Información de axuda: preguntas frecuentes e manuais
  • whatsapp

Consulte a documentación de axuda dispoñible para os seguintes servizos de administración electrónica:

Sede electrónica

Chave365

Sistema de Notificación Electrónica de Galicia - Notifica.gal

Sala de Sinaturas