Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2022 Páx. 30142

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Ribadumia

ANUNCIO da oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal (Lei 20/2021).

Mediante a Resolución da Alcaldía deste concello, do 10 de maio de 2022, e dada conta á Xunta de Goberno local, aprobouse a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal, que cumpre as previsións da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade do emprego público, correspondente ás prazas que a seguir se relacionan:

1. Prazas de persoal funcionario que cumpren cos requisitos previstos na Lei 20/2021, do 28 de decembro, para ser incluídas no proceso de estabilización de emprego temporal e convocadas polo sistema de concurso:

Denominación

Grupo

Nº de prazas

Sistema selectivo

Administrativo/a

C1

1

Concurso

2. Prazas de persoal laboral que cumpren cos requisitos previstos na Lei 20/2021, do 28 de decembro, para ser incluídas no proceso de estabilización de emprego temporal e convocadas polo sistema de concurso:

Denominación

Grupo

Nº de prazas

Sistema selectivo

Auxiliar administrativo/a

C2

3

Concurso

Operario/a de limpeza

A.P.

4

Concurso

Oficial/a de xardinaría

C2

1

Concurso

Arquitecto/a técnico/a

A2

1

Concurso

Condutor/a de servizos múltiples

C2

2

Concurso

Operario/a de servizos múltiples de pavillón municipal

A.P.

1

Concurso

Conserxe de centro de ensino

A.P.

1

Concurso

Traballador/a social

A2

1

Concurso

Educador/a familiar

A2

1

Concurso

Técnico/a de desenvolvemento local e xestión económica

A2

1

Concurso

Monitor/a deportivo

C2

1

Concurso

3. Prazas de persoal laboral que cumpren cos requisitos previstos na Lei 20/2021, do 28 de decembro, para ser incluídas no proceso de estabilización de emprego temporal e convocadas polo sistema de concurso-oposición:

Denominación

Grupo

Nº de prazas

Sistema selectivo

Auxiliar administrativo/a

C2

2

Concurso-oposición

Técnico/a de Administración xeral

A2

1

Concurso-oposición

Operario/a de servizos múltiples

A.P.

1

Concurso-oposición

Técnico/a de urbanismo

A1

1

Concurso-oposición

Monitor/a sociocultural

C2

1

Concurso-oposición

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e o artigo 70.2 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal do Concello de Ribadumia.

Ribadumia, 11 de maio de 2022

David José Castro Mougán
Alcalde