Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Revista REXUGA nº 7

  • Revista REXUGA nº 7 Nº 7, maio 2017

 

Neste número de REXUGA poden consultarse os seguintes artigos:

 

Imaxe EntradaOs plans de prevención de riscos penais no sector público autonómico

Patricia Iglesias Rey

Descarga en galego Descarga en galego Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaO uso das denominacións xeográficas para diferenciar produtos no mercado: situacións de conflito entre indicacións xeográficas e marcas

Jesús Ángel López Gómez

Descarga en galego Descarga en galego Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaA responsabilidade patrimonial da administración pública nas leis 39/2015 e 40/2015. Aspectos substantivos

María Dolores Rivera Frade

Descarga en galego Descarga en galego Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaNovidades da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, en materia de revisión de oficio e recursos administrativos

Carmen Mª Salgueiro Moreira

Descarga en galego Descarga en galego Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaO novo réxime das notificacións na Lei 39/2015

Natalia Solar Jimeno

Descarga en galego Descarga en galego Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaA existencia de descubertos no momento do pagamento de subvencións públicas

Guillermo Tato González

Descarga en galego Descarga en galego Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaAs "competencias municipais propias" no vixente réxime local

Patricia Valcárcel Fernández

Descarga en galego Descarga en galego Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaNova casación contencioso-administrativa

Santiago Valencia Vila

Descarga en galego Descarga en galego Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaAs leis 39/2015 e 40/2015 e as súas novidades en materia de potestade sancionadora e procedemento para a imposición de sancións administrativas

Juan José Vázquez-Portomeñe Seijas

Descarga en galego Descarga en galego Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaO operador xurídico administativo ante as colisións entre norma estatal e autonómica. Cláusula de prevalencia ou principio de competencia?

Marta Vázquez Sanjurjo

Descarga en galego Descarga en galego Descarga en castelán Descarga en castelán