Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 58 Xoves, 23 de marzo de 2023 Páx. 19931

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2023 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou graduada en Xestión de Empresas Hostaleiras.

Este reitorado, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de graduado ou graduada en Xestión de Empresas Hostaleiras pola Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2023

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Graduado ou graduada en Xestión de Empresas Hostaleiras pola Universidade de Santiago de Compostela

Código RUCT: 2504491.

Rama de coñecemento: Ciencias Sociais e Xurídicas.

Modalidade de impartición: presencial.

5.1. Estrutura das ensinanzas.

5.1.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Obrigatorias

72

Optativas

74

Prácticas externas obrigatorias

28

Traballo de fin de grao

6

Créditos totais

240

5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia básica

RD 1393/2007, do 29 de outubro

Materias vinculadas

ECTS

Carácter

Ciencias Sociais e Xurídicas

Comunicación-Psicoloxía

Habilidades Interpersoais e Comunicación na Empresa

6

FB

Empresa

Cálculo de Operacións Financeiras

6

FB

Márketing Hoteleiro e Gastronómico

6

FB

Contabilidade Empresarial

6

FB

Economía

Economía

6

FB

Dereito

Lexislación e Fiscalidade Empresarial

6

FB

Artes e Humanidades

Idioma moderno

English for Hospitality I

4

FB

English for Hospitality II

4

FB

Deutsch I/Français I

4

FB

Deutsch II/Français II

4

FB

Informática

Informática

TIC Aplicadas á Xestión Empresarial I

4

FB

TIC Aplicadas á Xestión Empresarial II

4

FB

Total créditos ECTS

60

5.1.3. Plan de estudos resumido (por módulos).

Módulo

Materia

Carácter

ECTS

Formación básica

Cálculo de Operacións Financeiras

Formación básica

6

Contabilidade Empresarial

Formación básica

6

Deutsch I

Formación básica

4

Deutsch II

Formación básica

4

Economía

Formación básica

6

English for Hospitality I

Formación básica

4

English for Hospitality II

Formación básica

4

Français I

Formación básica

4

Français II

Formación básica

4

Habilidades Interpersoais e Comunicación na Empresa

Formación básica

6

Lexislación e Fiscalidade Empresarial

Formación básica

6

Márketing Hoteleiro e Gastronómico

Formación básica

6

TIC Aplicadas á Xestión Empresarial I

Formación básica

4

TIC Aplicadas á Xestión Empresarial II

Formación básica

4

Materias obrigatorias

Business English

Obrigatoria

4

Comunicación Hoteleira e Gastronómica

Obrigatoria

4

Contabilidade Aplicada

Obrigatoria

4

Deutsch III

Obrigatoria

4

Estatística Aplicada

Obrigatoria

4

Français III

Obrigatoria

4

Fundamentos e Recursos nos Procesos de Elaboración de Bebidas e Cata

Obrigatoria

4

Hixiene Alimentaria, Nutrición e Dietética

Obrigatoria

4

Organización Operativa do Departamento de Alimentos e Bebidas

Obrigatoria

16

Prácticas Operativas do Departamento de Alimentos e Bebidas

Obrigatoria

12

Xestión de Alimentos e Bebidas

Obrigatoria

6

Xestión de Instalacións, Innovación Hostaleira e Sustentabilidade Medioambiental

Obrigatoria

4

Xestión de Persoas e do Talento

Obrigatoria

6

Optativas vinculadas da mención en Dirección Hoteleira

Análise e Xestión de Custos

Optativa

4

Análise Económico-Financeira

Optativa

4

Control Interno

Optativa

4

Dirección de Márketing Hoteleiro

Optativa

6

Dirección Estratéxica de Empresas Hoteleiras

Optativa

4

English for Hotel Industry Executives

Optativa

4

Negociación Colectiva e Habilidades Directivas en Empresas Hoteleiras

Optativa

6

Organización Operativa e Prácticas do Departamento de Aloxamento

Optativa

20

Revenue Management Hoteleiro

Optativa

6

Xestión de Aloxamento

Optativa

6

Xestión Financeira de Empresas Hoteleiras

Optativa

4

Optativas libres da mención en Dirección Hoteleira

Deutsch IV (mención en Dirección Hoteleira)

Optativa

3

Ética, Deontoloxía Profesional e Responsabilidade Social Corporativa

Optativa

3

Fiscalidade de Empresas Hoteleiras

Optativa

3

Français IV (mención en Dirección Hoteleira)

Optativa

3

Métodos de Investigación en Turismo

Optativa

3

Relacións Públicas e Xestión de Eventos

Optativa

3

Revenue Management Avanzado

Optativa

3

Optativas vinculadas da mención en Gastronomía

Análise Económica-Financeira e de Custos

Optativa

6

Emprendemento e Creación de Novos Modelos de Negocio Gastronómicos

Optativa

6

Fundamentos Fisicoquímicos nos Procesos Culinarios

Optativa

4

Gastronomía e Identidade Territorial

Optativa

6

Innovación Gastronómica e Novas Técnicas Culinarias

Optativa

12

Materias Primas e Procesos de Transformación

Optativa

16

Negociación Colectiva e Habilidades Directivas en Empresas Gastronómicas

Optativa

4

Turismo Enogastronómico

Optativa

4

Xestión de Calidade e Seguridade Alimentaria

Optativa

4

Xestión Financeira de Empresas Gastronómicas

Optativa

6

Optativas libres da mención en Gastronomía

Colectividades, Cátering e Restauración Organizada. Xestión de Procesos

Optativa

3

Dereito Administrativo e Defensa Xurídica das Empresas de Restauración

Optativa

3

Deutsch IV (mención en Gastronomía)

Optativa

3

English for Food Industry Executives

Optativa

3

Français IV (mención en Gastronomía)

Optativa

3

Gastronomía de Proximidade e Desenvolvemento Local

Optativa

3

Técnicas de Pastalaría Adaptadas á Restauración

Optativa

3

Prácticum e traballo de fin de grao

Prácticum en empresas I

Obrigatoria

12

Prácticum en empresas II

Obrigatoria

16

Traballo de fin de grao

Obrigatoria

6

5.1.4. Plan de estudos resumido (por curso académico).

Primeiro curso.

Materia

Carácter

Créditos

Habilidades Interpersoais e Comunicación na Empresa

Formación básica

6

Cálculo de Operacións Financeiras

Formación básica

6

TIC Aplicadas á Xestión Empresarial I

Formación básica

4

English for Hospitality I

Formación básica

4

Deutsch I

Formación básica

4

Français I

Formación básica

4

Hixiene Alimentaria, Nutrición e Dietética

Obrigatoria

4

Fundamentos e Recursos nos Procesos de Elaboración de Bebidas e Cata

Obrigatoria

4

Organización Operativa do Departamento de Alimentos e Bebidas

Obrigatoria

16

Prácticas Operativas do Departamento de Alimentos e Bebidas

Obrigatoria

12

Segundo curso.

Materia

Carácter

Créditos

Márketing Hoteleiro e Gastronómico

Formación básica

6

TIC Aplicadas á Xestión Empresarial II

Formación básica

4

Economía

Formación básica

6

Lexislación e Fiscalidade Empresarial

Formación básica

6

Contabilidade Empresarial

Formación básica

6

English for Hospitality II

Formación básica

4

Deutsch II

Formación básica

4

Français II

Formación básica

4

Estatística Aplicada

Obrigatoria

4

Créditos optativos

Optativos

20

Terceiro curso.

Materia

Carácter

Créditos

Xestión de Alimentos e Bebidas

Obrigatoria

6

Comunicación Hoteleira e Gastronómica

Obrigatoria

4

Contabilidade Aplicada

Obrigatoria

4

Xestión de Instalacións, Innovación Hostaleira e Sustentabilidade Medioambiental

Obrigatoria

4

Xestión de Persoas e do Talento

Obrigatoria

6

Deutsch III

Obrigatoria

4

Français III

Obrigatoria

4

Business English

Obrigatoria

4

Prácticum en Empresas I

Obrigatoria

12

Cuarto curso.

Materia

Carácter

Créditos

Prácticum en empresas II

Obrigatoria

16

Traballo de fin de grao

Obrigatoria

6

Creditos optativos

Optativos

38

Optativas de segundo curso

Organización Operativa e Prácticas do Departamento de Aloxamento

Optativa

20

Fundamentos Fisicoquímicos nos Procesos Culinarios

Optativa

4

Materias Primas e Procesos de Transformación

Optativa

16

Optativas de terceiro curso

Xestión de Aloxamento

Optativa

6

Revenue Management Hoteleiro

Optativa

6

Xestión Financeira de Empresas Hoteleiras

Optativa

4

Gastronomía e Identidade Territorial

Optativa

6

Xestión de Calidade e Seguridade Alimentaria

Optativa

4

Xestión Financeira de Empresas Gastronómicas

Optativa

6

Optativas de cuarto curso

Negociación Colectiva e Habilidades Directivas en Empresas Hoteleiras

Optativa

6

Dirección Estratéxica de Empresas Hoteleiras

Optativa

4

Análise Económica-Financeira

Optativa

4

Dirección de Márketing Hoteleiro

Optativa

6

Análise e Xestión de Custos

Optativa

4

Control Interno

Optativa

4

English for Hotel Industry Executives

Optativa

4

Deutsch IV (mención en Dirección Hoteleira)

Optativa

3

Français IV (mención en Dirección Hoteleira)

Optativa

3

Revenue Management Avanzado

Optativa

3

Ética, Deontoloxía Profesional e Responsabilidade Social Corporativa

Optativa

3

Relacións Públicas e Xestión de Eventos

Optativa

3

Fiscalidade de Empresas Hoteleiras

Optativa

3

Métodos de Investigación en Turismo

Optativa

3

Turismo Enogastronómico

Optativa

4

Negociación Colectiva e Habilidades Directivas en Empresas Gastronómicas

Optativa

4

Emprendemento e Creación de Novos Modelos de Negocio Gastronómicos

Optativa

6

Análise Económica-Financeira e de Custos

Optativa

6

Innovación Gastronómica e Novas Técnicas Culinarias

Optativa

12

Colectividades, Cátering e Restauración Organizada. Xestión de Procesos

Optativa

3

Técnicas de Pastelaría Adaptadas á Restauración

Optativa

3

Gastronomía de Proximidade e Desenvolvemento Local

Optativa

3

English for Food Industry Executives

Optativa

3

Deutsch IV (mención en Gastronomía)

Optativa

3

Français IV (mención en Gastronomía)

Optativa

3

Dereito Administrativo e Defensa Xurídica das Empresas de Restauración

Optativa

3