ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Asistente en liña de administración electrónica
  • whatsapp

Este servizo busca resolver dúbidas técnicas e de carácter informático sobre servizos de administración electrónica ofrecidos pola Xunta de Galicia: Sede electrónica, Notifica.gal, Chave365 e Sala de Sinaturas.

Icono Asistente Paso 1
Que tipo de problema ten?