Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 14 actuacións da área temática Territorio, vivenda e transporte :
  • 1 (página actual)
  • 2

C. de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas

Plan de seguridade viaria de Galicia 2022-2025

O Plan de seguridade viaria de Galicia 2022-2025 recolle as accións a desenvolver durante o período 2022 a 2025, que repercutan nunha mellora da seguridade viaria en Galicia.


C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Plan de dinamización da Área Rexurbe de Mondoñedo

Plan de dinamización da área de rexeneración urbana de interese autonómico (Área Rexurbe) de Mondoñedo, un instrumento de planificación plurianual no que se integran actuacións a nivel arquitectónico, dirixidas a fomentar as políticas de rehabilitación e a mellora do espazo público, con outras desde o punto de vista económico, demográfico e social.


C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Plan de inspección urbanística para os anos 2020-2021

Este plan de inspección urbanística ten por obxecto determinar os obxectivos principais e as actuacións prioritarias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística coa finalidade de mellorar a calidade e a eficacia da disciplina urbanística ao servizo da cidadanía e de garantir a obxectividade e a imparcialidade na actuación da Axencia.


Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Estratexia integral de optimización loxística de Galicia

A iniciativa, enmarcada na Axenda de Competitividade Galicia Industria 4.0, ten como obxectivo impulsar a mellora loxística tanto do propio sector de transporte e distribución de mercadorías coma dos xestores de infraestruturas e da industria galega que depende dos dous anteriores para ser eficiente na súa cadea de subministro e expedición de produtos.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa 2015-2021

Os obxectivos xerais do plan hidrolóxico son a consecución do bo estado e a axeitada protección das masas de auga da demarcación, a satisfacción das demandas de auga e o equilibrio e harmonización do desenvolvemento rexional e sectorial. Estes obxectivos acadaranse protexendo a calidade do recurso, economizando o seu emprego e racionalizando os seus usos, en función da capacidade de asimilación dos sistemas acuáticos.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Xestión do Risco de Inundación da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa do ciclo 2015-2021

O Plan de Xestión do Risco de Inundación da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa (PXRI) ten como obxectivo lograr unha actuación coordinada de todas as administracións públicas e a sociedade para diminuír os riscos de inundación, e reducir as consecuencias negativas das inundacións, baseándose nos programas de medidas que cada unha das administracións debe aplicar no ámbito das súas competencias para acadar o obxectivo previsto, baixo os principios de solidariedade, coordinación e cooperación interadministrativa e respecto ao medio ambiente.


C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020

O Plan rehaVIta nace co obxectivo principal de facilitar o acceso á vivenda ás persoas que máis o necesitan e previr a exclusión residencial, ao tempo que reforza o impulso á rehabilitación de vivendas como medio para conservar o parque de vivendas existentes, protexer a paisaxe e dinamizar o sector da construción.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Seca da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa

O Plan de Seca da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, establécese como un instrumento que permitirá á administración, ante un episodio concreto de seca, a identificación, avaliación, seguimento, toma de decisións e posterior adopción de medidas precisas de cara a minimizar os efectos adversos dunha situación de seca.


C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Plan de inspección urbanística para o ano 2013

O Plan de inspección urbanística ten por obxecto determinar os obxectivos principais e as actuacións prioritarias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística coa finalidade de mellorar a calidade e a eficacia da disciplina urbanística ao servizo dos cidadáns e de garantir a obxectividade e a imparcialidade na actuación da Axencia.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Transporte Metropolitano de Galicia

A integración tarifaria e a mellora da oferta de servizos e das infraestruturas son os piares fundamentais do plan que ten por obxecto mellorar a mobilidade e accesibilidade no contorno de todas as áreas metropolitanas de Galicia.

  • 1 (página actual)
  • 2