Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 24 de xullo de 2020 Páx. 29377

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 de Pontevedra

EDICTO (102/2020).

Eu, Blanca Susana Janeiro Amela, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 4 de Pontevedra, fago saber que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido por instancia de David Durán García, José Ramón Campos Reboredo, Julio Maquieira Tato e Eusebio Rial Lores contra Nexia Infraestructuras, S.L.U., Fogasa, Realcom Maquinaria, S.L., en reclamación por despedimento, rexistrado co número de despedimento/cesamentos en xeral 102/2020, se acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Nexia Infraestructuras, S.L.U. e Realcom Maquinaria, S.L., en ignorado paradoiro, co fin de que comparezan o día 22.9.2020, ás 11.30 e 11.35 horas, para os actos de conciliación e xuízo na rúa Hortas, s/n, edificios xulgados, para a realización dos actos de conciliación e, de ser o caso, xuízo. Poderán comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e deberán acudir con todos os medios de proba de que intenten valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.

Advírtese o destinatario de que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

En caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido de avogado ou representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, poñerá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co obxecto de que, trasladada tal intención ao demandante, poida estar este representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.

E para que sirva de citación a Nexia Infraestructuras, S.L.U. e Realcom Maquinaria, S.L., expídese a presente cédula para a súa publicación en Diario Oficial de Galicia e colocación no taboleiro de anuncios.

Pontevedra, 3 de xullo de 2020

A letrada da Administración de xustiza