

8, 9, 10

7, 8, 9, 10

5, 6, 7, 8, 9, 10

8, 9, 10

2

5, 9

7, 8, 9, 10

7, 8, 9, 10

2

2

8, 9, 10

1

4, 5, 6, 7

8, 9, 10

5, 6, 7, 9, 10

8, 9, 10

8, 9, 10

8, 9, 10

8, 9, 10

2

2

5, 10

5, 6, 9, 10

5, 6, 7, 8, 9, 10

Motivos de exclusión:

1. Solicitude presentada fóra de prazo.

2. A persoa solicitante non é menor de 30 anos.

3. Anexo I debidamente cuberto.

4. Documentación acreditativa da nacionalidade española.

5. Documentación acreditativa da residencia no estranxeiro no ano da solicitude.

6. Documentación acreditativa dun mínimo de dous anos de residencia no estranxeiro inmediatamente anteriores á data final do prazo de presentación da solicitude.

7. Documentación acreditativa de ser emigrante nado/a en Galicia ou ter residido en Galicia de maneira continuada durante dez anos con nacionalidade española antes de emigrar, ou ser descendente por consanguinidade dunha persoa que cumpra algunha destas condicións, e ter nacido no estranxeiro.

8. Certificado do expediente académico homologado onde se reflicta a nota para o acceso.

9. Documentación acreditativa do vínculo (residencia legal) a un concello galego.

10. Documentación acreditativa da matrícula correcta nun ciclo formativo de grao superior en réxime ordinario o de FP dual.