Perfil do contratante

Órgano de contratación: Consellería do Medio Rural

 

 • Lugar de presentación das ofertas
  Rexistro Xeral da Xunta
  Edificios Administrativos-San Caetano ,s/n-
  15781 Santiago d eCompostela (A Coruña)
  Galicia-España
  Tel.: 981545737
  Fax: 981544047

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da Consellería segundo a fase do procedemento na que se atopen: