Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 22 actuacións da C. de Facenda e Administración Pública :

C. de Facenda e Administración Pública

Plan estratéxico Galicia 2010-2014

O Plan estratéxico Galicia 2010-2014 parte dunha reflexión prospectiva a longo prazo, na que se identifican os retos que Galicia afrontará no futuro, resumidos en tres grandes grupos: o problema demográfico, a competitividade da economía e o respecto medioambiental e aproveitamento enerxético


C. de Facenda e Administración Pública

Plan director de Banda Larga de Galicia 2010-2013

O Plan de banda larga de Galicia 2010-2013 define a estratexia de despregamento máis adecuada para que a maior parte da sociedade e as empresas galegas dispoñan de acceso de calidade á banda larga no horizonte do ano 2013.