PcPG - Contratos de Galicia

Esta aplicación permite consultar desde o teléfono móbil a información da Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, facilitando o seguimento daquelas publicacións de interese para o usuario.

PcPG é unha aplicación desenvolta pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) que permite a consulta, mediante dispositivos móbiles, da información da Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.

Dispoñible tanto en galego como en castelán, actualízase de xeito constante coa reutilización da información procedente de www.contratosdegalicia.es, co que permite acceder ás últimas publicacións da plataforma, a aquelas que se atopan en prazo de presentación de ofertas, ás pendentes de adxudicar, ás que se atopan nos últimos días de prazo de presentación e as próximas mesas de contratación.

A aplicación inclúe tamén a opción de consulta dos diferentes perfís de contratante e a posibilidade de sinalar determinados procedementos como favoritos para facilitar o seu seguimento.

Descarga
Android
iOS
Departamento: C. de Facenda e Administración Pública