Estratexia integral de optimización loxística de Galicia

A iniciativa, enmarcada na Axenda de Competitividade Galicia Industria 4.0, ten como obxectivo impulsar a mellora loxística tanto do propio sector de transporte e distribución de mercadorías coma dos xestores de infraestruturas e da industria galega que depende dos dous anteriores para ser eficiente na súa cadea de subministro e expedición de produtos.

Compartir
 • whatsapp

A estratexia articúlase ao redor de 15 programas de actuación:

 • Loxística 4.0 na empresa
 • Transformación loxística da empresa e comercio electrónico
 • Información e conectividade exterior da loxística galega
 • Fortalecemento sectorial e innovación
 • Fomento da multimodalidade e transversalidade
 • Talento e emprendemento
 • Galicia green logistics
 • Mellora da visibilidade mediante unha oferta conxunta Galicia Plataforma Loxística
 • Promoción de solo industrial en Galicia
 • Optimización das infraestruturas loxísticas
 • Posicionamento nas cadeas de valor globais dos sectores estratéxicos
 • Simplificación e modernización tecnolóxica dos procesos administrativos
 • Re-localización e liderado no polo Atlántico
 • Posicionamento estratéxico
 • Gobernanza da Estratexia

 

Data de aprobación no Consello da Xunta: 7/11/2019