Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 184 Xoves, 23 de setembro de 2021 Páx. 46716

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2021 (código de procedemento PE155A).

Advertido erro na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 157, do martes 17 de agosto de 2021, cómpre efectuar a seguinte corrección:

Na páxina 40689, artigo 20.1.e), onde di: «e) No caso de que o proxecto o requira, o promotor deberá acreditar a capacidade legal do uso e desfrute ou propiedade dos bens relacionados co proxecto. A acreditación deberá realizarse mediante escritura pública con inscrición rexistral de compravenda ou cesión, certificado de titularidade do rexistro da propiedade, contrato de aluguer por un período mínimo de 10 anos (do que se achegará tamén o xustificante do depósito da fianza segundo a Lei 29/1994, de arrendamentos urbanos, e o Decreto 42/2011, do 3 de marzo, polo que se establece o procedemento para o depósito das fianzas dos arrendamentos relativos a predios urbanos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia), mediante documento acreditativo de expropiación administrativa ou dunha concesión administrativa prorrogable ata un período mínimo de 10 anos desde a data da solicitude da axuda.», debe dicir: «e) No caso de que o proxecto o requira, o promotor deberá acreditar a capacidade legal do uso e desfrute ou propiedade dos bens relacionados co proxecto. A acreditación deberá realizarse mediante escritura pública de compravenda ou cesión, certificado de titularidade do rexistro da propiedade, contrato de aluguer por un período mínimo de 10 anos (do que se achegará tamén o xustificante do deposito da fianza segundo a Lei 29/1994, de arrendamentos urbanos, e o Decreto 42/2011, do 3 de marzo, polo que se establece o procedemento para o depósito das fianzas dos arrendamentos relativos a predios urbanos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia), mediante documento acreditativo de expropiación administrativa ou dunha concesión administrativa prorrogable ata un período mínimo de 10 anos desde a data da solicitude da axuda.».