Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 111 Luns, 14 de xuño de 2021 Páx. 29408

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (ETX 140/2020).

Eu, Pomba Recalde Álvarez, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento de execución de títulos xudiciais 140/2020 deste xulgado do social, seguido por instancia de David Mosquera de Xesús contra Pisauvas, S.L. e o Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), sobre despedimento, se ditou a seguinte resolución:

«Dilixencia de ordenación.

Letrada da Administración de xustiza, Paloma Recalde Álvarez.

Santiago de Compostela o dez de maio de dous mil vinte e un.

Ao non constar publicado no Diario Oficial de Galicia o acto de comparecencia, conforme o previsto no art. 280 da LRXS, para o vindeiro 11.5.2021, acordo a súa suspensión e proceder a fixar unha nova sinalización que terá lugar, logo da consulta da axenda de sinalizacións deste órgano xudicial para tal efecto pola letrada da Administración de xustiza, o vindeiro día 21 de xuño de 2021, ás 13.55 horas, para a realización desta. Deberán comparecer as partes na Sala de Audiencias nº 1 deste xulgado, sito na rúa Berlín, s/n, CP 15707 polígono das Fontiñas, Santiago de Compostela, con todos os medios de proba de que intenten valerse.

Sírvalles de citación a notificación da presente resolución ás partes.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición que se interporá ante quen dita esta resolución, no prazo dos tres días hábiles seguintes ao da súa notificación, con expresión da infracción que a xuízo do recorrente contén esta, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto á resolución contra a que se recorre.

A letrada da Administración de xustiza».

E para que sirva de notificación na forma legal a Pisauvas, S.L., en paradoiro ignorado, expido o presente edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese a destinataria que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

Santiago de Compostela, 10 de maio de 2021

A letrada da Administración de xustiza