CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
Directorio

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Conselleira

Secretaría Xeral Técnica

 • María del Carmen Bouso Montero
  Secretaria xeral técnica
 • San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 346
 • Correo-e: sxt.cmatv@xunta.gal 

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

 • Encarnación Rivas Díaz
  Directora xeral
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 355 - Fax: 981 544 343
 • Correo-e: sxurbanismo@xunta.gal

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

 • Belén María do Campo Piñeiro
  Directora xeral
 • San Lázaro s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 547 201 / 2 - Fax: 981 957 106
 • Correo-e: dxpn.cmatv@xunta.gal

Gabinete da conselleira

 • Ana Mª Díaz López
  Xefa de gabinete
 • San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 351
 • Correo-e: gabinete.cmatv@xunta.gal

Gabinete de comunicación

 • Lorena Fernández Vázquez
  Xefa de prensa
 • San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 363/4
 • Correo-e: prensa.mot@xunta.gal