Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 230 Martes, 30 de novembro de 2021 Páx. 58459

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2021 pola que se dá publicidade das axudas concedidas no ano 2021 ao abeiro da Resolución do 10 de maio de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLVE:

Dar publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 10 de maio de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract, que figuran no anexo.

A súa aprobación realizouse no exercicio 2021 con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A4.741A.770.0 e 06.A4.741A.771.0, código de proxecto 2021 00002, dotadas con 2.000.000 de euros.

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2021

José Ignacio Lema Piñeiro
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO

Axudas concedidas

Expediente

Nome/razón social

Descrición dos investimentos previstos no proxecto

Puntos

Importe subvencionable (€)

Importe da concesión

(€)

IN500B-2021-011

Maderas Bama, S.L.

1. Liña de canteado e retestado

2. Sistemas de control de cámaras

200

256.347,48

128.173,74

IN500B-2021-010

Besteiro Forestal, S.C.

1. Liña de serrado de troncos

2. Compresor

3. Obras de acondicionamento para liña de serrado de troncos

180

299.990,00

139.750,00

IN500B-2021-034

Mosquera Villavidal, S.L.

1. Tanque de tratamento químico da madeira

2. Transportador clasificador de troncos

3. Sedeñadora

4. Automatización da liña de serrado

170

311.858,00

155.929,00

IN500B-2021-038

Hijos de Ramón Rubal, S.L.

Automatización-dixitalización do sistema de descortiza

170

31.500,00

12.650,00

IN500B-2021-059

Muebles de Cocina Vicente de la Fuente, S.L.

1. Centro de mecanización CNC

2. TIC: software

3. Plan de mellora da xestión empresarial

4. Aspirador

170

241.567,64

120.783,82

IN500B-2021-062

Maderas Pérez Giménez, S.L.

1. Alimentador de peladora

2. Instalación sen fíos

3. Software e hardware PDA

170

120.648,00

60.324,00

IN500B-2021-066

Embalaxe Sistemas y Servicios Export, S.L.U.

1. Liña de cravado palés

2. Cravadora de patíns

3. Cortadora de tacos

4. Retestadora

5. Software control produción

6. Compresor

7. Sistema aspiración serraduras

8. Carreta elevadora

170

243.160,00

121.580,00

IN500B-2021-022

A Mariña Biegal, S.L.

Liña de esteladura

160

420.000,00

200.000,00

IN500B-2021-045

Timber Frame España, S.L.

1. Compact LINE M-120

2. Software Alphacam

160

309.665,85

137.460,85

IN500B-2021-048

Benjamín Prieto Martínez

1. Secadoiro para madeira

2. Soleira secadoiro

3. Instalación eléctrica

160

85.710,00

42.855,00

IN500B-2021-050

Tabela Proyectos, S.L.U.

1. Chapadora de cantos

2. Equipamento de encolado

3. Trade CNC

4. Prensa Comap

5. Software CNC

6.. Entreplanta metálica almacenaxe

7. Andeis

8. Dous carros Jowi

160

170.900,00

85.450,00

IN500B-2021-041

Maderas Lamelas, S.L.

(Instalacións de Cambre):

1. Autoclave

2. Obra autoclave

3. Software de xestión empresarial (ERP)

4. Andeis para secado

5. Empilladora eléctrica

(Instalacións de Carballo):

1. Canteadora

2. Estrutura canteadora

3. Sistema automático de retorno de pezas

150

417.454,57

171.625,63

IN500B-2021-035

Maderas Becerra, S.L.

1. Máquina manipuladora de tronco e biomasa

2. Conxunto compresor de aire variable

3. Circuíto de aire

4. Conxunto armario de condensadores

5. Instalación eléctrica do compresor

6. Corrector de medida na ERM de gas

140

201.504,39

100.752,20

IN500B-2021-037

Serrería Maderas López, S.L.

Conxunto de clasificado-empillamento

140

192.000,00

96.000,00

IN500B-2021-004

Santos Cocina y Baño, S.L.

1. Sistema de alimentación Emenasa

2. Envolvedora Robopac

3. Impresoras de etiquetas

130

430.910,00

29.238,88

IN500B-2021-026

Maderas Clemente López y Cía., S.L.

Carro de troncos pneumático

130

98.000,00

49.000,00

IN500B-2021-060

Maderas Rubén Galicia, S.L.U.

1. TIC

2. Servidor central

3. Software

130

16.090,77

8.045,39

IN500B-2021-016

Maderas Feijóo Lorenzo, S.L.

1. Cepilladora automática

2. Carreta diésel

120

171.575,00

85.787,50

IN500B-2021-040

Ecowarm de Galicia, S.L.

1. Implantación de cadeas de custodia

2. Implantación do selo de sustentabilidade SURE

3. Sistema de cribado na liña de secado

4. Sistema de rastrexabilidade dixital

120

22.605,00

11.302,50

IN500B-2021-043

Otero Transformación Maderera, S.A.

Liña automática de escaneamento e canteado

120

60.000,00

20.981,00

IN500B-2021-008

Maderas Laracha, S.L.

1. Automatización da canteadora

2. Automatización da peladora

3. Canal vibrante esteladora

4. Compresor

110

182.300,00

91.150,00

IN500B-2021-058

Ebanober, S.L.

Centro de mecanización CNC

110

110.000,00

55.000,00