Soporte técnico de eServizos

Nesta sección atopará soporte técnico para os seguintes servizos de administración electrónica ofrecidos pola Xunta de Galicia: Sede electrónica, Chave365, Notifica.gal, Sala de Sinaturas e SiLEX.

Asistente en liña

Unha ferramenta que lle axudará paso a paso a resolver as súas dúbidas sobre o funcionamento dos servizos de administración electrónica e enviar a súa consulta.

Información de axuda: preguntas frecuentes e manuais

Consulte a documentación de axuda existente para cada un dos servizos de administración electrónica.

Avisos de interrupción de servizo

Nesta páxina pode consultar os días e horas nos que algún servizo de administración electrónica estivo interrompido e descargar os certificados correspondentes.