A Xunta resolve o concurso de méritos docente, ao que se presentaron 11.000 solicitudes

Galicia é unha das primeiras comunidades en rematar o proceso, un ano e medio antes do prazo límite establecido polo Goberno central, o 31 de decembro de 2024

O conselleiro de Educación felicita aos funcionarios da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos “polo esforzo para completar en menos de sete meses a análise dun altísimo número de solicitudes e facer a proposta de adxudicación de prazas”

Este labor súmase ao realizado no resto dos procesos de Oferta Pública de Emprego de Educación desenvolvidos neste bienio seguindo os requirimentos estatais para o ingreso e estabilización no corpo docente, que suman case 4.000 prazas

“Grazas a esta dedicación, o noso ensino poderá comezar o vindeiro curso cunha interinidade do 6 %, dous puntos por debaixo do obxectivo marcado polo Goberno central para finais do ano 2024”, destaca o conselleiro

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2023 A Xunta de Galicia vén de publicar a resolución provisional do concurso de méritos dos docentes, de tal forma que Galicia se converte nunha das primeiras comunidades en rematar este proceso, ao que se presentaron 11.000 solicitudes para as 1.156 prazas convocadas.

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, quixo felicitar aos funcionarios da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos “polo esforzo para completar en menos de sete meses a análise dun altísimo número de solicitudes e facer a proposta de adxudicación de prazas”. “Deste xeito, Galicia pode resolver o concurso de méritos un ano e medio antes do prazo límite establecido polo Goberno central, o 31 de decembro de 2024”, explicou o conselleiro.

O titular do departamento educativo da Xunta recordou que este labor se suma ao realizado no resto dos procesos de Oferta Pública de Emprego de Educación desenvolvidos desde 2022. “É o caso do intenso traballo que supuxo o concurso-oposición do pasado verán, con 2.628 prazas, que se resolveu en tempo e forma para que os novos docentes se puidesen incorporar aos centros a inicio do curso 2022/23”, sinalou.

Así mesmo, estase preparando xa toda a intendencia para o concurso-oposición que se realizará este ano, con 125 prazas, e que porá final a todos os procesos desenvolvidos neste bienio seguindo os requirimentos estatais para o ingreso e estabilización no corpo docente, que suman case 4.000 prazas.

“Grazas a esta dedicación, o noso ensino poderá comezar o vindeiro curso cunha interinidade do 6 % no conxunto das prazas estruturais e non estruturais, dous puntos por debaixo do obxectivo marcado polo Goberno central para finais do ano 2024”, indicou Román Rodríguez.

Un complexo proceso

El pasado 28 de octubre se convocó en el Diario Oficial de Galicia el concurso de méritos, con 1.156 plazas en los cuerpos docentes de maestros, profesores de Enseñanza secundaria, profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño.

El 20 de enero de 2023 se hicieron públicas en el Portal Educativo las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a este procedimiento, que fueron definitivas el 16 de febrero.

El 20 de febrero se hizo pública la puntuación mínima en el autobaremo necesaria en cada cuerpo, especialidad y turno para que la solicitud fuera valorada y el 28 del mismo mes se desarrolló la prueba de conocimiento de la lengua gallega para aquellas personas que no estaban exentas de acreditar este conocimiento.

El 25 de abril se hicieron públicas las puntuaciones provisionales del baremo, abriéndose un plazo de diez días hábiles para presentar reclamaciones. Resueltas las reclamaciones, ahora se publican las puntuaciones definitivas del concurso de méritos, correspondientes a las personas que consiguieron la puntuación mínima, un total de 8.000 solicitudes correspondientes a 6.000 participantes, organizadas por cuerpo, especialidad, turno y por orden descendente de puntuación.

A mayores, se hace pública la relación provisional de las personas seleccionadas, que obtienen alguna de las 1.156 plazas, distribuidas por cuerpo, especialidad y turno. Además, se abre un plazo de tres días naturales para que aquellas personas que obtienen más de una plaza en un mismo cuerpo presenten la renuncia en aquellas especialidades por las que no optan, debiendo quedar como adjudicatarios de una única plaza por cuerpo.

Finalizado el plazo de renuncias, la comisión de selección procederá a elaborar y publicar el listado definitivo de las personas que obtienen plaza por este procedimiento de concurso de méritos.

 

 

Imaxes relacionadas

Data de actualización: 18/05/2023