CONSELLERÍA DO MAR
Biografía da conselleira

Biografía da conselleira do Mar, Rosa Quintana Carballo

Rosa Quintana Carballo, conselleira do Mar
Rosa Quintana Carballo, conselleira do Mar

Rosa Quintana Carballo naceu en Venezuela en 1959. É licenciada en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Santiago de Compostela e Doutora en Bioloxía coa tese Contribución ao coñecemento do desenvolvemento gonadal do mexillón galego cultivado .

A súa traxectoria profesional está moi vinculada a unha das áreas competenciais da Consellería da que hoxe é titular. No ano 1987 comezou a traballar como funcionaria da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, departamento no que, en 1989, pasou a ocupar a xefatura do servizo responsable da inspección pesqueira. En 1992 foi nomeada xefa fo Servizo de marisqueo e, a partir de 1997, ocupou o posto de Delegada Territorial en Vigo da devandita Consellería. En 2001, xa na Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, foi designada directora xeral de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro.

En marzo de 2009 asumiu a titularidade da Consellería do Mar da Xunta de Galicia e, tralas modificacións da estrutura orgánica do goberno galego de xaneiro de 2012, foi nomeada conselleira do Medio Rural e do Mar.

Rosa Quintana ten intervido en cursos e publicado traballos relacionados coa pesca, o marisqueo e a acuicultura. No ano 2007 participou como experta na celebración de seminarios sobre lexislación alimentaria na Unión Europea  para produtos da pesca e da acuicultura en Porto Varas (Chile). 

Desde 2009 a 2012 foi conselleira do Mar.

Desde 2012 a 2015 exerceu como conselleira do Medio Rural e do Mar, volvendo a ser nomeada como conselleira do Mar en outubro de 2015.

Ligazóns relacionadas