Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 226 Luns, 28 de novembro de 2022 Páx. 61439

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

EDICTO do 10 de novembro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Pena de Cabras, A Costa, Xenestévez, O Igrexario, Costa do Riveiro, e A Costa do Porto da Vila 1 e A Costa do Porto da Vila 2, a favor dos veciños/as da parroquia de Xestosa (Santa María), no concello de Toén (Ourense).

En cumprimento do disposto no artigo 28 do Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, e de conformidade co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, faise público que o Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, en sesión que tivo lugar con data do 10 outubro de 2022, adoptou a seguinte resolución:

Examinado o expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Pena de Cabras, A Costa, Xenestévez, O Iglesario, Costa do Riveiro, e A Costa do Porto da Vila 1 e a A Costa do Porto da Vila 2, a favor dos veciños/as da parroquia de Xestosa (Santa María), no concello de Toén (Ourense), resultan os seguintes feitos:

Primeiro. Con data do 27 de xullo de 2018, tivo entrada no rexistro da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural escrito dirixido ao Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común dos veciños da parroquia de Xestosa, en que solicitaban a clasificación como veciñal en man común de varias parcelas denominadas Pena de Cabras, A Costa, Xenestévez, O Iglesario, Costa do Riveiro, e A Costa do Porto da Vila 1 e a A Costa do Porto da Vila 2.

Segundo. Con data do 23 de novembro de 2021, o xurado provincial acorda iniciar o expediente de clasificación como veciñal en man común do referido monte, designar instrutor e realizar as comunicacións e publicacións a que fan referencia os artigos 20, 21 e 23 do Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, abrindo un período dun mes para a práctica de alegacións.

Terceiro. Durante a tramitación do procedemento presentaron escritos de alegacións Mª del Carmen Vidal Vidal e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Mª del Carmen Vidal Vidal afirma que a parcela co número de referencia catastral 32082A03400120LX é da súa propiedade. Presenta en apoio da súa reclamación un documento particional en que figura o cupo correspondente á súa nai Casilda Vidal López, así como a autoliquidación do imposto de sucesións devindicado como consecuencia do falecemento de Casilda Vidal López, no cal segundo a interesada figura a parcela 32082A03400120LX. Tamén presenta un informe pericial realizado por un enxeñeiro agrónomo en que se recoñecen e identifican predios da súa propiedade.

Pola súa parte, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil presentou un escrito de alegacións en que solicita a exclusión da parcela con referencia catastral 32082A06309004, xa que esta se corresponde co leito do regato de Xestosa e, polo tanto, ten a condición de dominio público hidráulico.

Os representantes da comunidade manifestaron na sesión celebrada o día 10 de outubro de 2022 que non se opoñen a exclusión dos citados predios.

Polo que o Xurado Provincial acordou a clasificación do monte veciñal, coa exclusión das parcelas catastrais 32082A03400120LX e 32082A06309004.

Cuarto. O monte obxecto de clasificación, de acordo coa documentación que consta no expediente, descríbese así:

Nome do monte: Pena de Cabras, A Costa, Xenestévez, O Iglesario, Costa do Riveiro, e A Costa do Porto da Vila 1 e a A Costa do Porto da Vila 2.

Superficie: 39,32 ha.

Pertenza: CMVMC da parroquia de Xestosa.

Parroquia(s): Xestosa (Santa María).

Concello: Toén.

Descrición dos predios que constitúen o monte:

Predio 1: Pena de Cabras:

Estes terreos constitúen un único couto redondo, segundo a definición que figura no artigo 8 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. As parcelas catastrais están separadas polos camiños coas referencias catastrais 32082A03409013, 32082A06309003 e 32082A06409006, e máis por un regato con referencia 32082A06309004.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32082A03400200

32082A03409006

32082A03409013

32082A06300174

32082A06300175

32082A06300224

32082A06300342

32082A06300395

32082A06300396

32082A06300397

32082A06300398

32082A06300399

32082A06300400

32082A06300401

32082A06300402

32082A06300403

32082A06300404

32082A06300405

32082A06300420

32082A06309003 (parte)

32082A06400097 (parte)

32082A06400098 (parte)

32082A06400105

32082A06400106

32082A06409006 (parte)

Norte

32082A06400089

32082A06400095

32082A06400096

32082A06400094

32082A06400097

(resto)

32082A06400098 (resto)

32082A06409006 (resto)

Leste

32082A06400099

32082A06400104

Sur

32082A01909034

32082A02109029

32082A06400042

32082A06400041

32082A06400040

32082A06400039

32082A06400038

32082A06400037

32082A06400036

32082A06400035

32082A06400034

32082A06400033

32082A06400032

32082A06400031

32082A06400030

32082A06400029

32082A06400028

32082A06400027

32082A06400026

32082A06400025

32082A06400024

32082A06400023

32082A06400131

32082A06400130

32082A06400133

32082A06400021

32082A06409003

32082A06400043

32082A06400044

32082A06400045

32082A06400046

32082A06400047

32082A06400048

32082A06400049

32082A06400050

32082A06400051

32082A06400052

32082A06400053

32082A06400054

32082A06400058

32082A06400059

32082A06400060

32082A06400072

32082A06400064

32082A06400065

32082A06400066

32082A06400067

32082A06400063

32082A06400062

32082A06400061

32082A06400057

32082A06400074

32082A06400075

32082A06400076

32082A06400077

32082A06400078

32082A06400079

32082A06400080

32082A06309004

32082A06300419

32082A06300418

32082A06300417

32082A06300416

32082A06300389

32082A06300390

32082A06300386

32082A06300385

32082A06300384

32082A06300383

32082A06300382

32082A06300381

32082A06300380

32082A06300379

32082A06300378

32082A06300377

32082A06300376

32082A06300375

32082A06300374

32082A06300373

32082A06300372

32082A06300429

32082A06300371

32082A06300370

32082A06300369

32082A06300368

32082A06300367

32082A06309003

(resto)

32082A06300361

32082A06300362

32082A06300363

32082A06300364

32082A06300306

32082A06300311

32082A06300312

32082A06300318

32082A06300314

32082A06300315

32082A06300316

32082A06300317

32082A06300320

32082A06300321

32082A06300223

32082A06300222

32082A06300248

32082A06300247

32082A06300186

32082A06300185

32082A06300183

32082A06300182

32082A06300180

32082A06300176

32082A03409013

(resto)

Oeste

32082A03400252

32082A03409013

(resto)

32082A03400173

32010A03400250

32082A03409006

(resto)

32082A03400239

32082A03400213

32082A03400212

32082A03400208

32082A03400207

32082A03400211

32082A03400210

32082A03400209

32082A06300126

32082A06300127

32082A06300128

32082A06300129

32082A06300130

32082A06300131

32082A06300150

32082A06300151

32082A06300426

32082A06300154

32082A06300155

32082A06300156

32082A06300160

32082A06300159

32082A06309004

32082A06400081

32082A06409000

(resto)

32082A06400083

32082A06400082

32082A06400087

32082A06400088

32082A06400089

A consideración de couto redondo deste predio require a inclusión dun tramo duns 20 m dun regato (regato da Xestosa) que, en unión do camiño 32082A06409006, permite conectar as áreas oriental e occidental do predio. Non obstante, advírtese da condición formal de dominio público hidráulico que ten a parcela do regato.

Predio 2: A Costa.

Estes terreos constitúen un único couto redondo, segundo a definición que figura no artigo 8 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. As parcelas catastrais están separadas polo camiño coa referencia catastral 32082A06309002.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32082A06300392

32082A06300393

32082A06300394

32082A06309002 (parte)

Norte

32082A06309002 (resto)

32082A06300066

32082A06300065

32082A06300083

32082A06300084

32082A06300085

32082A06300086

32082A06300087

32082A06300088

32082A06300089

Leste

32082A06300090

32082A06300091

32082A06300425

32082A06300092

32082A06300159

32082A06300158

32082A06300157

32082A06300156

32082A06300155

32082A06300154

32082A06300426

Sur

32082A06300426

32082A06309002

(resto)

32082A06300165

32082A06300172

32082A06300171

32082A06400169

32082A06300167

32082A06300166

Oeste

32082A06300110

32082A06300111

32082A06300060

32082A06300061

32082A06300062

32082A06300063

32082A06300064

32082A06300065

Predio 3: Xenestévez.

Estes terreos constitúen un único couto redondo, segundo a definición que figura no artigo 8 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. As parcelas catastrais están separadas polos camiños coas referencias catastrais 32082A03909014, 32082A03909013, 32082A03409006, 32082A03409012, 32082A02309003 e 32082A02109008.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32082A03900413 (parte)

32082A03909014 (parte)

32082A03900414 (parte)

32082A03900405 (parte)

32082A03409013 (parte)

32082A03400118 (parte)

32082A03409006 (parte)

32082A03400275

32082A03400274

32082A03400121

32082A03400122

32082A03400345 (parte)

32082A03400346 (parte)

32082A03409007 (parte)

32082A03400125

32082A03400344 (parte)

Norte

32082A03900405 (resto)

32082A03909014 (resto)

32082A03900414 (resto)

32082A03900413 (resto)

32082A03409012

32082A03400343

Leste

32082A03900407

32082A03900406 32082A03900404

32082A03900390

32082A03900201

32082A03900202

32082A03900203

32082A03900204

32082A03900206

32082A03900207

32082A03900208

32082A03900212

32082A03900213

32082A03900214

32082A03900215

32082A03900218

32082A03900219

32082A03900220

32082A03900221

32082A03900222

32082A03900223

32082A03900224

32082A03900225

32082A03900226

32082A03900227

32082A03900228

32082A03900229

32082A03900230

32082A03409006 (resto)

32082A03400273

32082A03400124

32082A03400123

32082A03400358

32082A03409007 (resto)

32082A03400158

32082A03400160

32082A03400161

32082A03400162

32082A03400163

32082A03400164

32082A03400169

32082A03400364

32082A03400175

32082A03400176

32082A03400177

32082A03400178

32082A03400179

32082A03400170

Sur

32082A02309003

Oeste

32082A02509005

32082A03209001

32082A03400344 (resto)

32082A03409007 (resto)

32082A03400345

(resto)

32082A03400120

32082A03409006 (resto)

32082A03400346 (resto)

32082A03400118 (resto)

Predio 4: O Iglesario.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32082A01200007

Norte

32082A01209001

32082A01200005

Leste

32082A01200005

Sur

32082A01200008

32082A01200010

32082A01200009

32082A01200587

Oeste

32082A01209001

Predio 5: Costa do Riveiro.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32082A06400108

32082A06409004 (parte)

32082A06400109

Norte

32082A06400020

32082A06400022

32082A06400023

32082A06400024

32082A06400025

32082A06400026

32082A06400027

32082A06400028

Leste

32082A06400107

32082A02109029

Sur

32082A02109029

Oeste

32082A06400017

32082A06409004

(resto)

32082A06400018

32082A06400019

Predio 6: A Costa da Vila do Porto 1.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32082A01200322

Norte

32082A01200321

Leste

32082A01200262

Sur

32082A01200263

Oeste

32082A01200307

Predio 7: A Costa da Vila do Porto 2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32082A01200465

Norte

32082A01209003

Leste

32082A01209005

Sur

32082A01200464

Oeste

32082A01200466

Fundamentos de dereito:

Primeiro. O Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común é o órgano competente para coñecer os expedientes de clasificación dos montes que teñan tal carácter, de acordo co establecido no artigo 9 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.

Segundo. De conformidade co disposto no artigo 1 da devandita lei «son montes veciñais en man común... os que, con independencia da súa orixe, as súas posibilidades produtivas, o seu aproveitamento actual e a súa vocación agraria, pertenzan a agrupacións veciñais na súa calidade de grupos sociais e non como entidades administrativas, e se veñan aproveitando consuetudinariamente en réxime de comunidade sen asignación de cotas polos membros daquelas na súa condición de veciños».

Terceiro. É reiterada doutrina da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo que son dúas as notas características dos montes veciñais en man común: unha, o aproveitamento consuetudinario en man común, e outra, a atribución da titularidade dese aproveitamento aos veciños integrantes dun grupo social determinado, independentemente da súa cualificación ou non como entidade administrativa, correspondendo constatar o aproveitamento e atribuír a titularidade a favor do grupo social que o veña gozando ao Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense.

Cuarto. O carácter de monte veciñal en man común tense acreditado mediante as testemuñas dos veciños solicitantes, as actuacións realizadas polo Servizo de Montes, e a documentación que consta no expediente.

En consecuencia co que antecede, examinada a Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, o seu regulamento, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, o Decreto 149/2018, do 5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural, e demais normativa legal e regulamentaria, o xurado provincial por unanimidade dos seus membros,

RESOLVE:

Clasificar como monte veciñal en man común o monte denominado Pena de Cabras, A Costa, Xenestévez, O Iglesario, Costa do Riveiro, e A Costa do Porto da Vila 1 e a A Costa do Porto da Vila 2, a favor dos veciños/as da parroquia de Xestosa (Santa María), no concello de Toén (Ourense), de acordo coa descrición realizada no feito cuarto.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición perante o Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense no prazo dun mes, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao desta notificación, de acordo co disposto no artigo 12 da citada Lei 13/1989, nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e nos artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Ourense, 10 de novembro de 2022

O presidente do Xurado Provincial de Clasificación
de Montes Veciñais en Man Común de Ourense
P.S. (Resolución do 12.7.2022)
José Antonio García Rodríguez
Xefe do Servizo Xurídico-Administrativo