Estrutura da Presidencia da Xunta

Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente da Xunta de Galicia

 • Secretaría particular
 • Departamento de Protocolo
  • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
   15704 Santiago de Compostela
  • Tel.: 981 541 220 - Fax: 981 545 566
  • Correo-e: protocolo@xunta.gal

ÓRGANOS DEPENDENTES DE PRESIDENCIA

Secretaría Xeral da Presidencia

Secretaría Xeral de Medios

Secretaría Xeral da Emigración

Asesoría Xurídica Xeral

 • Manuel Pillado Quintáns
  Secretario xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 899 - Fax: 981 545 896
 • Correo-e: asesoria.xuridica.xeral@xunta.gal

Axencia Turismo de Galicia

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo

Compañía de Radio-Televisión de Galicia

 • Alfonso Sánchez Izquierdo
  Director xeral
 • San Marcos, s/n
  15820 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 540 610 - Fax: 981 540 619
 • Correo-e: dx@crtvg.es
 • Web: www.crtvg.es