Perfil do contratante

Órgano de contratación: Secretaría Xeral da Presidencia

 • Lugar de presentación das ofertas
  Rexistro Xeral da Xunta de Galicia
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Tel.: 981 541 284
  Fax: 981 541 293

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da Secretaría segundo a fase do procedemento na que se atopen: 

Órgano de contratación: Secretaría Xeral de Emigración

 • Lugar de presentación das ofertas
  Rexistro Xeral da Xunta de Galicia
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Tel.: 981 547 264
  Fax: 981 547 296

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da Secretaría segundo a fase do procedemento na que se atopen:

Órgano de contratación: Secretaría Xeral de Medios

 • Lugar de presentación das ofertas
  Rexistro Xeral da Xunta de Galicia
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Tel.: 981 545 922
  Fax: 981 541 289
  Correo electrónico: secretaria.medios@xunta.gal

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da Secretaría segundo a fase do procedemento na que se atopen:

Órgano de contratación: Secretaría Xeral para o Deporte

 • Lugar de presentación das ofertas
  Rúa de Madrid, 2-4 -4º andar - Fontiñas
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Tel.: 881 996 352
  Fax: 881 996 356

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da Secretaría segundo a fase do procedemento na que se atopen: