Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 156 Xoves, 18 de agosto de 2022 Páx. 44333

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 28 de xullo de 2022 pola que se modifica a Orde do 25 de maio de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as axudas para o pagamento da comisión de apertura destinadas ás persoas beneficiarias dos préstamos para o adianto das axudas directas da política agrícola común, así como as axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control da campaña 2022 (código de procedemento MR242A).

Advertido un erro na orde antes citada, publicada no Diario Oficial de Galicia número 144, do venres 29 de xullo de 2022, cómpre facer a seguinte corrección:

Na páxina 41792, cómpre corrixir a epígrafe quinta, onde di: «2. A contía da axuda será do 2 % do importe do préstamo concertado entre a persoa solicitante da PAC e as entidades financeiras para o adianto de ata o 100 % dos importes das axudas directas, así como das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control ou das axudas para percibir na convocatoria de axudas complementarias destinadas aos sectores máis afectados, que serán financiadas con fondos Feader do PDR Galicia 2014-2020, ou ambas. A contía calcularase tomando como referencia o importe pagado anteriormente a cada persoa solicitante polas axudas correspondentes», debe dicir: «2. A contía da axuda será do 2 % do importe do préstamo concertado entre a persoa solicitante da PAC e as entidades financeiras para o adianto de ata o 100 % dos importes das axudas directas, así como das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control ou das axudas para percibir na convocatoria de axudas complementarias destinadas aos sectores máis afectados, que serán financiadas con fondos Feader do PDR Galicia 2014-2020, ou ambas. A contía calcularase tomando como referencia o importe pagado anteriormente a cada persoa solicitante polas axudas correspondentes.

No caso daqueles préstamos xa asinados previamente á sinatura do convenio, a axuda cubrirá todos os gastos financeiros desde a sinatura do préstamo ata o 30 de setembro. Esta axuda estará limitada a un máximo do 2 % do importe do préstamo».