DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 7 Mércores, 10 de xaneiro de 2024 Páx. 1846

III. Outras disposicións

Presidencia da Xunta de Galicia

RESOLUCIÓN do 3 de xaneiro de 2024, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 22 de marzo de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas emigrantes galegas retornadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento PR937A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así como no artigo 21 das bases reguladoras da convocatoria,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas que se relacionan no anexo desta resolución, ao abeiro da Resolución do 22 de marzo de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas emigrantes galegas retornadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (Diario Oficial de Galicia número 71, do 13 de abril).

As subvencións teñen como finalidade promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma de Galicia das persoas galegas retornadas, que se establezan como traballadoras autónomas ou por conta propia.

Para a concesión destas subvencións destínase un crédito de un millón de euros (1.000.000 €) con cargo á aplicación orzamentaria 04.30.312C.470.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2024

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración

ANEXO

Persoas beneficiarias da subvención e importe da axuda concedida:

Persoas beneficiarias

Importe concedido

Acevedo Rivera, Christian

9.000,00 €

Agulleiro Santabaya, Jesús Manuel

9.000,00 €

Alfonso Riveiro, Purificación

7.000,00 €

Alonso Fernández, Helena

7.000,00 €

Alonso Petrora, Marianela Gisela

7.000,00 €

Álvarez Basso, Carmen Cristina

7.000,00 €

Álvarez Fernández, Emilia Isabel

7.000,00 €

Álvarez García, Nadia

10.000,00 €

Álvarez González, Fanny

10.000,00 €

Álvarez Mera, David

9.000,00 €

Álvarez Noya, María Isabel

7.000,00 €

Álvarez Reyes, Migdalia Reivist

7.000,00 €

Arbulu Moscoso, Jorge Jesús

6.000,00 €

Arias Perrotta, María Elizabeth

7.000,00 €

Baldomero Yglesias, Pedro

6.000,00 €

Barcia Zirilli, Sebastián

9.000,00 €

Blanco Gómez, Lidia

10.000,00 €

Blanco Gómez, Sandra

10.000,00 €

Blanco González, Carmen Pilar

7.000,00 €

Braña Montaña, Uxía

7.000,00 €

Caballero Mellado, Fabiana de la Rosa

7.000,00 €

Calviño Crispín, Manuel

9.000,00 €

Calvo López, José Ignacio

9.000,00 €

Carreiro Pereyra, Jorge Marcelo

6.000,00 €

Castro Fernández, Verónica

7.000,00 €

Comesaña Doiro, Sara María

7.000,00 €

Conde Suárez, Fernando

9.000,00 €

Correa Pardo, Isabel-Loreto

10.000,00 €

Cupeiro Figueroa, Iago

9.000,00 €

De Bella Rincón, Federico Lautaro

6.000,00 €

De Prado González, Rocío

7.000,00 €

Del Corral Lamas, Roberto

9.000,00 €

Díaz Comba, María Melodi

10.000,00 €

Díaz Requejo, Lizardo Luis

6.000,00 €

Domínguez Garrido, Víctor Manuel

9.000,00 €

Domínguez Santos, María Natalia

10.000,00 €

Dopico Neubert, Irene

10.000,00 €

Dos Santos Baqueiro, Francisco de Assis

9.000,00 €

Fernández Aguayo, Marcos

6.000,00 €

Fernández Amorin, Javier Antonio

9.000,00 €

Fernández Fernández, Iria

10.000,00 €

Fernández Garrido, Ana Pilar

7.000,00 €

Fernández Lorenzo, María

7.000,00 €

Fernández Rodríguez, Iñaqui

9.000,00 €

Fernández Rodríguez, Manuel

9.000,00 €

Ferradas Somoza, Elizabeth

7.000,00 €

Figueiras Pena, Gustavo

9.000,00 €

García Pose, Sergio

9.000,00 €

García Quintela, José Ramón

6.000,00 €

Goldur-Golidgur Lawrynowicz, Eliana Soledad

7.000,00 €

Gómez Broce, Manuel Serguei

9.000,00 €

Gómez Cardoso, Camilo

9.000,00 €

Gómez Rodríguez, David

6.000,00 €

González García, Javier

6.000,00 €

González Gómez, Marcos

6.000,00 €

González Lede, Humberto Ramón

9.000,00 €

González López, María del Pilar

7.000,00 €

González Mariño, Ángela

10.000,00 €

González Varela, Valeria Jimena

7.000,00 €

Guilarte Reyes, Sofía

10.000,00 €

Hernández Rodríguez, Javier

6.000,00 €

Iglesias Gualati, Anahi

7.000,00 €

Laureiro Villarroel, Antonio

9.000,00 €

Lendoiro Cino, Natalia Mercedes

10.000,00 €

Llerena Cid, María de los Ángeles

10.000,00 €

López Uzal, Ana María

7.000,00 €

Lorenzo Romeo, Silvana Alejandra

7.000,00 €

Martínez Alonso, Emilio

9.000,00 €

Meis García, Aitana

10.000,00 €

Mejuto Echeto, Rosa María

7.000,00 €

Molinaro Lobato, Mariazel Andrea

7.000,00 €

Moreira Iglesias, Luis Demetrio

6.000,00 €

Navia Fernández, Aaron

6.000,00 €

Ocampo Arevalo, María Fernanda

7.000,00 €

Ortega Figueroa, Samuel

6.000,00 €

Otero Miranda, Faustino

9.000,00 €

Otero Suárez, María Laura

7.000,00 €

Ozón Fernández, Karina del Carmen

10.000,00 €

Pagano Doval, Diego Martín

6.000,00 €

Pagano Doval, Sonia Diana

7.000,00 €

Parrondo Camponovo, Ramiro Ezequiel

6.000,00 €

Pato González, José Antonio

6.000,00 €

Peña Viloria, Luis Mario

6.000,00 €

Pérez Copello, Verónica Laura

10.000,00 €

Pérez Fernández, Eugenia Catalina

7.000,00 €

Pérez Parente, Yolanda

10.000,00 €

Pidre Silva, Nicolás Sergio

6.000,00 €

Pouso García, Jorge

6.000,00 €

Queijo Cancela, Ricardo José

6.000,00 €

Quiñones Alonso, María del Mar

7.000,00 €

Rama Couto, Beatriz

7.000,00 €

Ranieri González, Carolina

7.000,00 €

Rodríguez Cuevas, Eulogia Odalys

10.000,00 €

Rodríguez Juncal, Fátima

10.000,00 €

Rodríguez Núñez, Ángel Vicente

6.000,00 €

Rodríguez Rodríguez, Arturo

6.000,00 €

Rodríguez Salgado, José Jorge

6.000,00 €

Romero Gómez, Iago

6.000,00 €

San Miguel Millán, César

9.000,00 €

Sánchez Berriel, Rodolfo

6.000,00 €

Satriano Rey, Nicolás

6.000,00 €

Seoane Vergara, José Enrique

9.000,00 €

Serantes Ferreirinha, Francisco David

9.000,00 €

Silveira Rial, Sandrina

7.000,00 €

Simaes Casal, Mailen Guadalupe

10.000,00 €

Simaes Casal, Suyay María

7.000,00 €

Simaes Ferreiro, Jorge

6.000,00 €

Siso Rodríguez, Matías Andrés

9.000,00 €

Sobral Barbieri, Natali Yael

7.000,00 €

Sukerman Capote, Jhoel

6.000,00 €

Taboada Rodríguez, Alberto

6.000,00 €

Vázquez Ciani, Sebastián Marcelo

9.000,00 €

Vázquez Fernández, Aitor

9.000,00 €

Vázquez Rodríguez, Miguel

6.000,00 €

Veloso Trigo, Rubén

9.000,00 €

Vieira Aquino, Rosalía

7.000,00 €

Vilar Batista, Rubén

9.000,00 €

Villalobos Quintana, Francisco José

6.000,00 €