Xunta de Galicia

A PRESIDENCIA  

Contacte co Presidente

Envíe a súa mensaxe ao Presidente

Dende o seguinte formulario poderá contactar co Presidente para facerlle chegar as súas suxestións, propostas, comentarios, ideas ou queixas.

Por favor, despois de escribir a súa mensaxe prema o botón "Enviar"

 

* * Campos obrigatorios
*
Insira o texto da súa mensaxe
*
Insira o texto de verificación

Aviso legal


En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que, mediante o envío do presente formulario, os seus datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nun ficheiro debidamente inscrito na AEPD , titularidade da Secretaría Xeral da Presidencia da Xunta de Galicia coa finalidade de poder xestionar a súa solicitude. Así mesmo, comunicámoslle que os seus datos poderán ser cedidos as unidades administrativas da Xunta de Galicia que sexa preciso para poder xestionar a súa solicitude. Informámoslle de que poderá exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD , de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante comunicación escrita dirixida a: Secretaría Xeral da Presidencia da Xunta de Galicia, Edificio Administrativo de San Caetano, San Caetano s/n, 15781 Santiago de Compostela, A Coruña.